Sectormagazine: Werkbeleving in de retail

Het Sectormagazine Retail is de jaarlijkse dwarsdoorsnede van de retailsector op het gebied van werkbeleving. In dit magazine worden opvallende ontwikkelingen binnen deze sector besproken.

De retailsector is volop in beweging. In dit magazine leest u in hoeverre deze veranderingen het afgelopen jaar invloed hebben gehad op de werkbeleving van medewerkers. Daarnaast ziet u hoe de werkbeleving in de sector zich verhoudt tot het gemiddelde en tot andere organisaties.

Het magazine komt voort uit resultaten van recentelijk uitgevoerde medewerkersonderzoeken. Effectory is marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek en streeft ernaar om aan de hand van feedback van medewerkers maximaal effect te bewerkstelligen bij organisaties; zodat zij in staat worden gesteld om continu de processen en de prestatie te optimaliseren, zoals aangegeven door hun eigen medewerkers.

De inhoud van dit magazine geeft u handvatten om zelf in actie te komen. Actie, welke zal leiden tot een heel plezierig prestatieklimaat binnen uw retailorganisatie.