Gratis whitepaper Ambulancezorg

Levensredders aan het woord

Ambulancezorg is een onmisbare schakel in de zorgketen. Gespecialiseerde verpleegkundigen, chauffeurs en centralisten verlenen in deze specifieke zorgbranche acute zorg aan patiënten op locatie. Deze zeer hoogwaardige zorg omvat het hele proces van een melding tot en met de overdracht van een patiënt in een ziekenhuis.

In dit whitepaper presenteren we hoe ambulancezorg medewerkers hun werk ervaren. We delen de resultaten uit ons medewerkersonderzoek, uitgevoerd onder 1433 ambulancezorgmedewerkers. We vergelijken de uitkomsten waar mogelijk met de benchmark Acuut Spoedeisende Hulp (afgekort SEH) en de benchmark Zorg (alle zorgorgorganisaties in Nederland).