Whitepaper: Werkbeleving bij de sociale werkbedrijven

Hoe het gesteld is met de werkbeleving binnen de branche Sociale Werkvoorziening? De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. De gemeente is nu regisseur en komt voor veel keuzes en vragen te staan. In de afgelopen jaren hebben sociale werkplaatsen een transformatie doorgemaakt, die de komende jaren nog verder vormgegeven gaat worden. Hoe gaan medewerkers om met al deze veranderingen?

Whitepaper: Werkbeleving bij de sociale werkbedrijven

In dit whitepaper leest u onder andere in hoeverre deze veranderingen invloed hebben gehad op de werkbeleving van medewerkers. Ook worden de opvallendste resultaten op betrokkenheid, sociale veiligheid, rolduidelijkheid, efficiëntie, tevredenheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap binnen de branche uitgelicht. We maken hierbij onderscheid tussen de kader-medewerkers en de sociale werkplaats-medewerkers (SW-medewerkers) en zetten de werkbeleving van kader- en SW-medewerkers af tegen het landelijk gemiddelde (NTI).