De rol van HR in het stimuleren van bevlogenheid - deel 1

Annette Capelle

Binnen het HR vakgebied krijgt de meerwaarde van bevlogen medewerkers steeds meer aandacht. Wat maakt dit zo interessant? Bevlogen medewerkers zijn klantgerichter, creatiever en innovatiever. Bovendien kost een bevlogen medewerker evenveel als een ‘niet bevlogen’ medewerker, dus een organisatie krijgt meer medewerker voor hetzelfde geld. Een bedrijfskundig voordeel. Maar hoe kan HR bevlogenheid stimuleren?

De rol van HR in het stimuleren van bevlogenheid – deel 1

Effectory International heeft onderzoek gedaan naar de beïnvloeders van bevlogenheid en betrokkenheid en de bevindingen samengevat in het rapport ‘The 8 secrets to enhancing employee engagement‘. Het rapport beschrijft wat de rol van HR kan zijn in het vergroten van de bevlogenheid binnen de organisatie. HR kan invloed uitoefenen op individueel niveau, maar ook organisatiebreed. In dit artikel gaan we in op het individuele niveau.

Uit het onderzoek blijkt dat er vier onderzoeksvragen de grootste invloed hebben op de bevlogenheid en betrokkenheid van een medewerker:

  • Mijn direct leidinggevende motiveert mij in mijn werk
  • De werkzaamheden van mijn team dragen bij aan het succes van de organisatie
  • Ik heb het gevoel dat ik bij de organisatie pas
  • Ik voel dat ik gewaardeerd word binnen de organisatie

Directe en indirecte invloed van HR op bevogenheid

Op de eerste twee onderzoeksvragen heeft HR geen directe invloed. Wel indirect. Bijvoorbeeld door leiderschapstijlen te bespreken met managers en hen er op attent maken dat zij zelf directe invloed hebben op de bevlogenheid van medewerkers. Wat betreft het gevoel dat de werkzaamheden van een team bijdragen aan het succes van de organisatie, is interessant om met teams te bespreken en hen zelf de ruimte geven om hierover na te denken en op dit onderwerp te verbeteren. 

Hoe HR bevlogenheid van medewerkers kan stimuleren

HR heeft wel directe invloed als het gaat om het gevoel van medewerkers of ze passen bij de organisatie en of ze zich gewaardeerd voelen. In beide onderwerpen kan HR een actieve rol spelen. Zowel bij het aannemen van nieuwe medewerkers als bij het waarderen van goede prestaties van medewerkers of teams. Lees hier alles over in het rapport:

The 8 secrets to enhancing employee engagement

Wilt u ontdekken hoe HR de bevlogenheid binnen de organisatie kan verhogen? Lees concrete tips in het rapport: The 8 secrets to enhancing employee engagement.

Download het rapport gratis

Binnenkort verschijnt een artikel over het stimuleren van bevlogenheid organisatiebreed.