Ontvang het ‘branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg’ gratis

In het branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg leest u hoe het met de werkbeleving van GGZ-medewerkers gesteld is. Tevens behandelt deze uitgave de meest opvallende HR-trends en belangrijkste thema’s binnen de branche, denk aan bevlogenheid, rolduidelijkheid, duurzame inzetbaarheid en sociale veiligheid.

Betere en efficiëntere zorg

De GGZ-branche zet in op betere en efficiëntere zorg voor mensen met een psychische ziekte. Door de zorg voor de cliënt dichter bij huis aan te bieden, van de tweedelijns specialist naar de eerstelijns GGZ en de huisarts, kan verdere groei binnen de GGZ worden beheerst. De zorg is gericht op het herstel en op deelname aan de maatschappij. Hiermee verbetert de kwaliteit van zorg, omdat mensen doorgaans sneller herstellen in hun eigen omgeving.

Regierol medewerkers

Steeds meer GGZ-instellingen leggen daarom de verantwoordelijkheden lager in de organisatie. De regelruimte voor teams en medewerkers wordt vergroot met als doel medewerkers meer de regie te geven en de cliënt centraal te stellen. Medewerkers spelen hierin een cruciale rol. Hoe beleven zij hun werk? Hoe kijken zij tegen de ontwikkelingen in de sector aan en welke ideeën hebben zij om betere en efficiëntere zorg te leveren?

Duurzaam verbeteren

We hopen dat het magazine u handvatten biedt en inspireert om samen met uw medewerkers duurzaam te verbeteren.