Collega's maken werkgever populair

Guido Heezen

Uit onderzoek van Effectory, Nederlands marktleider op het gebied van medewerkersonderzoek, blijkt dat bij de 100 beste werkgevers van Nederland het contact met collega’s met name hoog gewaardeerd wordt. Dit contact wordt beoordeeld met een 7,7 en is van grote invloed op de populariteit van de werkgevers.

Dit blijkt uit het grootschalige Beste Werkgeversonderzoek van Effectory, waaraan ruim 190.000 respondenten uit 300 organisaties hebben meegewerkt. Zij zijn ondervraagd over hun werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, collega’s, leidinggevenden, beloning en ontwikkelingsmogelijkheden. De 100 hoogst scorende organisaties zijn genomineerd voor de titel ‘Beste Werkgever van Nederland‘.

Belang sociaal contact

Dat het contact met collega’s zoveel invloed heeft op de beoordeling van een werkgever, is niet zo verwonderlijk. Bij de 100 beste werkgevers van Nederland heerst een positieve, productieve werksfeer. Contact met collega’s is hier een van de belangrijkste oorzaken van. Het zorgt voor plezier, betrokkenheid en een soepele samenwerking. Zonder dit contact zijn goede prestaties onmogelijk.

Invloed van de werkgever

Heeft een werkgever zelf invloed op het contact tussen collega’s? Als werkgever kun je ruimte maken voor collegiaal contact. Dit begint door zelf het goede voorbeeld te geven als werkgever: toon belangstelling voor je medewerkers en hun situatie, dan zullen zij dat onder elkaar ook doen. Geef uitleg over de besluitvorming in je organisatie en de gevolgen hiervan, ongeacht of deze goed of slecht zijn. Open communicatie bevordert niet alleen de werksfeer en de samenwerking maar zorgt tegelijk voor vertrouwen in de organisatie. De 100 beste werkgevers van Nederland slagen hier uitstekend in.

Een goed imago is goud waard

Hoe weten werkzoekenden hoe het gesteld is met het contact tussen collega’s bij een werkgever? Dat soort informatie verspreidt zich snel. Tevreden medewerkers zijn geweldige ambassadeurs voor een werkgever, hun positieve verhalen versterken het imago van een organisatie op de arbeidsmarkt enorm. Hoe het precies is om ergens te werken weten werkzoekenden meestal niet, maar ze hebben wel een indruk en weten of je ergens ‘goed zit’ of niet. Met de komst van social media is het nog veel gemakkelijker geworden om te zien wie waar werkt en hoe enthousiast men is. Het imago van een werkgever is cruciaal voor het aantrekken van nieuw talent. Een positief imago als werkgever is goud waard.