Druk, drukker, burn out

Guido Heezen

Door de bezuinigen van de afgelopen jaren is werkdruk in veel organisaties een thema geworden. Met minder medewerkers moet hetzelfde werk gedaan worden en moet vaak zelfs een stap extra gezet worden. Tel hier de vergrijzing bij op, waardoor de krapte in uw organisatie verder toeneemt en het advies is duidelijk: houd de werkdruk in uw organisatie goed in de gaten.

Het belang van een gezonde werkdruk

Vooropgesteld: met een gezonde werkdruk is niets mis. Een lichte vorm van druk, waarbij het gevraagde net op de grens van de mogelijkheden van de medewerker valt, zorgt ervoor dat iemand leert en zich ontplooit. De druk is dan een uitdaging, die de productiviteit van een medewerker op een hoog niveau brengt. Wordt het gevraagde gerealiseerd door de medewerker, dan geeft dit de bekende kick. Zonder deze druk ontstaat routine en op den duur verveling, waardoor de ontwikkeling van de medewerker stil valt.

Is er structureel te weinig tijd om het gevraagde werk af te krijgen, dan slaat dit positieve effect om. De medewerker krijgt last van stress, wat de productiviteit en het werkplezier juist vermindert. Op de lange termijn kan dit zelfs ten koste gaan van de gezondheid en leiden tot een burn-out. Slapeloosheid, concentratieproblemen, futloosheid, RSI? De klachten zijn legio.

“Het aantal werkuren in West-Europa schommelt vanaf 2006 tot nu tussen de 37 en 39 uur gemiddeld per week”

Het voorkomen van stress

Hoe voorkomt u een te hoge werkdruk en stress? Het eenvoudigste antwoord is natuurlijk: door te zorgen voor een realistisch takenpakket, zodat overuren niet strikt noodzakelijk zijn. Dit is de basis, maar toch zegt het aantal arbeidsuren niet alles over de mate waarin de werkdruk te hoog wordt gevonden. Een voorbeeld uit onze eigen resultaten:

Ruim 68% van de Nederlanders geeft aan tevreden te zijn over hun werkdruk. Dit is de hoogste beoordeling van West-Europa. In Zweden ligt dit percentage drastisch lager: hier geeft slechts 37% aan tevreden te zijn over de werkdruk. Werken de Zweden nu daadwerkelijk meer uren dan de Nederlanders? Dit is niet aan te tonen. Het aantal werkuren in West-Europa schommelt vanaf 2006 tot nu tussen de 37 en 39 uur gemiddeld per week (bron: CBS). Tussen landen onderling zijn hierin geen grote verschillen zichtbaar.

Het aantal arbeidsuren is dus ongeveer gelijk, maar de kwaliteit van deze uren is moeilijk meetbaar. Hoe ervaart een medewerker zijn of haar werkdag? Het is de perceptie van de medewerker die voor het verschil in beoordeling zorgt. En daar kunt u als werkgever zeker het verschil in maken.

De beleving van de werkdruk

Hoe wordt de werkdruk ervaren? In onze onderzoeken zien we vaak dat een aantal zaken hier invloed op heeft:

  • De mate van rolduidelijkheid. Zijn taken en prioriteiten helder? Dit zorgt voor rust.
  • Het contact met de leidinggevende en collega’s . Heerst er een positieve, productieve werksfeer? Hierdoor kan het hele team het werk gemakkelijker aan.
  • De mate van vrijheid in de uitvoering van de werkzaamheden. Is er invloed op de eigen planning en indeling van het werk? Dit voorkomt een gevoel van onmacht.
  • De mate waarin men zich herkent in de organisatiedoelstellingen. Is de bijdrage van het eigen werk aan het grote organisatieplaatje duidelijk? Zo is het nut van het werk duidelijk.

In een modern medewerkersonderzoek krijgt u inzicht in al deze factoren en ontdekt u wat specifieke beïnvloeders van de werkdrukbeleving in uw organisatie zijn. Zo heeft u concrete handvatten om te werken aan een gezonde werkdruk en daarmee aan een gezonde, productieve organisatie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Effectory via 020-3050102 of voorlichting@effectory.nl