De Volksbond is volop in beweging

Suzanne Mancini

In het najaar van 2011 heeft Stichting Volksbond Amsterdam in samenwerking met Effectory een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Paul Jogems, Hoofd P&O a.i. van De Volksbond, deelt zijn ervaringen met Effectory. “Het medewerkersonderzoek is een prima tool om gericht in gesprek te gaan met je medewerkers. Niet alleen topdown, maar door alle lagen van de organisatie heen.”

De Volksbond Amsterdam versterkt de positie van (voormalige) dag- en thuislozen en mensen met een psychiatrische indicatie. Op vijf locaties in Amsterdam wordt woonbegeleiding geboden, er is een team voor ambulante woonbegeleiding en er zijn dagbestedingsprojecten op twee locaties. De Volksbond telt circa 160 medewerkers.

Wat betekent het medewerkersonderzoek voor de Volksbond? “Bij ons is het onderzoek een vast onderdeel van het ‘geheel’, legt Jogems uit. “We willen ons actief bezig houden met strategische personeelsplanning. Wat voor medewerkersbestand hebben we nodig over een jaar en over drie jaar? Input om deze vraag te beantwoorden halen we onder andere uit het medewerkersonderzoek. Daarnaast baseren we ons op P&O managementrapportages en de beoordelingscyclus. Deze drie pijlers vormen onze strategische basis.”

Een enthousiasmerend traject

Waarom heeft De Volksbond gekozen voor Effectory? Jogems: “We voerden al jaren zelfstandig medewerkersonderzoek uit. We moesten dan zelf aan de slag met de data en de resultaten. Het was best lastig om tot een goede analyse te komen en hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan. We zijn in zee gegaan met Effectory om dit te ondervangen. We hadden behoefte aan een heldere interpretatie van de resultaten en een concrete opstap om er mee aan de slag te gaan. De energie en aandacht voor de opvolging van het medewerkersonderzoek vanuit Effectory heeft ons overtuigd om dit samen met Effectory te doen.”

“Het enthousiasme waarmee Effectory het medewerkersonderzoek heeft aangepakt was opvallend”, licht Jogems het traject vervolgens toe. “De samenwerking had een informeel karakter, acties werden snel genomen en alles zag er goed uit. De presentaties waren goed en zijn ook prima ontvangen. De workshop ‘Aan de slag’ was bovendien enthousiasmerend.”

Aan de slag met de resultaten

Hoe zijn de resultaten ontvangen binnen De Volksbond? Jogems: “Wisselend. Overwegend positief, maar op één locatie waren er tegenvallende resultaten en heerste daarom teleurstelling. Begrijpelijk natuurlijk. We hebben benadrukt dat het niet zozeer om de cijfers gaat, maar om het in gesprek gaan met elkaar. De resultaten zijn maar een momentopname waardoor inzichtelijk wordt hoe medewerkers tegen dingen aankijken. Een medewerkersonderzoek is een prima tool om gericht daarover met elkaar in gesprek te gaan. Daar ligt de focus, de resultaten zijn een startpunt voor analyse en verbeteringen.”

Zijn er inmiddels al acties ondernomen naar aanleiding van de resultaten? “Wij hebben, zoals eerder genoemd, gekozen voor de ‘Aan de slag’ workshop”, vertelt Jogems. “Hierdoor kwamen thema’s ter sprake die anders niet boven tafel waren gekomen. We zijn begeleid in het opstellen van actieplannen door de trainers van Effectory. De managers zijn door de workshop ontzien en we hebben zo de methodiek geleerd om op alle locaties aan de slag te gaan met de resultaten.”

Jogems vervolgt: “In de tweede helft van dit jaar komen de kartrekkers bij elkaar om te bespreken welke aanpak goed is, hoe de actiepunten te realiseren en op de agenda te houden. Dit is ook een moment om hun ervaring met de methodiek te delen. Begin volgend jaar is er een tweede bijeenkomst voor de kartrekkers en in de tweede helft van 2013 gaan we het medewerkersonderzoek opnieuw doen.”

Voortdurend in beweging

Ten slotte: Wat is de belangrijkste verandering in jullie organisatie naar aanleiding van het onderzoek? Jogems reageert: “Het is nog vroeg, het onderzoek is pas recentelijk afgerond. Maar ik denk dat we als organisatie in de breedste zin van het woord meer in gesprek zijn gegaan. En dan niet topdown, maar door alle lagen van de organisatie heen. Er is meer bereidheid om dat te laten ontstaan. Wij zijn er bij de Volksbond van overtuigd dat het ontzettend belangrijk is om als organisatie in beweging te blijven. De opvolging van het medewerkersonderzoek helpt om die beweging te krijgen!”