Sectormagazine: Werkbeleving in de Productie

Het Sectormagazine Productie is de jaarlijkse dwarsdoorsnede van de productiesector op het gebied van werkbeleving. In dit magazine worden opvallende ontwikkelingen binnen deze sector besproken.

Hoe is de werkbeleving van medewerkers veranderd ten opzichte van voorgaande jaren? Wat zijn positieve veranderingen en welke verbeterpunten verdienen juist meer aandacht? Aan de hand van dit magazine kunt u uw organisatie spiegelen aan de rest van de sector. Daarnaast krijgt u inzicht in hoe de sector het doet in vergelijking met de rest van Nederland, met behulp van de landelijke benchmark.