Werkstress versus werkdruk

Eline Ruiten

Het is al jaren een bekend probleem: werkstress. Maar liefst één vierde van het langdurig ziekteverzuim wordt hierdoor veroorzaakt. Wat kunnen wij zelf doen om werkstress te voorkomen en wat kun je er tegen doen?

Werkstress versus werkdruk

Uit onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat bijna een kwart meent dat er over praten leidt tot een lagere beoordeling, 16 procent vreest gezichtsverlies en 14 procent denkt zelfs zijn baan kwijt te raken. Dit terwijl het juist belangrijk is om erover te praten. Het moet normaal worden dat werkgevers en werknemers werkstress bespreekbaar maken en aanpakken.

Is werkstress hetzelfde als werkdruk?

Werkstress en werkdruk zijn niet hetzelfde. Werkdruk is de druk die je op je werkt ervaart. Onder deze druk verstaan we het moeten voltooien van een bepaald aantal taken naar behoren binnen een bepaalde tijdspanne. Wanneer je het werk niet binnen de gestelde tijd af kunt krijgen of niet meer aan de gestelde eisen kunt voldoen, spreken we van een te hoge werkdruk. Werkstress is de reactie die je hebt op deze druk. Dit verschilt uiteraard per persoon, waardoor werkstress niet per se samen hoeft te hangen met de werkdruk. We spreken van werkstress wanneer er een negatieve reactie op werkdruk is.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Oorzaken en gevolgen van werkstress

Werkstress kent verschillende oorzaken die onderverdeeld kunnen worden in werk en organisatie gerelateerde factoren. Denk bij werk gerelateerde factoren aan een gebrek aan controle, rolonduidelijkheid, conflicten op de werkvloer, gebrek aan steun van collega’s of een onevenwichtige werk-privé balans. Bij organisatie gerelateerde factoren kun je denken aan wijzigingen in functie of werkzaamheden, wijziging van leiding, etnische overtredingen, dalende organisatieresultaten of de hoeveelheid ontslagen binnen een organisatie.

Werkomgeving is van invloed op een burn-out

Werkstress is een negatieve emotie. Negatieve emoties beperken onze focus. Dit kan leiden tot minder plezier in het werk, vermoeidheid, somberheid, een lagere productiviteit of zelfs een verhoogde bloeddruk en hyperventilatie. Positieve emoties daarentegen verruimen onze geest waardoor er meer ruimte is voor creativiteit, flexibiliteit en mogelijkheden. Ze verbreden onze capaciteiten en promoten optimaal functioneren voor zowel het individu als de organisatie. Het is dus belangrijk voor een organisatie om dit goed te monitoren hoeveel stress een ieder ervaart, zodat er snel geanticipeerd kan worden. Maar hoe kun je, naast het simpelweg monitoren ervan, werkstress daadwerkelijk voorkomen?

Beweging, ontspanning en stress in privé leven

Uitval wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de balans tussen inspanning en ontspanning niet goed is. Volgens psychiater Bram Bakker spelen stress in het privéleven, een gebrek aan beweging en te weinig ontspanning een belangrijke rol bij het veroorzaken van werkstress. Door de technologische ontwikkelingen van afgelopen decennia nemen we ons werk makkelijker mee naar huis en bewegen we minder. We zijn ontwikkeld tot multi-taskers die zowel privé als op werk veel verantwoordelijkheden dragen. Hierdoor lopen werk en privé steeds vaker door elkaar heen. Om werkstress te voorkomen, moet dus aandacht gegeven worden aan voldoende beweging en ontspanning, en aan de privésituatie, zodat er een gezonde werk-privé balans gecreëerd wordt.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Maatregelen tegen werkstress

Onderzoek toont aan dat één op de vier medewerkers aangeeft vertrekintenties te hebben wanneer de organisatie geen aandacht aan werkstress besteed. Hoe kun je als organisatie voor je medewerkers ondersteunen? Hieronder enkele tips tegen werkstress:

  • Een duidelijke visie uitdragen die richting geeft en prioriteiten stelt;
  • Richtlijnen implementeren die de werkdruk gelijk verdeeld;
  • Samenwerken stimuleren zodat medewerkers elkaar kunnen ondersteunen wanneer de werkdruk toeneemt;
  • Ontwikkeling faciliteren doormiddel van trainingen en scholing zodat werknemer de kennis en skills hebben om hun werk te doen; Juiste middelen aanbieden zodat werknemer in staat zijn om hun werk efficiënt en met een hoge kwaliteit af te ronden.

Duidelijke kaders, waardering, en begrip belangrijke sleutelwoorden

Wanneer medewerkers werken aan taken met een duidelijke en overtuigend doel, voorzien zijn van voldoende middelen, steun krijgen van collega’s, en het vertrouwen krijgen om zelf de nodige beslissingen te nemen, dan hoeft hard werken niet te leiden tot uitval. Organisaties zijn verantwoordelijk voor het scheppen van deze kaders en doelen. Naast deze randvoorwaarden zijn waardering en begrip sleutelwoorden om werkstress te voorkomen. Dit moet door zowel de leidinggevende als collega’s uitgedragen worden. Het zijn voornamelijk de kleine dingen waardoor iemand zich gezien voelt. Daarnaast is het is van belang stress op tijd te signaleren omdat langdurige uitval anders een logisch gevolg is. Organisaties kunnen hier zelf een actieve rol innemen.

Inzichtelijk maken met behulp van medewerkersonderzoek

Hoe herken je ‘de druppel’? Een medewerkersonderzoek is een goede manier om werkstress inzichtelijk te maken. Medewerkersonderzoek van Effectory is er op ingericht om thema’s uit te lichten, zoals ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en innovatie. Naast werkdruk zijn bevlogenheid en betrokkenheid belangrijke pijlers om in een onderzoek op te nemen. Het zijn namelijk vooral de bevlogen en betrokken medewerkers die graag een stapje extra zetten voor hun organisatie.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen