Wat is bevlogenheid?

Arjen Swank

In organisaties over de hele wereld is de bevlogenheid van het personeel een actueel thema voor HR en het management. Bevlogenheid is een van de fundamenten voor een winnende HR-strategie die de personeelsretentie en de productiviteit verhoogt.

Wat is bevlogenheid? De ultieme gids voor medewerkersbevlogenheid

Bevlogenheid en de moderne werkplek

Doug Conant, CEO van Campbell’s Soup, zei het ooit zo: “Om te winnen in de markt, moet je eerst winnen op de werkvloer”. De strijd om talent, zowel binnen als buiten de organisatie, was nog nooit zo hevig als nu. Volgens een onderzoek van McKinsey overweegt 40% van de werknemers een vertrek bij hun huidige werkgever. Organisaties moeten niet alleen talenten aantrekken, maar ook een omgeving aanbieden waarin goed presterende medewerkers optimaal tot hun recht komen, zodat ze voor de organisatie behouden blijven.

Terwijl 80% van de executives zegt dat ze veel belang hechten aan de employee experience, voelt slechts 29% van de medewerkers zich bevlogen of gezien. Er gaapt een flinke kloof tussen de theorie en de praktijk van alledag. Het is tijd om deze kloof te dichten en medewerkers meer te gaan engageren. Er zijn veel factoren die maken dat iemand graag bij een bepaalde organisatie werkt, maar medewerkersbevlogenheid is een van de belangrijkste – zeker wanneer het gaat om behoud van talent.

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

Demografische veranderingen

De dynamiek tussen werkgever en werknemer verandert snel. Thuiswerken is heel gewoon geworden en slechts 14% van de Europese werknemers wil weer fulltime op kantoor gaan werken. Doordat zowel millennials als de jongere generatie Z de hoogste prioriteit geven aan flexibiliteit en de werk/privé-balans, staan bedrijven onder hoge druk om aan deze verwachtingen te voldoen. En bedenk dat deze twee generaties rond 2025 samen de meerderheid van de wereldwijde beroepsbevolking zullen vormen.

Deze verschuiving in de behoeften van medewerkers stelt organisaties voor nieuwe uitdagingen en dwingt hen tot snelle aanpassingen. Meer dan ooit zullen ze naar hun medewerkers moeten luisteren om de beste talenten te kunnen aantrekken en concurrerend te blijven.

Door goed te begrijpen wat het concept bevlogenheid inhoudt en welke voordelen het biedt, en door gebruik te maken van de tools van Effectory voor het verzamelen van medewerkersfeedback, kun je weloverwogen strategieën ontwikkelen om je personeel op een zinvolle manier te motiveren en bevlogen te maken. Het resultaat? Een veerkrachtige organisatie die de beste talenten kan aantrekken en behouden.

Wat is medewerkersbevlogenheid?

Bij Effectory hebben we onlangs onze definitie van bevlogenheid verfijnd. Op basis van ons onderzoek kunnen we de bevlogenheid van medewerkers het best omschrijven als “de mate waarin medewerkers inspiratie en energie putten uit hun werk en een positieve band ervaren met hun werkomgeving”.

Deze positieve instelling lijkt op het eerste gezicht misschien vanzelfsprekend. Wordt er immers niet van ons allemaal verwacht dat we ons werk leuk vinden? Maar er wordt al meer dan drie decennia onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in de factoren die de bevlogenheid van medewerkers beïnvloeden, en waarom het zo belangrijk is dat organisaties hier goed over nadenken, in plaats van simpelweg te verwachten dat hun mensen bevlogen zijn.

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download

De ontwikkelingsgeschiedenis van de medewerkersbevlogenheid

De term ‘medewerkersbevlogenheid’ (employee engagement) werd in 1990 geïntroduceerd door William Kahn in zijn artikel Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work. Kahn beschreef medewerkersbevlogenheid als volgt:

Het benutten van de wezenlijke inzet van de mensen in een organisatie voor hun functie; bevlogen mensen zullen zichzelf op het werk lichamelijk, cognitief en emotioneel inzetten en uitdrukken.

Kahn stelde een benadering voor waarbij organisaties in hun behoeften voorzien door te investeren in hun grootste troef: de mensen die er werken. Het idee is dat bedrijven succesvol zijn wanneer individuele medewerkers in een goede positie verkeren om te slagen. Wanneer medewerkers bevlogen zijn, zullen ze hun beste werk leveren en zo optimale resultaten voor de organisatie mogelijk maken.

Moderne opvattingen van medewerkersbevlogenheid

Na meer dan 30 jaar onderzoek kunnen we de relevantie van Kahn’s theorie pas goed op waarde schatten. Medewerkersbevlogenheid is veel méér dan de zoveelste KPI in een HR-rapport: het is een factor met grote gevolgen. Bevlogenheid kan dienen als hulpmiddel om de omzet te voorspellen op basis van bepaalde markers van demotivatie, en het kan een geheim wapen zijn om de klanttevredenheid te verhogen. Kortom, de bevlogenheid van de medewerkers kan een bedrijf maken of breken.

Ons begrip van bevlogenheid evolueert doorlopend. Effectory heeft zijn intuïtieve en diepgaande feedbackoplossingen ontwikkeld omdat we inzagen dat organisaties behoefte hebben aan de juiste instrumenten en inzichten om de bevlogenheid van hun mensen te kunnen verbeteren.

De bevlogenheid kan al direct worden verbeterd door regelmatig surveys te houden en de uitkomsten te laten meewegen in de beslissingen van het bedrijf, omdat medewerkers zo het gevoel krijgen dat ze een positieve invloed kunnen uitoefenen op de strategie en de processen van de organisatie.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Bevlogenheid, tevredenheid of betrokkenheid?

Bevlogenheid wordt vaak verward met verwante concepten. Factoren zoals tevredenheid, ervaring, motivatie, betrokkenheid en geluk zijn gerelateerd aan bevlogenheid, maar we moeten deze begrippen duidelijk van elkaar onderscheiden om doelgerichte strategieën voor bevlogenheid te kunnen ontwikkelen.

Medewerkerservaring: de medewerkerservaring (‘employee experience‘) gaat over alle fasen in het traject van een medewerker bij een organisatie. De ervaring begint wanneer een kandidaat begint aan de sollicitatie- of wervingsprocedure en omvat alle aspecten van de relatie met het bedrijf, tot en met het moment waarop de medewerker het bedrijf verlaat.

Tevredenheid: tevreden medewerkers hebben positieve gevoelens over hun baan, maar die gevoelens van ‘job satisfaction‘ vertalen zich niet altijd in focus of enthousiasme. Medewerkers kunnen tevreden zijn in hun functie zonder zich bevlogen te voelen, en dan kunnen ze soms volstaan met minimale inspanningen.

Motivatie:  bevlogenheid is de basis voor je medewerkers om hun beste werk te leveren, maar motivatie is de brandstof voor prestaties. Een medewerker die op een bonus uit is, kan daardoor worden gemotiveerd om tijdelijk beter te presteren, maar zonder echt bevlogen te zijn op de wat langere termijn.

Betrokkenheid: bevlogenheid (‘engagement‘) en betrokkenheid (‘commitment‘) gaan vaak hand in hand. Effectieve strategieën voor bevlogenheid moeten een gevoel creëren van betrokkenheid bij de organisatie. Daarom meet Effectory de betrokkenheid als onderdeel van bevlogenheid. Het is echter belangrijk dat we beseffen dat een medewerker bevlogen kan zijn in de eigen, specifieke functie, zonder zich betrokken te voelen bij de waarden van de organisatie en zonder zich daaraan te committeren.

Geluk: geluk en bevlogenheid zijn nauw met elkaar verbonden, maar hoeven niet altijd samen te gaan. Geluk kan samenhangen met werk, maar kan ook worden beïnvloed door persoonlijke factoren. Onderzoeken laten echter zien dat bevlogen medewerkers vaker gelukkiger medewerkers zijn – en andersom.

Niet-bevlogen medewerkers: een schat aan onbenut potentieel

Het gebrek aan bevlogenheid op de werkplek kost de wereldeconomie naar schatting 8,1 biljoen dollar per jaar.

Dit is een onthutsend bedrag, maar het sluit aan bij de bevindingen van Effectory. Het onderstreept nog maar eens hoe belangrijk het is dat we de bevlogenheid van medewerkers serieus nemen. Uit ons onderzoek blijkt dat wereldwijd slechts 30% van de werknemers bevlogen is.

Europa heeft de minst bevlogen beroepsbevolking van alle werelddelen: slechts 23,9%. Binnen Europa scoort Ierland het laagst: nog geen 15% van de medewerkers zijn zowel bevlogen als betrokken. De hoogste score komt uit Oostenrijk, met 34,5%.

Wereldwijd is 70-76% van de medewerkers niet bevlogen in hun werk of betrokken bij hun organisatie. Als organisaties niet investeren in de bevlogenheid van hun mensen, is dit een gemiste kans, waardoor ze minder wendbaar en veerkrachtig zijn dan ze zouden kunnen zijn.

Het belang en de waarde van bevlogenheid

Voor het succes van een organisatie is het cruciaal dat de juiste instrumenten aanwezig zijn voor het meten en verbeteren van de medewerkersbevlogenheid. Met de juiste tools en ondersteuning kan een bedrijf een hoog investeringsrendement behalen door prioriteit te geven aan bevlogenheid.

Bevlogen medewerkers leveren superieure prestaties, waardoor ook de servicekwaliteit tegenover de klanten toeneemt. Bovendien heeft bevlogenheid een positieve invloed op retentie en verzuim. En een sterke bevlogenheid van het personeel hangt zelfs rechtstreeks samen met hogere productiviteit, wat weer leidt tot hogere winstmarges. Bevlogen medewerkers willen graag de verwachtingen overtreffen, waardoor de prestaties op verschillende niveaus worden verbeterd.

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

In cijfers: het effect van medewerkersbevlogenheid

We noemen hier een paar belangrijke verbeteringen die een organisatie of team kan realiseren door te zorgen voor sterk bevlogen medewerkers. Deze cijfers zijn gebaseerd op data uit onze Global Employee Engagement Index, waarvoor meer dan 17.000 medewerkers in 55 landen zijn ondervraagd.

 • 45% meer tevredenheid
 • 42% meer betrokkenheid
 • 38% betere retentie
 • 24% sterkere klantfocus
 • 21% hogere efficiëntie

Ambassadeurschap: een onschatbaar voordeel van bevlogenheid

Bevlogen medewerkers zijn 34% vaker geneigd hun organisatie te promoten en bij anderen aan te bevelen omdat ze zelf enthousiast zijn over hun werk. Als medewerkers bevlogen zijn, voelen ze verbinding met de waarden van hun bedrijf – en willen ze die uitdragen.

Ze worden als vanzelf ambassadeurs voor het bedrijf. Medewerkers die het gevoel hebben erbij te horen, worden ook buiten werktijd pleitbezorgers van de organisatie en haar doelstellingen. Zo trekken ze niet alleen nieuwe klanten aan, maar ook potentiële nieuwe collega’s.

Hoe meet je de bevlogenheid van je medewerkers?

Om de bevlogenheid van je mensen te kunnen verbeteren, moet je eerst de juiste gegevens over de huidige bevlogenheidsniveaus hebben.

Met Effectory’s medewerkersonderzoek kun je de bevlogenheid in de hele organisatie consequent monitoren, data verzamelen en deze analyseren. Deze gegevens wijzen de weg naar direct toepasbare strategieën om de bevlogenheid te verbeteren.

Directe feedback van je medewerkers is essentieel voor dit proces. Een proces om de bevlogenheid te verbeteren vereist ondersteuning vanuit de bedrijfstop, maar moet ook de medewerkers op alle andere niveaus van de organisatie omvatten.

Om waardevolle inzichten op te leveren, moeten surveys vragen stellen over:

 • Bevlogenheid
 • Middelen
 • Belemmeringen
 • Beloning
 • Algemeen welzijn
 • Relaties met collega’s en superieuren

Jaarlijkse of driemaandelijkse medewerkersenquêtes, pulse surveys, focusgroepen en exitgesprekken verdienen allemaal een plek in je HR-strategie. 

Met de organisatiebrede survey van Effectory haalt Icelandair een respons van 85-87%. Ter vergelijking: de gemiddelde respons op traditionele enquêtes is slechts 30%.

Om de wendbaarheid van je organisatie te vergroten, raden we je nadrukkelijk aan om gebruik te maken van continue medewerkersfeedback. Met dit systeem voor regelmatige feedback kan je organisatie snel relevante informatie verzamelen zodra zich een bijzondere situatie voordoet, om van je medewerkers te leren en om op een goed gefundeerde en efficiënte manier actie te ondernemen.

Wanneer je een goed beeld hebt van de mate van bevlogenheid van je mensen, heb je cruciale informatie in handen die als basis kan dienen voor strategieën om de bevlogenheid te vergroten.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

De bevlogenheid vergroten

Bij Effectory geloven we dat luisteren naar de feedback van medewerkers van cruciaal belang is voor hun bevlogenheid. Maar je kunt de bevlogenheid van de mensen in je organisatie alleen verbeteren als je zinvolle veranderingen doorvoert op basis van de lessen die je trekt uit je thematische enquêtes en pulse surveys.

Ontwikkel een strategie en voer die consequent uit

Om echte verbeteringen in de bevlogenheid te bewerkstelligen, moet je een overkoepelende strategie hebben om de zorgen van de medewerkers en de tekortkomingen in de organisatie weg te nemen. Allereerst moet je de frequentie en de methoden voor het verzamelen van medewerkersfeedback bepalen. Daarna volgen de analyse en de initiatieven die je ontplooit naar aanleiding van de analyse.

