Medewerkersonderzoek in meerdere landen? 10 belangrijke vraagstukken

Bij de opzet van uw multinationale raamwerk voor medewerkersonderzoek worden er centrale keuzes gemaakt die gelden voor de gehele organisatie. Bovendien wordt bepaald welke vrijheden en verantwoordelijkheden decentrale organisatie-eenheden toegewezen krijgen. Hieronder een korte checklist van tien punten die u kunt gebruiken bij een multinationale projectopzet.

1. Projectmanagement en planning

Kiest u voor een centrale planning of hebben decentrale eenheden de mogelijkheid zelf het onderzoek te lanceren binnen een bepaalde termijn? Het komt geregeld voor dat lokale projectmanagers het projectmanagement op zich nemen. Een centraal extranet zorgt ervoor dat alles op één portal binnenkomt. Via het centrale extranet worden alle fasen van het onderzoek gemonitord: respondentenmanagement, communicatie, resultaten en action planning.

2. Opstellen vragenlijst

In hoeverre mogen decentrale organisatie-eenheden specifieke vragen toevoegen? Mogen er vragen uit de ‘master vragenlijst’ verwijderd of veranderd worden? Het is immers belangrijk dat er consistentie blijft bestaan en interne vergelijking mogelijk is.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

3. Kiezen methodiek

Is een organisatieonderdeel vrij om de eigen onderzoekmethodiek te kiezen: schriftelijk, digitaal of een combinatie? Zou een kwalitatieve methodiek geschikt zijn voor u? Zijn de technische faciliteiten en de infrastructuur toereikend om alle medewerkers goed te bereiken?

4. Voorbereiden communicatie

Welke vrijheden en verantwoordelijkheden hebben decentrale organisatieonderdelen bij de aankondiging van het onderzoek en tijdens het onderzoek? In hoeverre zullen de resultaten centraal worden gecommuniceerd en welke rol is weggelegd voor de managers van de decentrale units?

5. Maken vertalingen

Werkt u reeds met vertaalbureaus of houdt u het vertalen in eigen beheer? Wilt u vertalingen de verantwoordelijkheid maken van de landen waarin u opereert of besteedt u dit volledig uit aan Effectory?

6. Inrichten rapportage

In hoeverre is het van belang het rapportageraamwerk centraal in te richten? Welke autorisatieniveaus moeten er centraal worden aangebracht zodat elk onderdeel toegang heeft tot de relevante informatie? In hoeverre worden de rapportages specifiek gemaakt voor de decentrale landenorganisaties?

7. Bepalen verdiepingsmogelijkheden

In hoeverre is het voor de verschillende onderdelen mogelijk een verdiepingsonderzoek te doen, indien hier behoefte aan is? In hoeverre houdt u hier rekening mee in uw centrale onderzoeksopzet?

8. Resultaten benchmarken

Het is altijd raadzaam om een benchmark te gebruiken als u onderzoek doet en des te meer bij onderzoek in meerdere landen. De landenbenchmark geeft inzicht of een lage score typisch iets is van een bepaald land. Alternatieven zijn een functionele benchmark of een sectorbenchmark. In hoeverre wilt u per land de mogelijkheid geven een eigen benchmark te kiezen of bepaalt u dat binnen het centrale raamwerk?

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download

9. Action planning & best practice sharing

Voor organisaties die in meerdere landen opereren, is best practice sharing een belangrijke stap bij het inzetten van action planning: Leer van elkaar, waar dat mogelijk is. Belangrijk hierin is ook, dat centraal bepaald wordt welke middelen u de organisatie geeft om met de resultaten aan de slag te gaan.

10. Kostenplaats

Het komt geregeld voor dat de onderzoeksopzet centraal wordt gemaakt, met een zekere mate van flexibiliteit voor organisatieonderdelen. Indien een organisatieonderdeel veel flexibiliteit vraagt, kunt u ervoor kiezen deze meerkosten op de desbetreffende kostenplaats te boeken.

Internationaal medewerkersonderzoek

Effectory heeft ruime ervaring in het opzetten van medewerkersonderzoek bij multinationals. Jaarlijks worden honderdduizenden medewerkers uit alle hoeken van de wereld van de ‘top 500 organisaties’ bevraagd. Stuk voor stuk grote organisaties, die een senior projectteam en een opzet op maat vragen.

Uw onderzoek wordt uitgevoerd door het Effectory International team, dat gespecialiseerd is in het doen van meertalige, multiculturele en multinationale onderzoeken. Zo bent u ervan verzekerd dat het onderzoek naadloos aansluit op de complexiteit van uw organisatie. Bovendien kunt u gebruik maken van de best practices en kennis van Effectory.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen