Sectormagazine: Werkbeleving binnen Woningcorporaties

Het Sectormagazine Woningcorporaties geeft u inzicht in ontwikkelingen van actuele HR thema’s die het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden binnen de branche.

De branche is volop in beweging. In dit magazine leest u onder andere in hoeverre deze veranderingen het afgelopen jaar invloed hebben gehad op de werkbeleving van de medewerkers. Het laat u daarnaast zien hoe de corporatiebranche presteert ten opzichte van de Nederlandse markt. Waar blinken corporaties in uit, en waar is er nog ruimte voor verbetering?

Handvatten om met uw medewerkers in gesprek te gaan

Dit magazine geeft u een impuls om met uw medewerkers in gesprek te gaan; om uitdagingen binnen uw organisatie en binnen te branche aan te pakken.

Aedes:

“Alle afdelingen zijn als een speer met de resultaten van het medewerkersonderzoek aan de slag gegaan. Zelfs mijn eigen afdeling, die toch hoog scoorde! Wij hebben het over werkdruk gehad, en professioneel feedback geven. Andere afdelingen pakken hun eigen punt op – erg leuk om te zien, ook dat het zo werkt als jullie voorspeld hebben.”

Loading form