Whitepaper: Werkbeleving kennis en onderzoeksorganisaties

Inspelen op de marktvraag

Subsidies worden minder en het verdienmodel verandert. Wat voor effect heeft dat op medewerkers in de kennis- en onderzoeksorganisatiebranche? In dit whitepaper gaan we hier verder op in.

We vergelijken uitkomsten van medewerkersonderzoek onder 5040 medewerkers met het landelijk gemiddelde van organisaties binnen werkend Nederland. Tenslotte geven we tips om uitdagingen aan te gaan waar de branche nu voor staat.