Werkbeleving per branche

Arne Barends

Hoe is de beleving van medewerkers binnen de verschillende branches in ons land? Voor tal van sectoren geven we jaarlijks sectormagazines uit die in gaan op de werkbeleving.

Werkbeleving per branche

Ontdek de verschillen tussen de sectoren:

 • Gemeenten
 • Multinationals
 • Onderwijs
 • Productie
 • Retail
 • Transport en Logistiek
 • Woningcorporaties
 • Zakelijke dienstverlening

Zorg en welzijn:

 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Gehandicaptenzorg
 • Verzorging, Verpleging & Thuiszorg
 • Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
 • Ziekenhuizen en revalidatiecentra

Het verborgen potentieel van werkend Nederland – Editie 2016

Hoe kunnen organisaties flexibel en wendbaar blijven? Effectory heeft ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun ideeën en dit samengevat in een rapport.

Downloaden