Cliëntwaarderingsonderzoek in de gehandicaptenzorg

Annette Capelle

In de gehandicaptenzorg is het cliëntwaarderingsonderzoek een actueel onderwerp. Vanuit de branchevereniging VGN wordt geadviseerd om dit jaar nog een cliëntwaarderingsonderzoek uit te voeren om te voldoen aan de vraag van zorgkantoren. Wat is een geschikt cliëntwaarderingsonderzoek en wat kan het uw organisatie opleveren?

Wat speelt er rondom het cliëntwaarderingsonderzoek in de gehandicaptenzorg?

Zorginstellingen willen kwaliteitszorg bieden aan cliënten. Een goede relatie met de cliënten en de ouders/ verwanten is daarbij erg belangrijk. Door de commercialisering, de stringentere financiering en de bijkomende roep om transparantie wordt de cliënt echter soms over het hoofd gezien.

In de meetmethodieken die vanuit verschillende hoeken gelanceerd zijn, wordt steeds meer gestuurd op technische kwaliteitsindicatoren. Steeds minder gaat het om de emotionele kwaliteit. Effectory is van mening dat de beleving van cliënten (en ouders/ verwanten) en emotionele indicatoren minstens net zo belangrijk zijn als de technische kwaliteitsindicatoren.

Cliëntwaarderingsonderzoek geschikt voor u?

Om aan deze vraag te voldoen heeft Effectory speciaal voor de gehandicaptenzorg een cliëntwaarderingsonderzoek ontwikkeld waarbij de cliënt centraal staat. Het is een onderzoek waarbij uw organisatie bovendien waardevolle stuurinformatie ontvangt. Wat kunt u verwachten?

  • Een professioneel en betrouwbaar cliëntwaarderingsonderzoek, waarbij u onderzoekswens centraal staat.
  • Voor de verschillende onderzoeksgroepen (cliënten, ouders/ verwanten en cliënten bij de dagbesteding) is het mogelijk verschillende onderzoeksmethoden te hanteren. Bijvoorbeeld, schriftelijk, digitaal, stemkastjes en interviews.
  • Toegankelijke rapportages. Makkelijk leesbaar, grafisch en kleurrijk.
  • Nazorg. Uw medewerkers krijgen hulpmiddelen voor het opstellen van concrete actieplannen om de zorg te verbeteren.

Wat levert het cliëntwaarderingsonderzoek u op?

Het is zonde om een cliëntwaarderingsonderzoek alleen uit te voeren om aan de vraag van zorgkantoren te voldoen. Het onderzoek moet uw organisatie ook helpen de zorg voor gehandicapten te verbeteren. Het cliëntwaarderingsonderzoek van Effectory levert uw organisatie het volgende op:

  • Inzicht in wat uw cliënten en de ouders/ verwanten van uw dienstverlening vinden en wat hun wensen zijn. Zowel de technische als emotionele indicatoren brengen wij in kaart.
  • Een gedetailleerd inzicht in de tevredenheid van uw cliënten, onderverdeeld naar de verschillende cliëntgroepen. Wat gaat er goed? Wat moet verbeterd worden?
  • Concrete verbeterpunten om de tevredenheid van uw cliënten op de meest effectieve wijze te verhogen, eventueel toegespitst op onderdelen van uw organisatie of op de verschillende cliëntgroepen.
  • U krijgt stuurinformatie op centraal niveau voor strategische beslissingen en beleidsplannen maar ook handvatten om op operationeel niveau en zelfs op groepsniveau en cliëntniveau te verbeteren en actie te ondernemen.

Een cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren?

Wilt u een cliëntwaarderingsonderzoek uitvoeren? Neem dan contact op met Steven Hormann op 020 30 50 102 of voorlichting@effectory.nl. Wij komen graag bij u langs om te bespreken wat het onderzoek voor mogelijkheden biedt voor uw organisatie. Wij staan u met plezier te woord.