Wat je moet weten over medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Je oriënteert je op het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Goed plan! Medewerkers zijn namelijk de belangrijkste pijler voor het succes van een organisatie. Tevreden, betrokken en bevlogen medewerkers dragen bij aan een maximaal rendement voor jullie organisatie. Zij werken met passie, werken effectiever en efficiënter, zijn klantgerichter, leveren hogere kwaliteit en zetten de beslissende extra stap.

Zelf een medewerkerstevredenheidsonderzoek opzetten?

Check de volgende punten en je weet direct of jullie onderzoek in potentie zal slagen.

Voorbereiden

 • Je hebt duidelijk voor ogen waarom je inzicht wilt krijgen in de werkbeleving van de medewerkers en wat je wilt bereiken met het onderzoek.
 • De top van de organisatie onderkent het belang van goed gemotiveerde medewerkers en zal verbeteringen stimuleren.
 • Je hebt alle belanghebbenden bij de opzet van het onderzoek betrokken, zodat het onderzoek goed aansluit bij jullie organisatie en de resultaten straks overal goed worden ontvangen.
 • Je kunt de anonimiteit van medewerkers garanderen, zodat zij vrij hun mening kunnen geven.
 • Je hanteert een onderzoeksmethode die past bij de organisatie, zodat je kunt rekenen op een hoge respons.
 • Je maakt gebruik van een valide vragenlijst, zodat de vragen meten wat je wilt meten.
 • Voor alle medewerkers is duidelijk waarom je het onderzoek uitvoert, zodat ze weten welke voordelen meedoen aan het MTO hen oplevert.

Communiceren

 • De interne communicatie over het onderzoek is goed verzorgd, zodat je kunt rekenen op een hoge respons en hoge bereidheid om straks met de resultaten aan de slag te gaan.
 • Je houdt de respons gedurende het onderzoek in de gaten en je blijft medewerkers aanmoedigen om een zo hoog mogelijke respons te bereiken.
 • Je hebt een plan voor het bekendmaken van de resultaten in alle lagen van de organisatie.

Uitvoeren

 • Je weet zeker dat je de juiste analyse van de resultaten maakt, zodat je straks gericht actie neemt.
 • Je kunt bepalen welke zaken de hoogste prioriteit hebben en welke verbeteringen het hoogste effect zullen hebben.

Analyseren

 • Je koppelt de uitkomsten aan jullie verzuimcijfers, klanttevredenheid en andere kengetallen, zodat het onderzoek je echte managementinformatie oplevert.
 • Je beschikt over goede en betrouwbare referentie- en benchmarkgegevens om de resultaten mee te vergelijken, zodat je de waarde van jullie scores kunt bepalen.

Aan de slag

 • Je presenteert de resultaten op aantrekkelijke wijze, zodat mensen in één oogopslag de essentie zien en enthousiast worden van de rapportages.
 • Je zorgt ervoor dat er daadwerkelijk met de resultaten aan de slag wordt gegaan in de organisatie door actieplannen te maken en verantwoordelijken aan te wijzen.
 • Je herhaalt het onderzoek periodiek, zodat je kunt zien of de verbeteringen het gewenste effect hebben.