Antoni van Leeuwenhoek stimuleert het zelfsturend vermogen van medewerkers

Het Antoni van Leeuwenhoek maakt een belangrijke ontwikkeling door, waaronder de samenwerking met andere instituten en de uitbreiding op de locatie Amsterdam. Dit heeft impact op de werkbeleving van de medewerkers en de organisatiecultuur, blijkt uit het medewerkersonderzoek dat het Antoni van Leeuwenhoek in juni 2014 heeft uitgevoerd. René Brouwers, Hoofd HR, en Wim van Harten, lid Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor organisatie en bedrijfsvoering, van het Antoni van Leeuwenhoek gingen hierover in gesprek met Anke Valent, Zorgconsultant bij Effectory.

Antoni van Leeuwenhoek stimuleert het zelfsturend vermogen van medewerkers

Focus op kwaliteit

Als mensen denken aan het Antoni van Leeuwenhoek dan denkt men aan oncologie. Veel ziekenhuizen willen zich op dit gebied onderscheiden, toch blijft het Antoni van Leeuwenhoek hen voor. Hoe doen zij dit? Volgens Van Harten heeft dat te maken met de absolute focus op kwaliteit: ‘Wij zijn afhankelijk van het KWF en VWS voor onze financiering. Om die reden is het cruciaal dat we top presteren en bij de beste 10 à 15 instellingen op dit gebied ter wereld behoren. Wij hebben een kwaliteitsdrive in onze organisatie, die doorsijpelt binnen alle lagen van ons ziekenhuis.’

Ruimte voor ambitie

Ambitie is voor het Antoni van Leeuwenhoek belangrijk om succesvol te blijven. Van Harten: ‘Wij houden elkaar scherp en zijn ambitieus, maar wel op een positieve, constructieve manier. Zo gaat er bijvoorbeeld geen onderzoeksvoorstel naar buiten dat niet eerst een interne review doorlopen heeft.’ Ruimte voor ondernemerschap geeft medewerkers de mogelijkheid om invulling te geven aan hun ambitie. Dit is typerend voor het Antoni van Leeuwenhoek, stelt Brouwers. ‘Je krijgt hier veel ruimte om met eigen initiatieven en ideeën de organisatie te verbeteren. We gaan niet exact voorschrijven hoe dat precies moet. De kaders zitten meer in termen van: ‘Zijn de patiënten er tevreden over?’, ‘Zijn we innovatief genoeg?’ en ‘Leveren we state of the art zorg of research?’

Weerzin tegen bureaucratie

’De druk van buiten is wel erg op regels, procedures en richtlijnen’, stelt Van Harten. ‘We hebben een zekere weerzin tegen bureaucratie. Door een sterk accent te leggen op de resultaat- en patiëntgerichtheid, scoren we goed. Er is steeds meer focus op het zichtbaar maken van de eindresultaten. Zo hebben we recent de overlevingscijfers van de kankerbehandelingen kenbaar gemaakt.’

Antoni_Van_Leeuwenhoek

Meer lezen over Antoni van Leeuwenhoek?

Lees het hele interview met René Brouwers en Wim van Harten.

Lees het volledige interview