De grootste zorg benchmark van Nederland

Effectory heeft de afgelopen jaren met veel plezier medewerkersonderzoeken uitgevoerd voor zorgorganisaties. Door de zorgmedewerkers te bevragen, achterhalen we hoe zij in hun werk staan. Door alle meningen van medewerkers te verzamelen, ontstaat een scherp inzicht hoe het met goed werkgeverschap en goed werknemerschap binnen deze zorgorganisatie gesteld staat. Samen maken al deze resultaten de grootste zorgbenchmark van Nederland op het gebied van werkbeleving.

Wilt u meer lezen over werkbeleving in de zorgsector? Download het branchemagazine naar keuze.

Branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg in Nederland levert een onmisbare bijdrage aan de samenleving. Zonder deze zorg is deelname aan de maatschappij voor grote groepen mensen niet mogelijk. In Nederland wordt bijna negentig procent van alle geestelijke gezondheidszorg aangeboden vanuit GGZ- en RIBW-instellingen. De sector biedt hiermee werkgelegenheid aan ruim 80.000 zorgprofessionals. Hoe ervaren deze medewerkers hun werk? Effectory voerde grootschalig onderzoek uit binnen de sector en deelt haar bevindingen in dit magazine.

Download gratis het Branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg

Branchemagazine Gehandicaptenzorg

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek mogen doen bij 47 organisaties in de gehandicaptenzorg. De respons is gestegen van 59,9% naar 61,2%. Ten opzichte van de gehele zorgsector (63,8%) en heel Nederland (69,5%) ligt dit percentage lager, maar we zien dat de respons beïnvloed wordt door de flexmedewerkers. Dit is een lastiger te bereiken groep medewerkers. Ten opzichte van vorig jaar hebben we meer uitspraken van respondenten mogen ontvangen. Maar liefst 40.922 medewerkers hebben hun mening gegeven over het wel en wee in hun eigen gehandicaptenzorginstelling. Dit is fors hoger dan de 29.608 medewerkers in het jaar daarvoor.

Download gratis het Branchemagazine Gehandicaptenzorg

Branchemagazine Verzorging, Verpleging & Thuiszorg

De VVT-sector is volop in beweging. De huidige kabinetsplannen zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, een betere (regionale) samenwerking en een verlaging van de kosten. Het afschaffen van de lage zorgzwaartepakketten (ZZP’s 1 en 2) kunnen leiden tot leegstand in verzorgingstehuizen. Daarnaast neemt het aantal ouderen toe en daarmee ook de zorgvraag. 

In dit magazine leest u onder andere in hoeverre deze veranderingen van invloed zijn op de werkbeleving van medewerkers. Bovendien worden de opvallendste resultaten besproken op de volgende HR-thema’s: goed werkgeverschap, betrokkenheid, bevlogenheid, zelfsturing, baanzekerheid, cliëntgerichtheid en duurzame inzetbaarheid. Tevens leest u hoe de werkbeleving in de VVT zich verhoudt tot andere zorgsectoren.

Download gratis het Branchemagazine Verpleging, Verzorging en Thuiszorg

Branchemagazine Ziekenhuizen

De ziekenhuisbranche is al een aantal jaar flink in beweging. Het beroep dat door de maatschappij op de zorg wordt gedaan groeit en de kosten daarmee ook. Fusies, samenwerkingsverbanden en meer nadruk op efficiëntie zijn hierdoor aan de orde van de dag. Wat betekent dit voor medewerkers?

Effectory voerde grootschalig onderzoek uit binnen de branche en deelt haar bevindingen in dit magazine. In de ziekenhuisbranche zijn zo’n 185.000 medewerkers werkzaam. Vanaf 2008 zijn door Effectory ruim 145.000 medewerkers bevraagd, waarvan ruim 38.000 in 2012.

Download gratis het Branchemagazine Ziekenhuizen