Wat is betrokkenheid?

Guido Heezen

Bent u benieuwd hoe het gesteld is met de betrokkenheid van uw medewerkers? Terecht, want betrokkenheid wordt gezien als een belangrijke voorspeller van organisatiesucces.

Wat is betrokkenheid?

Betrokken medewerkers zijn de ambassadeurs van uw organisatie. Ze leveren toegevoegde waarde door hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden betrokken medewerkers zich minder vaak ziek en zijn zij minder snel geneigd de organisatie te verlaten. Door de toegenomen individualisering is betrokkenheid steeds minder vanzelfsprekend geworden. Terwijl het juist belangrijk is dat medewerkers zich verbonden voelen met uw organisatie.

Betrokkenheid van medewerkers

De betrokkenheidsanalyse is een belangrijk onderdeel van het medewerkersonderzoek. Uw medewerkerspopulatie wordt ingedeeld in vier groepen:

  • Betrokken én bevlogen medewerkers
  • Wel betrokken bij de organisatie, niet bevlogen in het dagelijks werk
  • Niet betrokken bij de organisatie, wel bevlogen in het dagelijks werk
  • Niet betrokken, niet bevlogen medewerkers

Organisaties met betrokken én bevlogen medewerkers kunnen het meeste uit hun medewerkers halen.

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

Affectieve betrokkenheid

Het betrokken willen zijn bij de organisatie. Een medewerker identificeert zich met uw organisatie, heeft geloof in uw organisatie. Als een medewerker affectief betrokken is bij een organisatie, heeft hij het gevoel dat hij bij uw organisatie past. Hij wil graag nog de komende tijd bij uw organisatie blijven werken. Dit wordt bereikt als de medewerker gelooft in de visie en missie van uw organisatie en achter de doelstellingen van uw organisatie staat. Daarnaast moet hij ook het gevoel hebben dat hij gewaardeerd wordt. Als de organisatie de medewerker het gevoel geeft dat wat hij doet belangrijk is voor uw organisatie en bijdraagt aan succes, heeft dit een positieve invloed op affectieve betrokkenheid.

“Do not hire a man who does your work for money, but him who does it for the love of it”

Normatieve betrokkenheid

Een medewerker is betrokken bij de organisatie omdat hij vindt dat hij bij uw organisatie behoort te blijven. Het is een gevoel van morele verplichting ten opzichte van uw organisatie. Dit type medewerker voelt zich schuldig als hij uw organisatie verlaat en blijft er daardoor werken.

Continuerende betrokkenheid

Een medewerker is betrokken bij uw organisatie uit noodzaak. Het verlaten van uw organisatie zal nadelig zijn voor de medewerker, omdat hij bijvoorbeeld weinig andere, goede arbeidsalternatieven heeft, of omdat zijn primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden bij u als werkgever beter zijn dan bij andere werkgevers. Deze medewerkers kunnen erg ontevreden zijn en geen stap extra zetten, maar toch blijven. 

Deze drie vormen van betrokkenheid spelen een rol bij de beslissing van een medewerker om deel uit te blijven maken van uw organisatie. Daarnaast hebben ze invloed op de prestaties van uw medewerkers. Affectieve betrokkenheid heeft de sterkste positieve relatie met prestatie, gevolgd door normatieve betrokkenheid. Continuerende betrokkenheid heeft geen tot zelfs een licht negatieve relatie met prestatie. Zoals de Amerikaanse auteur Henry David Thoreau meer dan 150 jaar geleden al aangaf.

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

Het belang van betrokkenheid

De afgelopen jaren heeft betrokkenheid veel aandacht gekregen in de literatuur. Informatie over de betrokkenheid van medewerkers wordt gezien als een belangrijke voorspeller van de loyaliteit van medewerkers en de prestaties van een organisatie.

De prestatiedruk neemt voor organisaties steeds meer toe. Door onder andere de globalisering is concurrentie heviger dan ooit. Door deze toegenomen druk is de betrokkenheid van werkgevers naar medewerkers toe minder vanzelfsprekend geworden. Zo is het begrip lifetime employment een fossiele term geworden. Organisatieonderdelen die slecht presteren worden immers gereorganiseerd. Dit leidt in de regel tot het verdwijnen van arbeidsplaatsen. Daarnaast worden medewerkers die slecht presteren sneller ontslagen.

Door dit verschijnsel, gecombineerd met de sterk toegenomen individualisering van mensen, is de betrokkenheid van medewerkers naar de organisatie toe ook steeds minder vanzelfsprekend geworden. Terwijl het voor een organisatie juíst belangrijk is dat medewerkers zich verbonden voelen met de organisatie en bepaald (positief) gedrag vertonen.

Betrokken medewerkers leveren toegevoegde waarde aan de organisatie door onder andere hun vastberadenheid, proactieve ondersteuning, relatief hoge productiviteit en kwaliteitsbewustzijn. Daarnaast melden zij zich minder vaak ziek en zijn zij minder geneigd om de organisatie te verlaten. Niet betrokken medewerkers kunnen de organisatie tegenwerken en het succes van de organisatie remmen.

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Betrokkenheid in kaart

Het medewerkersonderzoek brengt alle belangrijke HR thema’s, waaronder betrokkenheid, glashelder in kaart. Je kunt dit meten per afdeling of team, zodat je na het onderzoek met de juiste mensen aan de slag kunt om hun betrokkenheid te verbeteren. Daarvan profiteert de organisatie als geheel. Als je kiest voor het medewerksonderzoek van Effectory, kun je bovendien rekenen op:

  • Inzicht in de oorzaken van een (eventuele) lage betrokkenheid. Per team ontvang je een overzicht van factoren waar aan gewerkt kan worden, punten die de betrokkenheid van deze betreffende medewerkers positief zullen beïnvloeden. Dit zijn duidelijke, concrete onderwerpen zoals de mate van eigen verantwoordelijkheid in het werk of ontwikkelingsmogelijkheden. Ga je hierover in gesprek, dan raak je de juiste snaar.
  • De meest uitgebreide benchmark van Nederland. Je kunt de resultaten spiegelen aan soortgelijke organisaties en daardoor op waarde schatten. Effectory brengt je indien gewenst ook graag in contact met organisaties die succesvolle acties hebben ondernomen om de bevlogenheid in hun organisatie te verhogen. Zo kun je profiteren van hun expertise en ervaring.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen