Wat is personeelsbehoud? Alles wat je hierover moet weten

Iulia Bogyo

Wanneer een onderneming een geschikte kandidaat in dienst neemt, moet al meteen worden nagedacht over de beste manieren om dit talent zo lang mogelijk voor de organisatie te behouden. Vanwege de kosten van een groot personeelsverloop en de aanhoudende strijd om talent is personeelsbehoud een hot topic in het moderne bedrijfsleven. Hierbij heeft HR een cruciale rol te vervullen.

Wat is personeelsbehoud?

Wat is personeelsbehoud precies?

We kunnen op verschillende manieren kijken naar personeelsbehoud (retentie). We kunnen dit beschouwen als een cijfer dat we kunnen meten, berekenen en monitoren. We kunnen ook nadenken over manieren om het personeelsbehoud te versterken door medewerkers bevlogen en tevreden te houden.

Om het retentiepercentage over een bepaalde periode te berekenen, gebruiken we deze formule:

Het getal voor Totaal aantal medewerkers geeft aan hoeveel mensen er aan het begin van de meetperiode in dienst waren, terwijl Aantal vertrokken medewerkers betrekking heeft op het aantal medewerkers dat gedurende deze periode de organisatie heeft verlaten. Het is een goede gewoonte om het personeelsbehoud met regelmatige tussenpozen te meten, bijvoorbeeld elk kwartaal of elk jaar.

Grip op medewerkersbehoud

Ontdek de huidige stand van zaken op het gebied van medewerkersbehoud. Versterk je retentiebeleid met actuele cijfers, krachtige strategieën en concrete stappen.

Download

Door de retentiepercentages regelmatig te berekenen, kunnen organisaties een dataset opbouwen om de ontwikkeling van deze parameter in de loop van de tijd te volgen.

Een mogelijk scenario is bijvoorbeeld:

 1. Je berekent de retentiepercentages van elk van de vier kwartalen in 2022.
 2. Aan het eind van het jaar kun je zien hoe het personeelsbehoud in de loop van het jaar is veranderd. Je vraagt je af waarom de cijfers deze schommelingen vertonen.
 3. Je herhaalt dezelfde procedure in 2023 en 2024. Hierdoor kun je de kwartaalcijfers van drie opeenvolgende jaren vergelijken.
 4. Misschien herken je patronen. Vertrekken er meer medewerkers in bepaalde perioden van het jaar? Vallen perioden met een hoger verloop samen met veranderingen in de bedrijfsvoering?
 5. Nu kun je beter analyseren waarom de retentiepercentages op deze manier schommelen, en plannen maken om het vertrekrisico te beperken.

Hier wordt het wat ingewikkelder. Het is één ding om een cijfer op het personeelsbehoud te plakken, maar het is heel iets anders om te begrijpen wat die cijfers precies inhouden en hoe je ze kunt beïnvloeden. 

Waarom is personeelsbehoud zo belangrijk?

Het retentiepercentage geeft een indicatie van de tijd die mensen nog bij de organisatie willen blijven. Maar waarom doet dat ertoe?

Omdat een hoog personeelsverloop (dat wil zeggen een laag personeelsbehoud) twee nadelige effecten heeft:

 • Financiële kosten
 • Verlies van expertise

Laten we eerst kijken naar de financiële kosten. Volgens Gallup besteden Amerikaanse bedrijven jaarlijks meer dan 1 biljoen dollar aan het vervangen van werknemers die vrijwillig ontslag nemen. 

In Duitsland neemt het personeelsverloop de laatste jaren steeds verder toe. Hierbij is er een groot verschil tussen bevlogen en niet-bevlogen medewerkers. Terwijl 82% van de bevlogen medewerkers aangeeft dat ze van plan zijn om nog minstens een jaar bij hun huidige organisatie te blijven, meldt slechts 41% van de ‘actief niet-bevlogen’ medewerkers hetzelfde. En niet minder dan 19% van de niet-bevlogen medewerkers is actief op zoek naar een functie elders.

Gezien het feit dat de kosten voor het vervangen van een medewerker uiteenlopen van maximaal 90% van een jaarsalaris voor een instapfunctie tot 200% voor professionals en leiders, zouden deze verloopcijfers alarmbellen moeten doen afgaan bij iedereen binnen HR en het management.

En dan is er nog het verlies van expertise. Dit is vooral belangrijk wanneer mensen vertrekken die langere tijd bij de organisatie hebben gewerkt. Ze nemen niet alleen hun ervaring en deskundigheid mee, maar ook hun productiviteit en hun persoonlijke relaties met collega’s. 

Deze medewerkers hebben vaak ook de beste relaties met klanten. En klanten stellen prijs op continuïteit, omdat ze dan het gevoel krijgen dat hun langetermijndoelen en belangen goed worden begrepen en meegewogen.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Wat zijn de oorzaken van personeelsverloop?

Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun baan opgeven. Over sommige van deze redenen heeft een werkgever geen controle. Misschien vindt een medewerker het tijd voor een sabbatical, een carrièreswitch of een terugkeer naar de collegebanken.

