Wat maakt een beste werkgever een beste werkgever, 6 zaken die opvallen

Guido Heezen

Zoals u waarschijnlijk weet, zijn Buurtzorg Nederland en Geas Energiewacht uitgeroepen tot de winnaars van de Beste Werkgevers Awards 2012. In deze 4 minuten durende video bespreekt Guido Heezen de 6 zaken die hem opvallen in het succes van zowel Geas Energiewacht als Buurtzorg Nederland. Zes thema’s die aan de basis liggen van hun succes.

De zes thema’s kort samengevat:

1. Openheid

De winnaars van Beste Werkgevers zijn open, eerlijke en no-nonsens organisaties. Iedereen binnen de organisatie is op de hoogte hoe de organisatie ervoor staat.

Er is een hoge mate van eigenaarschap, medewerkers voelen zich echt deel van de organisatie. Ze werken niet voor de organisatie, maar ze werken duidelijk in de organisatie. Er wordt concreet en helder gecommuniceerd. Geen dure woorden of complexe theorieën. Maar gewoon logisch, gezond boeren verstand en duidelijk.

2. Informeel

Beide winnaars zijn informele organisaties met ook een informele directie. Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie en medewerkers worden op handen gedragen.

Beste werkgevers hebben directeur in spijkerbroek

Alles is er op gericht om medewerkers in staat te stellen om hun werk goed te doen en zo ongeveer al het andere is daaraan ondergeschikt. Dit doen ze bijvoorbeeld door het in bescherming nemen van hun mensen voor onnodige of onlogische regelgeving of protocollen.

3. Vertrouwen

Vertrouwen in medewerkers is het fundament van deze organisaties. Waar veel organisaties worden aangestuurd op basis van controle, worden deze organisaties aangestuurd op basis van vertrouwen. Zowel bij Geas energiewacht als bij Buurtzorg Nederland gaan ze er vanuit dat hun medewerkers zelf heel goed weten wat goed is om te doen. Ze beperken controle daarom tot een absoluut minimum.

4. Zo min mogelijk staf en management

Beide organisaties laten medewerkers en teams zo veel mogelijk zelf hun eigen besluiten nemen en schrappen zo veel mogelijk nutteloze stafdiensten. Ze hebben allebei ook een zeer beperkte hoeveelheid management.

5. Waarderen van specialisten

Zowel Buurtzorg Nederland als Geas Energiewacht waarderen inhoudelijke specialisten minimaal net zo sterk als managers (voor zover deze managers er überhaupt zijn). Er is ook veel aandacht om mensen beter te maken in hun vak. Dit gebeurt door hen te koppelen aan andere specialisten in hun team. Vakmanschap wordt gewaardeerd en beloond.

6. Ze zijn concreet gericht op het leveren van toegevoegde waarde

Beide organisaties hebben een duidelijk en concreet doel. Ze zijn gericht op het leveren van concrete, échte toegevoegde waarde voor hun klanten en daarmee ook voor de maatschappij. De leiding van de organisatie communiceert vrijwel continu over de richting van de organisatie en maakt telkens duidelijk waar het nu werkelijk om gaat. Op deze manier dragen beide organisaties ook wezenlijk bij aan de maatschappij.

Wilt u op de hoogte blijven van de video’s die we maken. Schrijf u dan in voor de Effectory nieuwsbrief en connect met ons op Twitter of Linkedin. We stellen het op prijs als u deze artikel zou willen delen met anderen via Linkedin, Twitter, Facebook of op een andere wijze.