Zo zijn bevlogenheid en retentie met elkaar verbonden

Marlies Pellikaan

In de strijd om talent is het behouden van medewerkers belangrijker dan ooit tevoren. Organisaties willen liever niet dat hun beste mensen op zoek gaan naar een ‘functie elders’. Maar soms is wel 55% van de niet-bevlogen medewerkers actief op zoek naar vacatures buiten de organisatie.

Zo zijn bevlogenheid en retentie met elkaar verbonden

In dit artikel vertelt Effectory waarom bevlogenheid een van de belangrijkste troeven is om het personeelsbehoud te verbeteren.

Wat zijn personeelsbehoud en medewerkersbevlogenheid precies?

Zoals we in een ander artikel al hebben beschreven, is het personeelsbehoud (retentie) een maatstaf waaraan bedrijven kunnen afmeten hoelang hun mensen bevlogen en voor de organisatie behouden blijven. Een hoog retentiepercentage betekent dat mensen langere tijd bij dezelfde organisatie of in dezelfde functie blijven. Een laag percentage houdt in dat talenten sneller vertrekken – en dat is kostbaar voor het bedrijf in termen van geld, productiviteit en expertise. 

Wat is personeelsbehoud?

Grip op medewerkersbehoud

Ontdek de huidige stand van zaken op het gebied van medewerkersbehoud. In dit rapport vind je de actuele cijfers, krachtige strategieën en concrete stappen.

Download

Bevlogenheid is de toewijding en de betrokkenheid van medewerkers bij hun organisatie. Dit gaat over de relatie tussen werknemer en werkgever en is direct gekoppeld aan de employee experience. Bevlogen medewerkers zijn enthousiast over hun werk, voelen zich verbonden en hebben het gevoel dat ze deel uitmaken van de organisatie.

Wat is bevlogenheid? De ultieme gids voor medewerkersbevlogenheid

Het zal niemand verbazen dat deze twee concepten nauw met elkaar verbonden zijn.

Het verband tussen bevlogenheid en personeelsbehoud

Effectory is al meer dan twintig jaar gespecialiseerd in onderzoeken over o.a. bevlogenheid. In deze periode hebben we veel data verzameld waaruit een correlatie tussen bevlogenheid en personeelsbehoud blijkt.

Onze klanten proberen vaak de toekomstige retentiecijfers te voorspellen door hun medewerkers te vragen naar hun intentie om in hun huidige functie of bij de huidige werkgever te blijven.

Via ons platform kunnen deze organisaties hun mensen vragen om anoniem te melden of ze onlangs hebben rondgekeken naar een andere baan, of dat ze dat in de komende maanden van plan zijn, en zo ja, of ze binnen of buiten de organisatie rondkijken.

Tegelijkertijd vragen onze klanten hun personeel ook naar hun bevlogenheid, een begrip waar bij ons ook betrokkenheid onder valt. Dit is de manier waarop wij bevlogenheid meten.

Bevlogenheid gaat veranderen in 2022

Zo kunnen we analyseren in hoeverre de bevlogenheid en het personeelsbehoud verband met elkaar houden. De resultaten zijn verrassend. 

Creëer impact met People Analytics

Koppel de feedback van medewerkers aan je organisatieresultaat

Download

Sterke bevlogenheid staat gelijk aan hoog personeelsbehoud

Op basis van onze gegevens over de periode 2018-2021, met elk jaar een steekproefgrootte van meer dan 25.000 werknemers bij meer dan 400 bedrijven, waren in 2020 en 2021 slechts 3% van de bevlogen medewerkers op zoek naar een nieuwe baan buiten hun organisatie. Vergelijk dit eens met de niet-bevlogen medewerkers: die waren in dezelfde twee jaar respectievelijk 9,6 keer en 11,3 keer vaker op zoek naar ander werk.

In 2021 waren niet-bevlogen medewerkers 11,3 keer vaker op zoek naar een nieuwe baan bij een andere werkgever dan hun bevlogen collega’s

Ondertussen wist in deze vier jaar slechts circa 50% van de niet-bevlogen medewerkers zeker dat ze in hun huidige functie wilden blijven. Uit het feit dat volgens Gallup in de VS maar zo’n 36% van de werknemers bevlogen is, kunnen we afleiden dat een belangrijk deel van de beroepsbevolking mogelijk op zoek is naar nieuwe kansen bij een ander bedrijf. 

