HR whitepaper: Aanpassingsvermogen

Hoe kan HR het aanpassingsvermogen van ziekenhuismedewerkers stimuleren? 

De ziekenhuiszorg verandert in een hoog tempo. Naast de concentratie van specialismen, veranderende wet- en regelgeving, fusies en herziening van bekostiging is er ook meer aandacht voor kwaliteit en transparantie. Ziekenhuizen moeten voortdurend op adequate wijze anticiperen op veranderingen die zich aandienen. Aanpassingsvermogen wordt daarmee net zo belangrijk als kennis, status en schaalgrootte.

Hoe kan HR het aanpassingsvermogen van ziekenhuismedewerkers stimuleren? Wij geven je 5 praktische tips om mee aan de slag te gaan. Download nu het gratis whitepaper ‘Zorg van de Toekomst’.