Download het ‘Branchemagazine Ziekenhuizen’ gratis

Er is veel gebeurd in de ziekenhuisbranche. In hoeverre hebben deze veranderingen invloed gehad op de werkbeleving van de medewerkers in de ziekenhuisbranche?

In dit magazine worden de opvallendste resultaten besproken op de HR-thema’s bevlogenheid, betrokkenheid, goed werkgeverschap, werkdruk, waardering, zelfstandigheid, baanzekerheid en veiligheid. We besteden zowel aandacht aan positieve scores, als aan verbeterpunten voor de branche. Tevens leest u hoe de werkbeleving in de ziekenhuisbranche zich verhoudt tot andere zorgsectoren.

Handvatten om met uw medewerkers in gesprek te gaan

Dit magazine geeft u handvatten om met uw medewerkers in gesprek te gaan; om uitdagingen binnen uw ziekenhuis aan te pakken.