Brancheoverzicht: Werkbeleving VVT-sector ten opzichte van andere zorgsectoren

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de werkbeleving van medewerkers werkzaam binnen de VVT-branche? In de Quickview werkbeleving Verpleging, Verzorging en Thuiszorg worden thema’s als bevlogenheid, cliëntgerichtheid, efficiëntie, leiderschap en zelfstandigheid in werk in kaart gebracht en afgezet tegen het gemiddelde van andere zorgbranches (Benchmark Zorg) en het gemiddelde van Nederland (Benchmark Nederland).

De gegevens in dit brancheoverzicht zijn gebaseerd op 47.514 respondenten werkzaam in de VVT-branche.