Maar er zijn andere vertrekredenen waar HR en het management van een organisatie wel degelijk invloed op kunnen uitoefenen. We noemen de belangrijkste:

 • Gebrek aan ontwikkelingskansen. Sommige medewerkers krijgen na verloop van tijd het gevoel dat ze vastlopen. Ambitieuze talenten die hun kerncompetenties op orde hebben, willen graag hun rol verbreden. Dat kan bijvoorbeeld door meer verantwoordelijkheid op zich te nemen, door nauwer te worden betrokken bij organisatorische kwesties of door meer diverse taken op zich te nemen. Maar dat kan alleen als ze de tijd en de middelen krijgen om tijdens het werk verder te leren, en als ze zicht hebben op een traject om hogerop te komen in de bedrijfshiërarchie.
 • Werkomgeving en bedrijfsfilosofie sluiten niet aan. Dit was een belangrijk thema tijdens de pandemie. Er kwam veel aandacht voor de voorkeuren van mensen voor hybride werken en thuiswerken. Wie jongere medewerkers langer aan zich wil binden, moet er rekening mee houden dat zij vaak weinig trek hebben om elke dag naar het werk te komen. En als trouwe medewerkers steeds vaker moeite hebben met de balans tussen werk en privé, dan moet een organisatie zich gaan afvragen of ze deze medewerkers wel genoeg ondersteunen.
 • Een aantrekkelijke (financiële) aanbieding van een andere werkgever. Vaak spelen financiële overwegingen een rol voor werknemers die een nieuwe functie bij een ander bedrijf aanvaarden. Kan de organisatie nog wel concurreren met de beloningen bij andere bedrijven? Ook factoren zoals doorbetaalde vakantiedagen en extra vrije tijd rond de feestdagen kunnen een rol spelen wanneer medewerkers nadenken over een volgende carrièrestap.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Hoe kunnen organisaties het personeelsbehoud versterken?

Als HR en het management willen dat hun medewerkers gedurende langere tijd bevlogen en betrokken blijven bij het werk, zullen ze de wensen en behoeften van hun mensen serieus moeten nemen. In ons artikel ‘Zo zijn bevlogenheid en retentie met elkaar verbonden‘ beschrijven we hoe een organisatie het retentiepercentage kan verhogen door de medewerkersbevlogenheid te vergroten.

Zo zijn bevlogenheid en retentie met elkaar verbonden

Al tijdens het wervingsproces kan een bedrijf bepaalde voorzieningen aanbieden om de baan aantrekkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan prestatiebonussen, aandelenopties of vrijwilligersdagen.

Maar op langere termijn zijn het waarschijnlijk vooral de wat kleinere, operationele kwesties die iemand beginnen te irriteren. Uit onderzoek van Effectory blijkt dat verschillende factoren een gunstig effect kunnen hebben op de bevlogenheid. Enkele voorbeelden: 

 • Medewerkers krijgen de ruimte om zelfstandig te werken
 • Er zijn goede mogelijkheden voor training en ontwikkeling
 • Er is volledige duidelijkheid over de rol van een medewerker.

We zien dat mensen lang niet alleen om financiële redenen overwegen om bij een bedrijf te vertrekken.

Maar of het nu financiële of andere aspecten zijn, de enige manier voor HR en het management om te weten wat hun mensen eigenlijk willen, is ernaar te vragen. Vroeger hielden bedrijven elk jaar één grote personeelsenquête, maar steeds vaker wordt een speciale strategie voor continue medewerkersfeedback gevolgd. Daarbij werken bedrijven met meerdere kortere, thematische vragenlijsten.

Dankzij deze aanpak kunnen HR en het management de vinger aan de pols houden en al in een vroeg stadium problemen signaleren die ertoe kunnen leiden dat mensen willen vertrekken.

Lees ons artikel ‘Medewerkersfeedback gebruiken om het personeelsbehoud te versterken‘ voor meer informatie over het verbeteren van de retentie door middel van een feedbackstrategie die is gericht op bevlogenheid.

Personeelsbehoud conclusie

Personeelsbehoud (retentie) is de mate waarin medewerkers behouden blijven voor de organisatie. Door de retentiecijfers te meten en over meerdere perioden te vergelijken, kunnen organisaties inzicht krijgen in de trends en factoren die invloed hebben op het personeelsbehoud.

Personeelsbehoud is een belangrijk aspect van een gezonde bedrijfsvoering, omdat een hoog personeelsverloop kostbaar is en ertoe leidt dat expertise en goede klantrelaties verloren gaan voor de organisatie. 

Verschillende factoren, zoals een gebrek aan toekomstperspectief, kunnen mensen ertoe aanzetten om op zoek te gaan naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Met een effectieve strategie voor continue medewerkersfeedback kunnen organisaties gericht werken aan betere arbeidsvoorwaarden, en daarmee het personeelsbehoud versterken.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen