De toegevoegde waarde van stafafdelingen

Annette Capelle

De recessie schudt organisaties wakker. Waar voorheen bedrijven volop aan het groeien waren en niks te gek was, wordt anno 2010 pas op de plaats gehouden. De focus ligt weer op de kernactiviteiten en stafafdelingen worden op scherp gezet. Het bestaansrecht van stafafdelingen wordt gevormd door de toegevoegde waarde die ze leveren: ervoor zorgen dat de primaire organisatie efficiënt en productief kan werken. Voor de managers van stafafdelingen is het best lastig om de toegevoegde waarde in kaart te brengen. De toekomst is voor hen onzeker en de behoefte aan sturingsinformatie neemt toe.

De recessie overleven

Volgens Managersonline zullen organisaties, die de recessie te boven komen, dat doen om drie belangrijke redenen:

  • In de afgelopen jaren was er gewoon teveel: Te veel bedrijven, te veel winkels, te veel op elkaar lijkende producten. Nu de markt deze realiteit onder ogen ziet zullen de zwakkeren afvallen. De klanten van stoppende ondernemingen zullen naar de ‘survivors’ gaan. En die worden sterker.
  • Groot betekent niet noodzakelijkerwijs slim: We hebben allemaal gezien hoe gigantische ondernemingen in korte tijd in rook opgingen. De overgebleven bedrijven, die de recessie overwinnen, ontdekken dat de grote jongens die dachten slim te zijn echt niet meer wisten dan zij. Daarom maakt de recessie deze kleinere bedrijven scherper, behoudender, vertrouwder en sterker.
  • Nieuw begrip van basisregels: Het is te riskant te veel te verkopen in één branche of te vertrouwen op één klant. Het is belangrijk wat euro’s opzij te zetten om met ups en downs om te kunnen gaan. Het is belangrijk om een strakke bedrijfsvoering te hebben met een minimum aan overhead.1

Het Shared Service Center: Optimale interne dienstverlening door samenwerken en dialoog

Toegevoegde waarde van stafafdelingen

We zien dat organisaties genoodzaakt zijn om in deze tijd een efficiencyslag te slaan. De focus komt weer op de core business te liggen. De overhead moet gereduceerd worden, wat gevolgen heeft voor stafafdelingen. Van managers van deze afdelingen wordt verlangd dat ze de toegevoegde waarde van hun afdeling scherp in de gaten houden.

De machine draaiend houden

Een goede bedrijfsvoering valt of staat met tevreden klanten. Ook al zijn die klanten medewerkers van de organisatie. Zij maken immers gebruik van de diensten van stafafdelingen en zij willen perfect geholpen worden. Gebeurt dat niet, ‘dan komt er zand in de machine’. Aan de stafafdelingen de taak om ‘de machine draaiende te houden’.

“Een goede bedrijfsvoering valt of staat met tevreden klanten”

Effectory helpt om de toegevoegde waarde van stafafdelingen in kaart te brengen met het intern klantenonderzoek. Dit onderzoek is ingericht om uit te zoeken óf de interne klanten tevreden zijn én om te bepalen hoe er efficiënter gewerkt kan worden.

1Bron: http://www.managersonline.nl/nieuws/9097/drie-conclusies-uit-de-recessie.html