Medewerkersfeedback gebruiken om personeelsbehoud te versterken

Iulia Bogyo

Door het personeelsbehoud (retentie) te versterken, kan een organisatie de aanwezige expertise beter in huis houden en de hoge kosten voor werving van nieuwe kandidaten uitsparen. In dit artikel leggen we uit hoe een strategie voor medewerkersfeedback essentieel is om de bevlogenheid te bevorderen en op die manier ook het personeelsbehoud te versterken. 

Medewerkersfeedback gebruiken om personeelsbehoud te versterken

Het verband tussen de bevlogenheid en het retentie van medewerkers

In eerdere artikelen bespraken we waarom personeelsbehoud zo belangrijk is en waarom bevlogenheid en personeelsbehoud zo sterk verbonden zijn.

Uit onze uitgebreide dataset over de laatste vier jaar blijkt dat bevlogen medewerkers maar zelden op zoek gaan naar een nieuwe baan buiten de organisatie. Terwijl soms wel 35% van de niet-bevlogen medewerkers actief op zoek is naar nieuwe kansen. 

Omdat gemiddeld slechts een op de drie medewerkers als ‘bevlogen’ kan worden beschouwd, zijn dit zorgwekkende cijfers voor elke HR-manager.

Grip op medewerkersbehoud

Ontdek de huidige stand van zaken op het gebied van medewerkersbehoud. Versterk je retentiebeleid met actuele cijfers, krachtige strategieën en concrete stappen.

Download

In eerdere artikelen hebben we enkele factoren genoemd die invloed hebben op de medewerkersbevlogenheid. De belangrijkste zijn:

  • Zelfstandig kunnen werken
  • Vertrouwen in leiderschap
  • Mogelijkheden voor permanente educatie 

Zo zijn bevlogenheid en retentie met elkaar verbonden

Maar hoe kan een organisatie hieraan werken en de bevlogenheid vergroten? Uiteraard speelt inspirerend leiderschap een belangrijke rol. Maar minstens zo belangrijk is een doorlopende feedbacklus: hierdoor krijgen medewerkers het gevoel dat ze gehoord worden, terwijl HR en het management zowel een globaal overzicht als diepgaande inzichten krijgen in het bedrijf, op basis waarvan ze datagestuurde beslissingen kunnen nemen.

Het belang van continu luisteren naar medewerkers

Effectory doet al meer dan 25 jaar onderzoek naar bevlogenheid en betrokkenheid. In deze periode hebben we geleerd hoe organisaties de bevlogenheid kunnen meten met behulp van een strategie voor continue medewerkersfeedback, en hoe ze de inzichten uit de feedbackenquêtes kunnen gebruiken om de bevlogenheid te versterken.

De strategieën voor medewerkersfeedback zijn de afgelopen jaren veranderd. Vroeger stuurden bedrijven hun medewerkers één keer per jaar een lange vragenlijst. Zulke projecten zijn meestal omslachtig en het kost veel tijd om de data te analyseren en eventuele wijzigingen door te voeren op basis van de feedback. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers er de zin niet meer van inzien, waardoor de geloofwaardigheid van de volgende enquêtes wordt aangetast.

Veel organisaties werken daarom met platforms zoals Effectory om een strategie voor continue medewerkersfeedback te ontwikkelen. We spreken van ‘continue feedback’ als er regelmatig kortere enquêtes worden gehouden, meestal over specifieke thema’s.

Een van onze klanten omschrijft zijn bedrijf als volgt: “Het is net een Formule 1-auto. Bij die bolides schuilt verbetering altijd in de kleinste dingen, en ook wij zoeken steeds naar manieren om de fijnafstemming van onze activiteiten te verbeteren.” Alleen door middel van pulse surveys en thema-enquêtes kan het bedrijf zicht houden op de kleinere details die aandacht verdienen.

Total Economic Impact™ Of Employee Listening

Wat zijn de opbrengsten voor jouw organisatie als je investeert in het luisteren naar medewerkers? Lees het rapport van Forrester in opdracht van Effectory.

Download

Medewerkersfeedback gebruiken om de bevlogenheid te vergroten

Het heeft weinig zin om naar je medewerkers te luisteren als je niet hoort wat ze zeggen of als je er niets mee doet.

Een van de redenen waarom mensen vertrekken bij hun organisatie, is dat ze vinden dat de communicatie tussen personeel en management tekortschiet of dat HR geen rekening houdt met de zorgen van de medewerkers.

Daarom is het belangrijk dat organisaties: 

  1. Een strategie voor continue feedback volgen
  2. Methoden ontwikkelen om de uitkomsten van enquêtes te verwerken
  3. Medewerkers laten weten wat er gaat veranderen naar aanleiding van de feedback. 

Een goede feedbackpartner kan organisaties helpen de personeelsfeedback te analyseren en op basis hiervan actieplannen op te stellen.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Het Effectory-platform geeft bijvoorbeeld informatie over de meest voorkomende woorden en uitdrukkingen in de antwoorden op open vragen. Bovendien helpt Effectory de managers en HR-professionals van klantorganisaties te analyseren hoe hun teams op bepaalde terreinen presteren in vergelijking met andere teams binnen en buiten de organisatie.

Op basis van deze informatie kunnen organisaties zichzelf vragen gaan stellen, zoals:

  • Wat doen we nu al op dit gebied?
  • Waarom denken we dat de prestaties zijn zoals ze zijn?
  • Welk actieplan moet er komen om dit probleem aan te pakken?

Organisaties kunnen deze aanpak niet alleen volgen voor negatieve uitkomsten, maar ook voor positieve resultaten van de feedback, zodat ze kunnen leren van de dingen die goed gaan en ze de successen in de toekomst kunnen repliceren.

We hebben al honderden keren gezien dat bedrijven de vruchten plukten van een strategie voor medewerkersfeedback waarvan ze de uitkomsten rechtstreeks gebruikten als basis voor HR-beleid en zakelijke beslissingen. 

Als een organisatie datagestuurde beslissingen kan nemen die rekening houden met de gedachten en gevoelens van hun mensen, heeft dit een zeer gunstig effect op het gevoel van verbondenheid van medewerkers met hun organisatie. Dit gevoel van verbondenheid is vaak een belangrijke reden voor medewerkers om langer in hun huidige functie te blijven.  

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Van feedback via bevlogenheid naar personeelsbehoud

We hebben gezien dat er nauwe verbanden zijn tussen de strategie voor continue feedback, de personeelsbevlogenheid en het behoud van waardevolle medewerkers.

Door een reeks pulse surveys of thematische enquêtes te houden, krijgen organisaties snel een overzicht van de dingen die goed en minder goed gaan. Vervolgens kunnen ze op basis van data en best practices innovatieve maatregelen nemen. 

Het is essentieel dat organisaties transparant over dit proces communiceren met hun mensen. Luisteren naar medewerkers is niet voldoende, het gaat erom dat ze voelen dat ze worden gehoord. Alleen zo kan de bevlogenheid worden verbeterd.

Wanneer medewerkers bevlogen zijn, is de kans veel kleiner dat ze elders op zoek gaan naar een baan. Doordat ze gemiddeld langer betrokken blijven bij hun werk, zullen ze ook langer voor de organisatie behouden blijven.

We staan altijd klaar om te bespreken hoe een strategie voor continue feedback ook jouw organisatie kan helpen het personeelsbehoud te verbeteren. Maak vandaag nog een afspraak met een van onze specialisten

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen