Kramp’s succesverhaal over medewerkersbevlogenheid

Kramp’s succesverhaal over medewerkersbevlogenheid

Europa’s grootste specialist in onderdelen en accessoires voor de landbouwsector monitort zijn succes met een strategie voor medewerkersfeedback die is gebaseerd op Effectory. 

Het succes van de onderneming berust op de medewerkers 

Kramp exploiteert 11 magazijnen in 24 landen en heeft 3500 mensen in dienst, bestaande uit kantoorpersoneel en medewerkers in logistiek, operaties en diensten. In 2020 had het bedrijf een jaaromzet van 953 miljoen euro en was er sprake van gestage groei. 

Een van de redenen voor het succes is de blijvende bevlogenheid van de medewerkers. In het jaaroverzicht meldt Andrea Bodstein-Walenciak, CHRO van Kramp: “Vanaf het begin hebben we het gevoel gehad dat we hier met zijn allen werken in het belang van Kramp. En dat is heel mooi om te zien.” 

Kramp meet de bevlogenheid sinds 2013. Het bedrijf werkte al met Effectory en hield eens in de twee jaar een survey met 69 vragen. In 2021 koos het bedrijf een nieuwe benadering voor zijn feedbackstrategie. 

Een strategie voor inbedding van feedback 

Wanda Stoteler, HR Content en EX Specialist bij Kramp, legt uit dat Kramp in 2021 besloot een programma voor continue feedback in te voeren, zodat ze beter en vaker kunnen peilen hoe hun mensen werken en hoe ze zich voelen. 

Mede naar aanleiding van de feedback van hun medewerkers wilden ze hun enquêtes “flexibeler maken en meer inbedden in de dagelijkse werkstroom”. Ze wilden bovendien een feedbackcultuur aanmoedigen en vooral de uitkomsten van de feedback vertalen in actie. 

Gesteund door het platform en de knowhow van Effectory koos Kramp ervoor de enquêtecyclus te verkorten, nieuwe onboarding- en offboarding-surveys in te voeren en managers de mogelijkheid te geven om lokale pulse surveys te houden. 

Over de komst van Andrea in 2020 zegt Wanda: “Het was voor Kramp een uitgelezen kans om een HR-specialist in de raad van bestuur te hebben. Zij was de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de HR-strategie en de herpositionering van HR binnen de organisatie”. 

Wanda vervolgt: “Ons doel is: ’empowerment voor mensen om vooruit te komen’. Dat houdt in dat we onze klanten, maar ook onze medewerkers, meer tools willen aanbieden. Bij het verzamelen van feedback gaat het erom dat we willen weten hoe we deze empowerment het beste kunnen aanpakken”. 

“Omdat we dit doel organisatiebreed gingen implementeren, wilden we kunnen meten in welke landen en in welke teams dit werkelijk leeft. Naar aanleiding van de uitkomsten konden we extra sessies en trainingen organiseren voor degenen die daar behoefte aan hadden”. 

Voor Kramp gaat de empowerment van medewerkers gepaard met een inclusieve groeicultuur, cultivering van het leiderschap van morgen, om- en bijscholing van personeel en voldoende mogelijkheden voor iedereen om de dagelijkse taken goed te kunnen uitvoeren. 

Het grote belang van bevlogenheid 

“Bevlogenheid hangt samen met onze klant- en mensgerichte aanpak”, legt Wanda uit. “Mensen vormen de basis van het succes van Kramp. Met het oog op de krappe arbeidsmarkt en het personeelsbehoud is het belangrijk dat we weten waardoor mensen bevlogen blijven en voor het bedrijf behouden kunnen worden.”

Daarom werkt het bedrijf onvermoeibaar aan het peilen van de mening van iedereen binnen de organisatie, zowel bij de logistieke afdelingen als op kantoor. Voor de meest recente survey van 2021 had 85% van de medewerkers toegang tot de online enquêtes. De respons is gemiddeld zo’n 70%. Dankzij de versterkte digitalisering en automatisering van het feedbackproces via het platform van Effectory krijgt Kramp waardevolle inzichten van een groot deel van het personeelsbestand. 

Het flexibele platform van Effectory maakt het mogelijk de surveys in te passen in het dagelijkse werk. Zoals Wanda zegt: “Feedback is niet langer alleen een zaak voor HR. We weten dat de feedbackcyclus ingebed moet worden in de dagelijkse gang van zaken”. De aangepaste strategie voor medewerkersfeedback betekent dat managers in de hele organisatie meer dan ooit waarde hechten aan de inzichten van hun medewerkers. 

Inbedding van feedback in de bedrijfsvoering 

De tweejaarlijkse bevlogenheidsenquêtes worden centraal gecoördineerd, maar plaatselijke HR-managers kunnen zelfstandig besluiten om korte pulse surveys over specifieke onderwerpen te houden. Onlangs hebben de teams in Duitsland, Polen en Nederland lokale enquêtes gehouden. Daarbij heeft elk land andere vragensets gebruikt, afhankelijk van de onderwerpen die op dat moment relevant waren, zoals de werkdruk of diversiteit & inclusie. Ook de follow-up werd op plaatselijk niveau georganiseerd. 

We creëren een meer holistische, geïntegreerde aanpak van feedback en voortdurende verbetering”

Wanda vertelt dat managers de feedback steeds meer als een onderdeel van hun rol gaan zien, en dat ze er gebruik van maken in teambesprekingen en 1-op-1 gesprekken. 

“We willen de resultaten van de bevlogenheidsenquêtes en de onboarding- en offboarding-surveys verbinden met de transactionele informatie en onze strategische doelstellingen.” 

Een feedbackplatform voor een datagestuurde HR-strategie 

Effectory is nu geïntegreerd met de Workday-database van Kramp, waardoor het HR-team veel tijd bespaart en de personeelsdatabase gemakkelijker actueel kan houden. Wanda: “Het platform van Effectory biedt veel selfservice-functies en is heel gebruiksvriendelijk. Onze businesspartners konden de plaatselijke enquêtes vrijwel zonder onze hulp uitvoeren”. 

Benchmarking is voor HR waardevol bij de communicatie met de bedrijfstop. 

“Op senior niveau is veel belangstelling voor benchmarks en voor onze prestaties ten opzichte van de benchmark. Ook op nationaal niveau is het bijzonder waardevol dat we een geografische benchmark hebben waaraan de regionale teams zich kunnen afmeten.” 

Het HR-team van Kramp werkt aan verdere ontwikkeling van zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve elementen van de feedbackstrategie. Ze willen de analyses naar aanleiding van de medewerkersenquêtes gebruiken als basis voor toekomstige medewerkerspanels. 

Dankzij de grote aandacht voor de ervaringen en de bevlogenheid van het personeel, zullen de medewerkers van Kramp waarschijnlijk ook in de toekomst de beste ambassadeurs voor het bedrijf zijn.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen