Derde plek voor de NSDSK op beste werkgeverslijst

De NSDSK, specialist voor taal en gehoor, is met een score van maar liefst een 8,3 op algemene tevredenheid, op de derde plek geëindigd in de lijst van de beste werkgevers in de zorg. Bovendien staan zij op plek vijf in de lijst beste werkgevers met minder dan 1000 medewerkers. Een prachtige prestatie! De Beste Werkgevers Awards worden jaarlijks uitgereikt aan de winnende organisaties in de categorie minder én meer dan duizend medewerkers, die de hoogste score hebben behaald op algemene tevredenheid. Het Beste Werkgeversonderzoek is dit jaar voor de twaalfde keer uitgevoerd om een objectief oordeel te kunnen vellen over het werkgeverschap in Nederland. Jaarlijks beoordelen meer dan 200.000 medewerkers meer dan 300 werkgevers. Lea Vissers, marketeer bij Effectory, is benieuwd hoe de NSDSK tot deze prachtige score gekomen is en ging in gesprek met de heer Ernest Müter, bestuurder van de NSDSK, om hun geheim te achterhalen.

De NSDSK is een kennisorganisatie die zorg verleent en innovaties realiseert voor (jonge) kinderen en volwassenen met hoor-, spraak of taalproblemen. De NSDSK geeft advies op maat en past aanbod en begeleiding aan op de vraag van de cliënt of begeleider. De cliënt staat hierbij centraal. De NSDSK helpt door: vroeg te signaleren en vroeg te behandelen, begeleiding te richten op kind én ouder en zorg en onderzoek naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Om zo gedegen en deskundig mogelijk te werk te gaan bestaat de NSDSK uit vier afdelingen, namelijk:

  • De afdeling Vroegtijdige Onderkenning Gehoorstoornissen is het landelijk kenniscentrum neonatale gehoorscreening voor de jeugdgezondheidszorg. Al in de eerste weken krijgen baby’s een gehoortest zodat snel ontdekt wordt of er sprake is van een gehoorstoornis.
  • De afdeling Vroegbehandeling verleent zorg aan baby’s en peuters en hun ouders.
  • Het Audiologisch Centrum Holland Noord richt zich naast de zorg voor kinderen, uitdrukkelijk op de zorg voor volwassenen.
  • De afdeling Onderzoek & Ontwikkeling doet onderzoek naar vroegtijdige signalering en behandeling. Door wetenschappelijke onderzoeken in samenwerking met universiteiten en partners in het veld, is het mogelijk producten te ontwikkelen die goed aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten.

Het geheim van de NSDSK

De NSDSK heeft maar liefst een 8,3 behaald op algemene tevredenheid. Een prachtig cijfer! Vissers: “Hoe hebben jullie dit kunnen bewerkstelligen? Welke acties hebben jullie ondernomen om deze hoge score te behalen?” Müter: “Onze medewerkers vinden de NSDSK een prettige organisatie om te werken. Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen. Het is een overzichtelijke organisatie waar mensen elkaar écht kennen. Ook is er sprake van een wisselwerking tussen zorg en onderzoek, waardoor we cliënten optimaal kunnen bedienen. Bovendien bleek uit het medewerkersonderzoek, uitgevoerd door Effectory, dat de vraag “Ik doe zinvol werk”, met maar liefst een 9,2 beoordeeld wordt door onze medewerkers. Dit geeft ook aan dat onze medewerkers hun werk betekenisvol vinden en ervaren dat zij verschil kunnen maken voor onze cliënten.”

Vissers: “Op welke wijze heeft het medewerkersonderzoek bijgedragen aan de algemene tevredenheidsscore van een 8,3? Op welke manier hebben jullie het onderzoek kunnen benutten?” Müter: “Tweeëneenhalf jaar geleden hebben wij voor het eerst onderzoek gedaan met Effectory. Na afloop van het onderzoek hebben we met behulp van Effectory verschillende actiepunten geformuleerd, waarmee we echt aan de slag gegaan zijn. Zo hebben we naar aanleiding van het onderzoek onze interne communicatie verder aangescherpt en hebben we ons IT-netwerk verder verbeterd. Onze medewerkers weten daarom dat er ook echt wat met hun feedback gebeurt. We zagen dat ook terug in de hoge respons van de tweede meting; meer dan 90 procent van onze medewerkers had het medewerkersonderzoek ingevuld.”

Vissers: “De gehele zorgbranche kampt momenteel met bezuinigingen. Hoe gaan jullie hiermee om? Betrekken jullie ook de medewerkers bij dergelijke vraagstukken?” Müter: “De NSDSK onderhandelt met zorgkantoren en zorgverzekeraars. Dat is soms lastig, maar tot nu toe kunnen we afspraken maken. Hierdoor worden wij niet gedwongen heel anders te werken. Onze organisatie heeft een hele efficiënte werkvorm gevonden, waardoor wij tegen relatief niet al te veel geld, zorg kunnen bieden aan onze cliënten.”

Aan de slag met de resultaten

Vissers: “Hoe zijn jullie aan de slag gegaan met de onderzoeksresultaten?” Müter: “Met het managementteam hebben we het opgestelde actieplan naar aanleiding van het onderzoek besproken. Hierin hebben we gekeken welke punten we als organisatie willen vasthouden en welke punten we met elkaar willen verbeteren. Vervolgens is iedere afdeling afzonderlijk met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Als bestuurder ben ik bij de bespreking van veel afdelingen aangeschoven en ook daadwerkelijk in gesprek gegaan met de betrokken medewerkers.”

Tot slot

Vissers: “Na het behalen van dit prachtige resultaat ben ik benieuwd welke doelen jullie als organisatie gesteld hebben voor komend jaar. Hoe gaan jullie deze score vasthouden c.q. verbeteren?” Müter: “Het is onze ambitie om een stapje verder te gaan in onderzoek en de samenwerking met andere partijen verder uit te diepen. Bovendien willen we onze interne processen verder verbeteren, denk hierbij bijvoorbeeld aan de digitalisering van processen. Vanuit onze cliënten neemt de vraag en behoefte naar informatie in digitale vorm ook steeds meer toe. De medewerkers binnen de NSDSK hebben in ieder geval enorm veel ideeën die we gezamenlijk willen verwezenlijken met als doel dé expertiseorganisatie voor het jonge kind in onze branche te worden en te blijven.”