Goed werkgeverschap bij Rivas Zorggroep

Lysan Pot

Wij hebben naar onze medewerkers toe helder gecommuniceerd waar we als organisatie staan. We zijn er namelijk niet alleen om mensen gezond te maken, maar evengoed om mensen gezond te houden.”

Het geheim van goed werkgeverschap is volgens Pieter de Kort van Rivas Zorggroep: geef je mensen speelruimte. Rivas Zorggroep is een ketenorganisatie die alle vormen van zorg combineert – of het nu thuiszorg, ziekenhuiszorg of maatschappelijk werk is. Rivas wil mensen gezond houden, en het is belangrijk dat het personeel deel wordt van die droom.

Rivas Zorggroep kwam als Beste Werkgever 2009 uit de bus, gekeken naar grootste stijging ten opzichte van de vorige meting. Een prestatie om trots op te zijn. Maar wat heeft Rivas Zorggroep het afgelopen jaar gedaan om tot deze prestatie te komen? Effectory sprak hierover met Pieter de Kort, directeur Rivas Zorggroep.

Speelruimte

Wat hebben jullie afgelopen jaar voor stappen ondernomen om deze stijging te realiseren? Pieter de Kort legt uit: “We hebben speerpunten geformuleerd onder het kopje ‘harten tien’. Dat betekent dat we voor onszelf als werkgever tien kernwaarden hebben geformuleerd waar de medewerker ons op mag afrekenen. Denk aan zaken als vrijheid, ontwikkeling, een goede balans tussen werk en privé, enzovoorts. Omgekeerd hebben we ook tien punten geformuleerd waar de werkgever de medewerker op mag afrekenen. Dit zijn punten als het bieden van een hoge kwaliteit van service en het bijdragen aan een goede werksfeer.” Is er nog meer? De Kort: “Wij hebben naar onze medewerkers toe helder gecommuniceerd waar we als organisatie staan. We zijn er namelijk niet alleen om mensen gezond te maken, maar evengoed om mensen gezond te houden. Het is belangrijk dat deze boodschap bij iedereen leeft. Daarnaast hebben we er bewust voor gekozen om onze medewerkers vrijheid te geven. Ze mogen zelf keuzes maken.” Als laatste voegt Pieter daaraan toe: “Een goede werkgever geeft medewerkers de ruimte om zichzelf te ontplooien. Ik geef mijn eigen medewerkers bewegingsvrijheid. Mensen gedijen volgens mij het beste bij wat meer speelruimte.”

Energie en richting

Volgens Guido Heezen, directeur van Effectory, sluit het antwoord van Pieter de Kort goed aan bij de visie van Effectory. Succesvolle organisaties gaan op een goede manier om met energie en richting.”Medewerkers hebben behoefte aan een bepaalde mate van autonomie, aan vrijheid. Als voor medewerkers duidelijk is wat het eindresultaat moet zijn en als er vertrouwen gegeven wordt, leidt dit doorgaans tot een constructieve, positieve werksfeer. En dus energie in de organisatie. Richting hebben medewerkers als zij weten waar de organisatie staat en waar de organisatie naartoe wil. Maar ook als ze weten wat ze zélf kunnen doen om de organisatie vooruit en richting het doel te helpen”, legt Heezen uit.

Betrokkenheid

Welke stappen kunnen nog worden gezet? De Kort reageert: “De betrokkenheid van onze medewerkers kan beter. We gaan er hard aan werken om dit te verbeteren. Dat doen we onder meer met behulp van een programma waarmee we vorig jaar van start zijn gegaan en dat als doel heeft de verbinding tussen medewerkers, organisatie en klanten te vergroten. Daarnaast willen we de leidinggevende kwaliteiten van ons management verder verbeteren.” Terugkomend op de betrokkenheid voegt Guido Heezen toe: “Betrokken medewerkers leveren toegevoegde waarde aan de organisatie door onder andere hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Organisaties presteren beter met betrokken medewerkers.”Afsluitend zegt Pieter de Kort: “Onze ambities zijn groot. We willen in 2010 bij de top tien van Nederland horen.”