Omgekeerd managen? Dat is sociale innovatie

Guido Heezen

Sociale innovatie is een veelgehoorde term. Wat is het precies? Eenvoudig gezegd: gebruik maken van de ideeën in uw eigen organisatie. Medewerkers betrekken bij de bedrijfsvoering. Kijken hoe u samen kunt komen tot betere werkvormen, betere processen, een beter financieel resultaat en meer tevreden klanten.

De noodzaak hiertoe is volop aanwezig. Het is immers belangrijk om met zo min mogelijk middelen zo goed mogelijk te presteren. Technische innovaties, zoals een beter computersysteem, kunnen daarbij helpen, maar sociale innovaties ook. Het gaat dan om slimme ideeën om beter en handiger te kunnen werken.

Andersom managen

Maar hoe begint u ermee? Het geheim van sociale innovatie zit in omgekeerd managen. De traditionele vorm van management is, zoals bekend, top down. Directie en MT of Raad van Bestuur stippelen een strategie uit, die via de lijn de organisatie in verspreid wordt. Belangrijk is dat de medewerkers enthousiast raken en gaan bijdragen aan de gekozen strategie.

Sociale Innovatie werkt precies andersom. Beneden in de organisatie, gevoed door doelstellingen en kaders, worden innovaties door de medewerkers zelf bedacht en ingezet. De functie van de lijnmanager verandert in het communiceren van de doelstellingen en kaders, en vervolgens, in adviseren en stimuleren. Maar de medewerkers innoveren zelf. Want wie weten er nu beter wat er aan de hand is in de organisatie en wat er moet verbeteren dan uw eigen medewerkers? Hoe zonde is het om geen gebruik te maken van hun ideeën en innovatiekracht?

Geld besparend

Het mooie is dat de oplossingen vaak ook gewoon in uw organisatie aanwezig zijn. De truc is om ze boven tafel te krijgen. In medewerkersonderzoek nemen wij regelmatig de volgende stelling op: “Noem één punt wat deze organisatie zou moeten verbeteren” . De antwoorden die gegeven worden blijken ontzettend waardevol te zijn. In één oogopslag wordt duidelijk waar een team of afdeling tegenaan loopt in het dagelijkse werk. Zij kunnen zelf aan de slag gaan met de resultaten. Hierdoor hoeft u geen extern adviesbureau in te schakelen… en bespaart u behoorlijk wat geld.

Maakt u gebruik van sociale innovatie?

Dit is best goed te toetsen. Stel uzelf de volgende vragen:

  • Zijn onze mensen voldoende op de hoogte van de uitdagingen en dilemma’s waar we als organisatie voor staan?
  • Vragen we onze mensen met regelmaat wat er kan verbeteren in de organisatie?
  • Gaan we hier dan ook werkelijk (en het liefst zo decentraal mogelijk) mee aan de slag?
  • Stimuleren onze lijnmanagers veranderingen? Zijn ze erop gericht om handiger en slimmer te werken?
  • En natuurlijk: wordt er voldoende van binnenuit geïnnoveerd? Of vinden innovaties met name van boven of van opzij plaats?

Door het beantwoorden van dit soort vragen krijgt u een beeld waar uw organisatie staat op het gebied van sociale innovatie. Bij organisaties waar sociale innovatie veel benut wordt, zien we dat het luisteren naar medewerkers verankerd is in de organisatie. Medewerkers worden met regelmaat (bijvoorbeeld jaarlijks) gevraagd om input te geven. Want een luisterende organisatie, daar begint het allemaal mee.