Het is uiteraard niet zo dat we alle medewerkers die buiten de categorie ‘bevlogen’ vallen, ook meteen als ‘actief niet-bevlogen’ moeten beschouwen. Maar omdat een vertrekkende werknemer de werkgever gemiddeld zo’n 33% aan jaarsalaris kost (Forbes), is het wel degelijk belangrijk om eens goed na te denken over het verbeteren van de bevlogenheid als middel om medewerkers langer voor de organisatie te behouden.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Het is tijd om de bevlogenheid te cultiveren en het personeelsbehoud te verbeteren

Nu we hebben gezien dat er een sterk verband bestaat tussen de bevlogenheid en het behoud van medewerkers, gaan we kijken naar een aantal factoren die van invloed zijn op de bevlogenheid. 

Bevlogenheid is meer dan alleen betrokkenheid. Wij meten de betrokkenheid als onderdeel van de bevlogenheid. Bevlogenheid omvat ook de toewijding van medewerkers aan hun werk en hun organisatie.

Dit zijn enkele factoren die van invloed zijn op de medewerkersbevlogenheid:

Autonomie
Meestal willen medewerkers graag een duidelijk beeld hebben van wat er van hen wordt verwacht, maar ze willen ook de ruimte en de verantwoordelijkheid krijgen om zelf te bepalen hoe ze hun taken uitvoeren. Micromanagement is voor iedereen een nachtmerrie. Wederzijds vertrouwen tussen managers en medewerkers kan de basis vormen voor een productieve en positieve werkomgeving.

Opwaartse mobiliteit
Slechts weinig mensen willen voor altijd in dezelfde functie blijven. Dat geldt zeker voor jongere generaties, voor wie het switchen naar een andere functie of zelfs een geheel nieuwe carrière de gewoonste zaak van de wereld is. Medewerkers houden nauwlettend in de gaten welke promotie- en ontwikkelingskansen er zijn bij de eigen organisatie – en bij andere werkgevers. Het is verstandig dat werkgevers beschikken over programma’s voor leiderschapsontwikkeling, zodat junior medewerkers en mensen met de meest uiteenlopende achtergronden en ervaringen de kans krijgen zich te ontwikkelen tot posities in het management of zelfs de directie of het bestuur. 

Permanente educatie
Opwaartse mobiliteit is direct verbonden met opleiding en ontwikkeling. We kunnen van werknemers niet verwachten dat ze zich verder ontwikkelen of innovatief werken als ze de vaardigheden missen die essentieel zijn voor nieuwe processen, werkwijzen en technologieën.

Erkenning
Regelmatige feedback en erkenning voor prestaties zijn vaak een kleine moeite, maar zorgen er wel voor dat medewerkers zich gewaardeerd voelen.

Vertrouwen in leiderschap
Medewerkers hebben het meeste vertrouwen in leiders wanneer ze het gevoel krijgen dat het management rekening houdt met hun opvattingen en belangen. Ook transparantie over zakelijke beslissingen is een goede manier om het vertrouwen tussen werknemers, management en directie te versterken.

Gevoel van verbondenheid
Goede communicatie is cruciaal voor een sterk gevoel van verbondenheid. Maar ook programma’s op het gebied van onderwerpen zoals duurzaamheid, diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn belangrijk. Medewerkers vragen zich af of hun organisatie een positieve maatschappelijke impact heeft en zich goed ontwikkelt op terreinen die zij belangrijk vinden.

Bouwen aan bevlogenheid: wat nu?

We hebben enkele factoren genoemd die van invloed zijn op de medewerkersbevlogenheid en we hebben uitgelegd waarom bevlogenheid leidt tot een betere retentie. Laten we nu eens we kijken naar praktische stappen.

Misschien werkt een organisatie al met budgetten en programma’s voor ontwikkeling, maar hebben de medewerkers meer begeleiding en aanmoediging nodig om deze kansen aan te grijpen. Soms is een organisatie heel actief op het gebied van duurzaamheid en milieu-impact, maar hebben de medewerkers hier geen weet van.

Het is zonder meer positief als leiders gedurfde stappen zetten en het voortouw nemen op deze terreinen, maar het positieve effect wordt nog meer versterkt als de medewerkers bij het hele proces worden betrokken en invloed hebben op de praktische besluitvorming. 

Medewerkersfeedback gebruiken om personeelsbehoud te versterken

Organisaties kunnen dit het beste realiseren door middel van een doorlopende feedbacklus, zodat HR en het management een beter overzicht krijgen van wat zich binnen de organisatie afspeelt. Zo kunnen ze ontdekken of er zaken zijn waar de medewerkers te weinig over horen, en of er nog dingen ontbreken die op middellange en lange termijn belangrijk kunnen zijn voor de verdere groei van het bedrijf.

Interesse in bevlogenheid en personeelsbehoud? In een ander artikel gaat we dieper in op het bevorderen van bevlogenheid en personeelsbehoud door gebruik te maken van de kracht van medewerkersfeedback.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen