Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Annette Capelle

Een medewerkersonderzoek is een instrument om feedback van medewerkers te verzamelen. Je krijgt een scherp beeld hoe de organisatie en de teams ervoor staan. Wat gaat er goed en waar is nog verbeterpotentie binnen de organisatie? In hoeverre is de organisatie duurzaam succesvol, bekeken vanuit het perspectief van medewerkers?

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Als organisatie kun je duurzaam succesvol zijn wanneer je optimaal gebruik maakt van de kracht en de kennis van je medewerkers. Je eigen medewerkers weten namelijk als geen ander wat er slimmer, klantgerichter en leuker kan!

Het medewerkersonderzoek van Effectory helpt je hierbij. Het onderzoek levert je veel meer informatie op dan alleen de tevredenheid van medewerkers. Er is immers meer nodig dan alleen tevreden medewerkers voor duurzaam organisatiesucces. Met een doordachte en eenvoudig uitziende vragenlijst krijg je precies inzichtelijk wat er waar in de organisatie speelt en in welke mate. Je krijgt naast inzicht over de tevredenheid van medewerkers informatie over zaken als bevlogenheid, betrokkenheid, leiderschap, werkdruk, verzuim- en verlooprisico en efficiëntie. 

Je ontdekt centrale thema’s die spelen, waar je beleid op kunt baseren. Maar ook het lokale management kan gericht ingrijpen, daar waar dat nodig is. Als ieder organisatieonderdeel werkt aan haar eigen zwakste schakel, krijg je met relatief weinig energie en kosten een veel sterkere, krachtigere organisatie.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Flexibel onderzoek

Het medewerkersonderzoek is flexibel: de wensen op het gebied van meetfrequentie, de inhoud van de vragenlijsten en de doelgroep of scope van het onderzoek veranderen. Samen bekijken we welke informatie gewenst is en welke vorm en frequentie van onderzoek daarbij past.

 • Wilt u één keer per jaar een volledige doorlichting van uw organisatie?
 • Wilt u meer frequent vinger aan de pols houden?
 • Of wilt u teams zelf laten beslissen wanneer én wat ze willen meten?

Effectory biedt u vrijwel onbegrensde mogelijkheden op het gebied van medewerkersonderzoek. Ben je op zoek naar een onderzoek dat een compleet inzicht geeft en veel analysemogelijkheden biedt, of juist een compact en praktisch onderzoek? Of wil je medewerkers juist uitdagen om mee te denken over oplossingen?

Bekijk welk onderzoek bij jou past

We kijken samen welke aanpak het beste bij je organisatie past. Welke aanpak je ook kiest, het is altijd belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het onderzoek. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan. Het moet zowel voor directie, leidinggevenden als medewerkers duidelijk zijn wat het meedoen aan een onderzoek voor hen oplevert, maar ook wat er van hen verwacht wordt.

Wat is er bijzonder aan het medewerkersonderzoek van Effectory?

Voor elke organisatie is het interessant om te weten wat er speelt bij de medewerkers en waar zij vebeterpotentie zien. Waarom zou je kiezen voor het medewerkersonderzoek van Effectory? Wat maakt het onderzoek van Effectory anders dan anders?

 • Het activeren van medewerkers & teams: We maken feedback en ideeën van medewerkers op een heldere, leuke en soms confronterende manier inzichtelijk. Hiermee stimuleren we organisaties, teams én individuen om zichzelf continu te verbeteren.
 • Welke teams verdienen de meeste aandacht? De rapportages van Effectory zijn zo ingestoken dat het duidelijk is waar actie vereist is.
 • De meest uitgebreide benchmark van Nederland op werkbeleving: Een goed onderzoek staat in perspectief. Er is keuze uit 800 benchmarkbare vragen en 50 benchmarks. Denk aan branche specifiek, functioneel, geografisch of peergroup.
 • Flexibel onderzoek: Samen bekijken we wat de meeste geschikte vorm is om feedback en ideeën te verzamelen én om te zetten in actie. Effectory biedt een scala aan mogelijkheden op het gebied van medewerkersonderzoek.
 • Best practices op vraagniveau: In de resultaten van het onderzoek vind je best practices op vraagniveau. Je leest hier waarom het onderwerp belangrijk is, ter inspiratie een best practice van een organisatie of team dat succesvol met dit onderwerp aan de slag is gegaan en tips om zelf aan dit onderwerp te werken.

En wat krijg je nog meer tijdens de uitvoering van het medewerkersonderzoek?

 • Een vragenlijstsessie met medewerkers en managers;
 • Prikkelende communicatiematerialen en een respons widget om respons te verhogen;
 • Een praktisch extranet om uw onderzoek te managen;
 • Een digitaal en interactief programma, beschikbaar voor desktop én tablets, waarmee jijzelf en alle managers de eigen relevante resultaten kunnen inzien;
 • De resultaten worden afgezet tegen de grootste benchmark van Nederland;
 • Je geniet van een zorgeloos traject, wij nemen jullie vrijwel al het werk uit handen.

Welke organisaties gingen je voor?

Effectory heeft het voorrecht om jaarlijks bij zo’n 800 organisaties in binnen- en buitenland een kijkje in de keuken te nemen en hen te adviseren uit naam van hun medewerkers. In 2014 hebben wij in totaal ruim 400.000 medewerkers gevraagd naar hun werkbeleving.