Hoe meer data je hebt, des te beter je in staat zult zijn om tot zinvolle inzichten te komen. Maar je kunt al vanaf de allereerste enquête beginnen met het analyseren van de antwoorden en het vinden van patronen. Daarna kun je samen met je team gerichte initiatieven gaan ontwikkelen om te voorzien in de specifieke behoeften die je medewerkers hebben geuit.

Het gaat erom dat je de belemmeringen voor een zinvolle werkervaring wegneemt en nieuwe mogelijkheden voor je mensen creëert, zodat ze het gevoel krijgen dat ze betrokken worden bij de organisatie.

Na de implementatie van een nieuw initiatief moet je de resultaten monitoren en meenemen in volgende enquêtes. De sleutel tot een maximale impact is dat je je aanpak voortdurend bijstelt aan de hand van de respons die je haalt uit je strategie voor continue feedback. In een rapport uit 2021 van Unleash Insights staat het zo:

Medewerkersbevlogenheid wordt al zeven opeenvolgende jaren genoemd als de allerbelangrijkste maatstaf voor HR-succes. Het is duidelijk dat bevlogenheid een cruciaal onderdeel van elke HR-strategie moet zijn. Maar het is eerder een reis dan een bestemming.

Breng je bevlogenheidsstrategie op elk niveau in de praktijk

Medewerkersbevlogenheid is een gedeelde verantwoordelijkheid, die vereist dat de directie, het management, HR en de medewerkers zelf een actieve rol spelen.

Directie

De directeuren en bestuurders van een organisatie geven de bedrijfscultuur vorm door middel van beleid, werkwijzen en waarden. Zij moeten zorgen dat de waarden van de organisatie in de praktijk worden weerspiegeld en uitgedragen.

Managers en leidinggevenden

Lijnmanagers en leidinggevenden werken nauw samen met hun medewerkers en zetten de toon voor de dagelijkse communicatie. De relatie die medewerkers met hun directe superieuren hebben, heeft een cruciale impact op de bevlogenheid.

De HR-afdeling

HR-professionals zijn vaak het eerste aanspreekpunt wanneer medewerkers problemen hebben en ze spelen een centrale rol bij het realiseren van een feedbackcultuur. HR houdt zich ook bezig met beloning, voorzieningen en beleid: allemaal belangrijke factoren voor bevlogenheid.

Eenvoudige manieren om de bevlogenheid te versterken

We noemen enkele eenvoudige technieken om de bevlogenheid van medewerkers te verbeteren:

 • Motiverende onboarding: zorg voor een sterk begin met een wervings- en onboardingproces dat dynamisch, motiverend en op individuele medewerkers toegesneden is.
 • Bedrijfswaarden: leg ethische bedrijfsprincipes vast, zodat je werknemers trots kunnen zijn op waar ze werken. Vind manieren om deze waarden regelmatig in de praktijk te brengen.
 • Duidelijke missie: werknemers krijgen een sterker gevoel van verbondenheid en doelgerichtheid wanneer de organisatie als geheel toewerkt naar een duidelijk, overkoepelend doel.
 • Realistische doelstellingen: geef je team haalbare doelstellingen op de korte termijn. Dit biedt structuur en geeft medewerkers regelmatig het gevoel dat ze iets hebben bereikt.
 • Problemen aanpakken: vind een oplossing voor procedurele problemen en andere belemmeringen die door je medewerkers worden gesignaleerd. Wanneer je organisatorische problemen negeert, haken je medewerkers af en worden ze minder productief.
 • Feedback over prestaties: als je frequente, zinvolle en evenwichtige feedback geeft, voelen je medewerkers zich gezien, en zien ze dat je in hun ontwikkeling investeert.
 • Erken individuele prestaties: vier de successen van je medewerkers door deze in het openbaar te erkennen. Je kunt ook concrete beloningen geven aan collega’s die altijd een stapje extra zetten.
 • Vrijwilligerswerk: breng de bedrijfswaarden in de praktijk door je medewerkers uit te nodigen zich in te zetten voor een goed doel. Laat dit onder werktijd doen, zodat je laat zien dat je bedrijf ook zelf iets overheeft voor de goede zaak.
 • Bevorder vriendschap op het werk: geef je medewerkers de gelegenheid om goede onderlinge banden op te bouwen en bevorder het gemeenschapsgevoel. Groepsactiviteiten zijn een geweldige manier om de teamdynamiek te versterken.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Continue strategieën voor bevlogenheid

Hier volgen enkele meer ingrijpende initiatieven die de bevlogenheid op lange termijn bevorderen:

 • Zinvol werk: medewerkers willen graag iets bijdragen aan de missie van de organisatie.  Maak elke opdracht belangrijk: laat zien dat afzonderlijke taken onmisbare bouwstenen zijn voor grotere projecten.
 • Loopbaanontwikkeling: creëer trajecten voor carrières binnen het bedrijf. Laat medewerkers zien dat je niet alleen in teamverband investeert, maar ook in je medewerkers als individu.
 • Flexibiliteit: het evenwicht tussen werk en privéleven is belangrijker dan ooit. Door middel van flexibele werktijden en mogelijkheden om op afstand te werken laat je zien dat je de individuele behoeften van mensen erkent.
 • Voorzieningen: investeer in het welzijn van je medewerkers door voorzieningen voor fysieke en mentale gezondheid aan te bieden. Medewerkers voelen zich eerder betrokken bij organisaties die zich bekommeren om hun welzijn.
 • Positieve werkomgeving: maak van het kantoor een plek waar mensen graag willen zijn. Met kleine investeringen in gemeenschappelijke ruimten, kleine extraatjes en de kwaliteit van leven kom je al een heel eind.
 • Ideeënuitwisseling bevorderen:  wanneer je medewerkers vraagt hun gedachten te delen over de beste manieren om de doelstellingen van de organisatie te realiseren, zijn ze eerder gemotiveerd om je te helpen die doelstellingen ook te bereiken.

Praten over medewerkersbevlogenheid: bevlogenheid kan een onderwerp van doorlopende, open discussie zijn, als het onderdeel is van een compleet proces waarin medewerkers zich gezien en gehoord voelen.

Naar feedback luisteren met Effectory

Wij geven organisaties de tools in handen die ze nodig hebben om een cultuur van continue feedback te implementeren. Zo ontstaat een feedbacklus waarmee management en HR datagestuurde oplossingen kunnen ontwikkelen voor (vaak onvoorziene) problemen, aan de hand van inzichten van de werkvloer. Je kunt de genomen maatregelen regelmatig herevalueren door bij je mensen te informeren naar de effectiviteit ervan.

Maak een afspraak voor een vrijblijvende product-demo om meer informatie over Effectory te krijgen en te ontdekken hoe je de bevlogenheid van de mensen in je organisatie kunt versterken met onze feedbackoplossingen.

Succesverhalen over medewerkersbevlogenheid

Angel Trains

De Britse spoorwegleasemaatschappij Angel Trains gebruikt al meer dan tien jaar het platform van Effectory om feedback van medewerkers te verzamelen en de bedrijfsprocessen bij te stellen. Het bedrijf hield vroeger één enquête per jaar, maar die leverde weinig bruikbare gegevens op. Na de overstap naar Effectory begon de nieuwe feedbackstrategie met één simpele vraag: “Hoe vaak zou je feedback willen geven?” Dankzij meer frequente enquêtes en diepgaandere analyse heeft Angel Trains een aantal voorheen onbekende drijfveren van bevlogenheid aan het licht gebracht, zoals het geven van meer mogelijkheden om medewerkers in andere teams te ontmoeten.

Exact

Exact levert cloudsoftware aan meer dan een half miljoen bedrijven en organisaties, en kent dus de waarde van informatie. Het bedrijf had behoefte aan een oplossing voor medewerkersbevlogenheid met hoogwaardige benchmarking binnen de sector en gebruiksvriendelijke software. De organisatie was niet alleen op zoek naar data om de bevlogenheid te helpen verbeteren, maar wilde ook zorgen dat hun mensen zich altijd gehoord voelen.

Icelandair

Icelandair, winnaar van de European World-class Workplace Award 2021, werkt sinds 2018 met Effectory. In aansluiting op de bedrijfswaarden ‘gedreven door passie’, ‘geleid door verantwoordelijkheid’ en ‘uitgevoerd met eenvoud’ wendde de luchtvaartmaatschappij zich tot Effectory om een cultuur van continue feedback op te bouwen.

Kramp

Als Europees marktleider in onderdelen en accessoires voor de landbouw is Kramp zich al lang bewust van de invloed die medewerkersbevlogenheid heeft op de bedrijfsresultaten. Het bedrijf werkt sinds 2013 met Effectory.

Ontdek hoe je met Effectory je medewerkers kunt motiveren

Enquêtes uitvoeren, naar de feedback luisteren en de kracht van je mensen inzetten om strategische beleidsbeslissingen te onderbouwen. Ontdek hoe dit in de praktijk werkt en vraag een gratis demo aan.

vraag de gratis demo aan