Creëer de beste werkplek op aarde!

Annette Capelle

Onlangs verscheen in Harvard Business Review een artikel over ‘Creating the best workplace on earth’. Dit artikel is gebaseerd op een drie jarig onderzoek waarbij honderden werknemers zijn gevraagd om hun ideale werkgever/werkplek te beschrijven. Op basis van de resultaten hebben de onderzoekers 6 eigenschappen beschreven waar organisaties aan moeten voldoen om de meeste ideale werkplek op aarde te creëren.

Het artikel zet je aan het denken over je eigen werkplek en werkgever. Hoe zinvol is mijn werk en kan ik volledig mijzelf zijn? Heb ik inzicht in organisatieresultaten en mag ik mijn eerlijke feedback geven? In deze blog geef ik een korte samenvatting van het artikel en ben benieuwd wat jij er van vindt.

Gemene deler

De onderzoekers hebben een gemene deler ontdekt. De respondenten van het onderzoek omschrijven de ideale werkgever als:

Een organisatie die zijn volledige potentie benut doordat ze haar medewerkers in staat stelt om individueel en als groep uitstekend te presteren.

Om deze werkplek te creëren omschrijven de onderzoekers zes eigenschappen die medewerkers belangrijk vinden voor de ideale werkplek.

1. Medewerkers kunnen zichzelf zijn

Het is belangrijk dat er in de organisatie een sfeer heerst waarbij mensen zichzelf kunnen zijn en zich daar comfortabel bij voelen. Diversiteit tussen mensen is een pré en zou aangemoedigd moeten worden. Mensen met verschillende passies, gewoonten en ideeën versterken elkaar en kunnen de organisatie veel opleveren als iedereen zich daar vrij in voelt.

2. Informatie is voor iedereen duidelijk en inzichtelijk

Als organisatie vertel je altijd de waarheid aan je medewerkers over het reilen en zeilen van de onderneming. Hierdoor voelen medewerkers zich serieus genomen en zijn ze beter in staat om het grotere plaatje te zien waar zij hun steentje aan bijdragen. Transparantie brengt geloofwaardigheid met zich mee, zowel intern als extern. Daarbij is het ook belangrijk dat medewerkers kritisch zijn. En dat feedback gewaardeerd wordt door het management en de directie.

3. De organisatie investeert in de sterke kanten van medewerkers

Ontwikkelingsmogelijkheden gelden voor alle medewerkers. De organisatie probeert bij elke medewerker de sterke kanten te ontdekken en die verder te versterken. Het mooiste doel wat bereikt kan worden is dat medewerkers beter worden dan ze zelf ooit hadden verwacht. Een win-win situatie: medewerkers excelleren, waardoor de organisatie ook excelleert.

4. De organisatie draagt bij aan het grotere geheel

Medewerkers vinden het belangrijk dat de organisatie ergens voor staat en dat ze trots kunnen zijn op hun werkgever. Het bestaansrecht hangt nauw samen met de rol van de organisatie in de maatschappij en de bijdrage hier aan. Winst mag nooit het hoogste doel zijn.

5. Het werk zelf is betekenisvol

Wat medewerkers belangrijk vinden is dat het werk betekenisvol is. Ook moeten alle banen/rollen binnen de organisatie noodzakelijk zijn, waarbij het duidelijk is hoe het werk van iedereen op elkaar aansluit. Medewerkers willen dat het werk plezier met zich mee brengt en energie geeft.

6. Simpele regels voor iedereen

Medewerkers willen dat de organisatie niet te veel regels opstelt. Vooral geen onzinnige procedures of protocollen waardoor het werk vertraagd wordt. De regels die er zijn, zijn simpel, voor iedereen duidelijk en gelden voor iedereen. De medewerkers zijn het ook eens met deze regels en geloven dat deze nuttig zijn voor de bedrijfsvoering.

Veel organisaties beschikken wel over een aantal van deze eigenschappen, maar weinig organisaties beschikken over alle zes. Benieuw naar het volledige verhaal? Lees het artikel in Harvard Business Review – May 2013 of bekijk de samenvatting.

Eerlijk zijn over toegevoegde waarde