De ervaringen van onze klanten

Hoe zet je een succesvol medewerkersonderzoek op?

Wil je binnen jouw organisatie weten waar potentie ligt voor verbetering? Wat er goed gaat en wat er beter kan? Voor de uitvoer van een succesvol medewerkersonderzoek zijn de volgende punten belangrijk:

 • Bepaal waarom je het onderzoek wilt uitvoeren.
 • Wat wil je precies meten?
 • Bedenk goed wat je wilt bereiken.
 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie.
 • Communiceer het belang van het onderzoek duidelijk.
 • Stimuleer de respons.
 • Betrek het lijnmanagement bij de opzet van het onderzoek.
 • Geef ook de ondernemingsraad invloed bij de totstandkoming van de vragenlijst.
 • Waarborg anonimiteit.
 • Besteed veel aandacht aan de vraagstelling.
 • Kies een geschikte methode voor het onderzoek.
 • Zorg voor toegankelijke, uitnodigende rapportages.
 • Resultaat en vervolgtraject: communiceer veel over de uitkomsten.
 • Focus op goede en slechte resultaten.
 • Betrek medewerkers bij het opstellen van verbeteringen.

Alle aandachtspunten zijn vanzelfsprekend verwerkt in de verschillende medewerkersonderzoeken van Effectory. Gebruik de checklist voor de opzet van een succesvol onderzoek!

Waarom zou ik een onderzoek niet in eigen beheer uitvoeren?

Onderzoek onder uw medewerkers mag niet mislukken. Je kunt immers niet zeggen: “Jammer, deze keer ging het niet goed… De volgende keer beter”. Voor medewerkers is een onderzoek een belangrijke communicatievorm en zij verwachten dat het 100% zorgvuldig en professioneel wordt uitgevoerd. Fouten hierin zal de zin om een volgende keer weer deel te nemen aanzienlijk verminderen. Doe het daarom alstublieft in één keer goed en werk samen met een professioneel bureau als Effectory. De nadelen van eigen beheer op een rij:

In de eerste plaats omdat je geen vergelijkingsmateriaal hebt. Je zal zien dat een onderwerp als bijvoorbeeld beloning vaak lager scoort en een onderwerp als collega’s hoger. Je kunt daardoor de neiging krijgen om beloning aan te pakken. Terwijl dit, in vergelijking met anderen, misschien helemaal niet nodig is.

In de tweede plaats omdat medewerkers in volledige anonimiteit willen antwoorden. Ze willen de garantie hebben dat hun antwoorden nooit individueel herleidbaar zijn. Ook niet door jullie ICT afdeling. Dit is ook in jullie belang, omdat je alleen dan eerlijke antwoorden en dus eerlijke resultaten krijgt. Een professionele externe organisatie als Effectory waarborgt dit.

In de derde plaats omdat je medewerkers wilt tonen dat je hun mening op prijs stelt en serieus met de resultaten aan de slag wilt gaan. Hier alleen al gaat een motiverende werking van uit. Een goed communicatietraject is hierbij ontzettend belangrijk. Een externe partij als Effectory heeft hier veel ervaring mee.

In de vierde plaats omdat je het medewerkersonderzoek in de toekomst wilt kunnen herhalen. Om te kijken of verbeteracties resultaat hebben. Het is dan handig om te werken met een instrument dat langer houdbaar is en dat consistent in de tijd kan worden uitgevoerd. Ook wanneer de medewerkers die het in eigen beheer doen niet meer bij jullie werkzaam kunnen zijn.

In de vijfde plaats omdat je dan bijzonder veel werk over jezelf afroept. Hoe ga je bijvoorbeeld om met anonimiteit en responsadministratie? Hoe zet je bijvoorbeeld de resultaten om naar een rapportage waar elk organisatieonderdeel of afdeling mee aan de slag gaat? Je wilt dat deze rapportages grafisch en goed leesbaar zijn en je wilt niet dagenlang hoeven te ploeteren in een onderzoekspakket of Excel. Uitbesteden bij een organisatie die dit goed op orde heeft is dan aanzienlijk handiger.

In de zesde plaats omdat een externe partij als Effectory je kan helpen met het bepalen van het belang van verschillende vragen. Door middel van ervaring en statistische analyse op de uitkomsten. Indien je het zelf doet of indien je het onderzoek laat uitvoeren door een niet professionele partij, kan het lastig zijn om de juiste vragen te selecteren en de lading precies te dekken. Het risico bestaat dat er enorme vragenlijsten ontstaan, met als gevolg minder respons en een lagere kwaliteit van de respons.

In de zevende plaats omdat een externe partij je kan helpen bij het interpreteren van de resultaten. Je maakt dan gebruik van de ervaring bij vergelijkbare organisaties en bij vergelijkbare problematiek. Het is heel handig en heel bruikbaar om een objectief contactpersoon te hebben die met je meekijkt naar de resultaten.

Tenslotte weet je precies waar je aan toe bent. Je kunt een duidelijke planning en prijs afspreken. Je krijgt een zorgeloos traject waarin je bediend en ontzorgd wordt in plaats van een traject waarin jezelf het wiel helemaal uit moet vinden. Alle valkuilen en succesfactoren heeft Effectory overigens voor je samengevat in een checklist.

Wil je meer weten over Effectory? Neem contact met ons op!

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen