Bevlogenheid gaat veranderen in 2022

Marlies Pellikaan

Het concept ‘medewerkersbevlogenheid’ (Engels: employee engagement) werd 30 jaar geleden populair. Sindsdien heeft dit idee organisaties over de hele wereld geholpen om te begrijpen in hoeverre hun mensen geïnspireerd en geënthousiasmeerd raken door hun functie en hun werkomgeving. Om een hoog bevlogenheidsniveau te handhaven, is het cruciaal dat medewerkers een sterke band met hun organisatie hebben.

Bevlogenheid gaat veranderen in 2022

Het grote belang van bevlogenheid

De wereldwijde research van Effectory, gebaseerd op data van miljoenen respondenten, toont aan dat de band van medewerkers met hun werk en die met de organisatie sterk met elkaar samenhangen. Het zijn allebei cruciale en elkaar aanvullende aspecten, die gelijktijdig aandacht verdienen.

Bij Effectory kijken we niet alleen naar wat bevlogenheid inhoudt, maar ook naar de onderliggende oorzaken – en naar de effecten van hoge bevlogenheidsscores op organisaties en teams. We proberen bevlogenheid al te begrijpen en te versterken sinds we zijn begonnen om HR-teams en organisaties over de hele wereld te helpen bij het verzamelen en analyseren van medewerkersfeedback.

Ons onderzoek laat zien dat bevlogenheid nauw samenhangt met de mate waarin medewerkers zich gemotiveerd en in staat gesteld voelen om hun organisatie te helpen slagen. Bevlogenheid correleert ook met andere positieve cijfers. Bevlogen medewerkers: 

  • voelen zich 34% beter in staat om hun taken naar beste vermogen uit te voeren
  • melden 46% vaker dat ze van plan zijn bij hun organisatie te blijven
  • zijn 45% vaker tevreden over hun werkgevers.

Global Employee Engagement Index™

Elke twee jaar voert Effectory een wereldwijde studie uit naar de werkbeleving van medewerkers. In 2020 hebben we 17.000 medewerkers uit 57 landen bevraagd!

download

De betekenis van bevlogenheid in 2022

Vanaf 2022 willen we het werkdomein (de dagelijkse activiteiten) en het organisatiedomein voortaan samen ter hand nemen. En we willen bevlogenheid als volgt conceptualiseren:

“Bevlogenheid is de mate waarin medewerkers door hun werk geïnspireerd en geënthousiasmeerd raken en een positieve verbinding ervaren met hun werkomgeving. Bevlogen medewerkers ervaren hun werk als zinvol en lonend, zijn trots op hun werk en hebben het gevoel dat ze goed bij de organisatie passen. Ze doen graag een stapje extra omdat ze houden van hun werk en hun werkplek.”

Dankzij dit nieuwe conceptuele kader kunnen we onze berekeningen vereenvoudigen en verduidelijken. De monitoring van bevlogenheid via ons platform blijft even betrouwbaar als altijd, maar het is voortaan transparanter en helderder dan ooit tevoren.

Een van de manieren waarop we het monitoren van bevlogenheid effectiever hebben gemaakt, is door het aantal gestelde vragen te verfijnen en te optimaliseren. Leidinggevenden en HR-managers kunnen voortaan sneller surveys samenstellen en medewerkers kunnen de surveys sneller invullen, terwijl toch iedereen betrouwbare en nauwkeurige data krijgt.

Houd de bevlogenheid in het oog met behulp van het Effectory-platform voor medewerkersfeedback.

Bevlogenheid is een bijzonder betrouwbare voorspeller van productiviteit, succes en een gezonde werkomgeving. Daarom gebruiken veel organisaties de bevlogenheid van hun mensen als een KPI voor het menselijk kapitaal.

We hebben ons platform zodanig ingericht dat leidinggevenden, HR-managers en de C-suite direct toegang krijgen tot alle essentiële en bruikbare gegevens en inzichten. Door onze nieuwe aanpak om bevlogenheid te meten, zijn we hier nog beter toe in staat.

Behalve het tonen van de bevlogenheidsscore blijft het Effectory-platform de medewerkers categoriseren op basis van hun bevlogenheidsniveau. Het Effectory-platform presenteert de bevlogenheidsscore als een KPI en toont zowel de totaalscore als het percentage medewerkers in elk van de drie categorieën.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Ontsluit de kracht van bevlogenheid

De kracht van feedback schuilt in de inzichten die je krijgt om verandering en innovatie te onderbouwen. Dit proces van personeelsfeedback verzamelen en daar vervolgens op inspelen, versterkt de bevlogenheid en de betrokkenheid van je mensen.

We zijn tot deze verandering gekomen omdat we geloven in de kracht van feedback. Uit feedback van onze klanten bleek dat de afzonderlijke concepten bevlogenheid (Engels: engagement) en betrokkenheid (Engels: commitment) niet altijd begrijpelijk of goed uit elkaar te houden waren.

We willen graag dat onze gebruikers begrijpen wat bevlogenheid en betrokkenheid inhouden en welke invloed deze factoren hebben op organisaties, teams en personen. Door beide concepten in één maatstaf samen te brengen, nemen we de complicaties weg en kunnen we onze klanten een effectievere data-analyse bieden.

Het is niet alleen cruciaal om te begrijpen wat bevlogenheid en betrokkenheid inhouden, maar ook om te weten hoe je deze factoren kunt beïnvloeden. Door voortaan een overkoepelend ‘superthema’ te hanteren dat zowel bevlogenheid als betrokkenheid omvat, kunnen we nieuwe en diepere inzichten leveren die duidelijk maken waardoor de bevlogenheid wordt bevorderd en waar de grootste risico’s voor demotivatie liggen, inclusief het risico dat mensen niet meer geïnspireerd worden en zelfs vertrekken.

Meer weten? Ontdek vandaag nog hoe je je organisatie met behulp van feedback en bevlogenheid naar een gezonde toekomst kunt leiden. Neem direct contact met ons op, we horen graag van je!

Creëer impact met People Analytics

Koppel de feedback van medewerkers aan je organisatieresultaat

Download