E-book: Sociale Veiligheid binnen ziekenhuizen

In het e-book “Sociale Veiligheid. In gesprek met ziekenhuizen” leest u wat sociale veiligheid is en wat de voorwaarden en gevolgen zijn. Om een idee te krijgen hoe anderen tegen sociale veiligheid aankijken en welke acties zij ondernemen om hun cultuur te verbeteren, hebben we in dit e-book tevens een aantal verhalen uit de praktijk opgenomen van de NVZ, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente en het VUmc.

Wat kan een sociaal veilige cultuur opleveren?

Door de theorie te combineren met verhalen uit de praktijk, hopen we u niet alleen te informeren, maar ook te inspireren om mee te denken over wat een sociaal veilige cultuur binnen Nederlandse ziekenhuizen kan opleveren en hoe dit te bereiken.

Loading form