Beste werkgevers bieden gelijke carrièrekansen voor mannen en vrouwen

Lysan Pot

Nederlandse werkgevers die het best beoordeeld worden door hun medewerkers scoren significant hoger op de stelling ‘gelijke carrièrekansen voor mannen en vrouwen’. Dit in vergelijking met organisaties die minder goed uit de bus komen. Gemiddeld wordt op dit gebied aan de beste werkgevers een rapportcijfer van 7,5 gegeven ten opzichte van een 7,1 voor andere organisaties. Dit blijkt uit het grootschalige en onafhankelijke Beste Werkgeversonderzoek van Effectory, marktleider in medewerkersonderzoek. Aan dit nationale onderzoek hebben ruim 190.000 respondenten meegewerkt.

Vrouwen positiever dan mannen

Marianne Ostendorf, organisator van het Beste Werkgeversonderzoek en de awarduitreiking, vult aan: “In organisaties die minder goed beoordeeld worden, zijn mannen vaak positiever in hun oordeel dan vrouwen, ook op andere onderwerpen. Zij beoordelen hun leidinggevende, salaris en de mate waarin zij hun capaciteiten kunnen benutten bijvoorbeeld hoger. Bij de beste werkgevers zien we het omgekeerde: vrouwen zijn op deze punten veel positiever dan mannen!” Een opvallend verschil. Is dit te verklaren? Ostendorf: ” Een mogelijke verklaring kan zijn dat hoog beoordeelde werkgevers daadwerkelijk objectiever kijken naar de waarde van individuele medewerkers, ongeacht of dit mannen of vrouwen zijn. Wellicht zijn vrouwen hierdoor sneller positief verrast dan mannen, waardoor hun totaaloordeel ook hoger uitvalt.”

Beste Werkgeversonderzoek

Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de negende keer door Effectory uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Bijna 400 organisaties hebben deelgenomen aan het onderzoek. Onlangs heeft Effectory de 100 hoogst gekwalificeerde organisaties bekend gemaakt in de categorieën meer dan 1.000 en minder dan 1.000 medewerkers. Zo is er voor elke categorie een top 50 van Beste Werkgevers, gebaseerd op de Beste Werkgeversscore.

Awarduitreiking

Op donderdagmiddag 9 september 2010 worden tussen 16.00 en 17.00 uur de winnaars van de Beste Werkgevers Awards 2010 bekend gemaakt in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam. Dit evenement is dé ontmoetingsplek met inhoud voor HR- en communicatieprofessionals. Onderwerpen zoals leiderschap, betrokkenheid en ontwikkelingsmogelijkheden krijgen speciale aandacht. Daarnaast komen HR trends aan bod. In 2009 waren er meer dan 300 gasten aanwezig om kennis te vergaren en te delen, inspiratie op te doen en te netwerken. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd en kunnen zich gratis aanmelden via http://www.beste-werkgevers.nl/.