Managers dragen actief bij aan het onderzoek met het Effectory Customer Extranet

Sander van Mourik

Organisaties die gebruik maken van het Effectory Customer Extranet bereiken impact in alle lagen van de organisatie. Ruim 800 organisaties gingen u voor. Bij ieder van deze organisatie was het medewerkersonderzoek tot leven brengen in de organisatie een uitdaging voor de HR-afdeling. Door managers zelf aan het roer te zetten, betrokken zij de hele organisatie bij het onderzoek. Dit is mogelijk met het Effectory Customer Extranet.

In het Customer Extranet kunnen managers de respons inzien voor hun team(s), de resultaten in het dashboard bekijken, de teamrapportages downloaden en aan de slag met de Action Planner. Daarnaast heeft de HR-afdeling inzicht in alle fases van het onderzoek. Het Effectory Customer Extranet geeft inzicht in verschillende aspecten van het onderzoek:

Bij de afstemming vindt u hier alle documenten en best practices terug

Bij de afstemming van het medewerkersonderzoek wordt het onderzoek ingericht naar uw wensen. Op het Customer Extranet worden de agenda’s, het adressenbestand, de communicatiematerialen en de vragenlijsten overzichtelijk weergegeven.

Daarnaast kunt u alvast de komende fases van het onderzoek inzien.

Tijdens de meting wordt de respons continu geüpdate

Extranet Repons

Voor een succesvol onderzoek is het van belang dat zoveel mogelijk medewerkers de vragenlijst invullen. Het is voor een HR belangrijk om iedereen te motiveren het onderzoek in te vullen. Het Customer Extranet ontzorgt de HR-afdeling door de managers inzicht te geven in de respons. Met continu inzicht in de respons kunnen managers zelf medewerkers motiveren om de vragenlijst in te vullen.

Naast het Customer Extranet is de respons ook inzichtelijk via de nieuwe iPhone Respons App en op uw eigen intranet.

Na de meting zijn resultaten inzichtelijk

Het dashboard – Na de meting kunt u de resultaten inzien via het online dashboard. Op het dashboard kunt u per afdeling de resultaten inzien, waaronder een overzicht van de prioriteiten specifiek voor de afdeling en een samenvatting van de open antwoorden in de vorm van een woordenbol.

PDF rapportages en presentaties per afdeling – Naast het dashboard biedt Effectory een verdiepende PDF rapportage aan, waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de pluspunten en de pijnpunten zitten. Deze zijn per afdeling beschikbaar op het Customer Extranet, tezamen met een presentatie voor de afdeling. Zo kan de manager gemakkelijk de resultaten met zijn team bespreken en overgaan tot actie.

Gefaseerd uitrollen van de resultaten – Voor een organisatie met veel lagen is het doorgaans nodig om de resultaten gefaseerd door de organisatie uit te rollen. Via het Customer Extranet is het mogelijk om managers op verschillende momenten toegang tot de resultaten te geven, wat een goede uitvoering van het onderzoek bevordert.

Aan de slag met de Action Planner

Kiest u ervoor om zelf aan de slag te gaan met de Effectory werkbladen, of maakt u gebruik van de workshops? In beide gevallen kunt u de voortgang van het onderzoek monitoren in de Action Planner. Managers kunnen voor hun team actiepunten aanmaken en per actiepunt verantwoordelijken en deadlines instellen. Blijft een actiepunt te lang liggen? Dan kunt u direct een mailtje sturen. Mocht de deadline verlopen, dan doet de actieplanner dat zelf. Naast de actieplanner zijn er ook praktische werkboeken en filmpjes beschikbaar om u te helpen met het realiseren van impact.