Wat te doen met de uitkomsten van een medewerkersonderzoek

Suzanne Mancini

Hoe gaat u aan de slag met de uitkomsten van een medewerkersonderzoek? Deze vraag leeft onder veel organisaties die overwegen een onderzoek uit te voeren. Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, zet de mogelijkheden voor u uiteen.

Uit ervaring weten wij dat er vaak (te) zwaar aangekeken wordt tegen de resultaten van een medewerkersonderzoek. Er bestaat bijvoorbeeld angst dat het onderzoek veel ellende boven tafel haalt, waar vervolgens ook nog eens iets mee moet gebeuren… Tegen de uitvoering van het onderzoek op zich wordt daarom opgekeken. Zonde! Wat levert een medewerkersonderzoek u concreet op?

Informatie op drie niveaus

  1. Mocht er werkelijk veel ellende leven bij medewerkers, dan kunt u dit in principe het beste snel weten: om verergering van de situatie te voorkomen. Vaak valt dit in de praktijk echter mee. Een onderzoek levert in alle gevallen op drie niveaus informatie op: Voor de directie en de Raad van Bestuur zijn onderzoeksresultaten een belangrijk hulpmiddel om te achterhalen wat er in grote lijnen leeft bij medewerkers. Vaak komen essentiële zaken naar voren; bijvoorbeeld of medewerkers voldoende inzicht hebben in de richting van de organisatie en of zij trots zijn op hun werkgever.
  2. Daarnaast krijgt HR inzicht in voor hen waardevolle thema’s: bijvoorbeeld hoe het gesteld is met de opleidingsmogelijkheden van medewerkers of hoe zij aankijken tegen hun eigen loopbaanontwikkeling.
  3. En tenslotte de meest belangrijke: teams (medewerkers zelf dus) kunnen gericht aan de slag met hun eigen, herkenbare teamresultaten. Het is daarvoor belangrijk dat er tot op het laagste organisatieniveau gerapporteerd wordt.

Een 4,7 voor productiviteit? Zorg voor energie en richting! 

Projecten en quick wins

Aan de ene kant komen hier doorgaans lange termijn projecten uit (verbeterpunten die meer tijd vragen om opgelost te worden) en aan de andere kant quick wins, zaken die u als organisatie direct op kunt pakken. Alleen uit de quick wins haalt u in feite de investering van het medewerkersonderzoek al, omdat het ontzettend belangrijk is voor een succesvolle organisatie om energielekken tijdig op te sporen en aan te pakken.

Scores per team

Wanneer u met de resultaten aan de slag gaat, is het hoe dan ook waardevol om te kijken naar de exacte  scores in uw onderzoeksresultaten. Een voorbeeld ter illustratie: Stel, u scoort als organisatie gemiddeld een 7,0 op bevlogenheid. Een doel voor de volgende meting zou kunnen zijn om deze score te verhogen naar een 7,2. De traditionele gedachte hierover is dan om de hele organisatie naar een hoger niveau te brengen. Dit is echter helemaal niet nodig. Er zitten namelijk vaak grote verschillen in de resultaten per team. Er kunnen dus teams zijn die al uitstekend scoren op bevlogenheid. Zij kunnen dit resultaat delen, hun succes samen vieren en hoeven verder geen actie te ondernemen. Teams die benedengemiddeld scoren kunnen ook hun resultaten delen, onderling uitzoeken waar de schoen precies wringt en op deze zaken zelfstandig gericht actie ondernemen. Tenslotte zijn er ook vaak enkele teams die op alle gebieden dramatisch scoren, dus ver onder het gemiddelde. Dit zijn mogelijke energielekken met negatieve gevolgen voor het presteren van de totale organisatie. Hiervoor is volle aandacht vereist. Lukt het om deze laagst scorende teams op een normaal niveau bevlogen te krijgen, dan stijgt de bevlogenheid over de gehele linie. Met minimale en gerichte inspanningen kan zo de score van een totale organisatie bijvoorbeeld stijgen van een 7,0 naar een 7,2.

Samengevat:

Met de resultaten van een medewerkersonderzoek kunt u dus heel gericht en kleinschalig aan de slag, zonder dat u direct de hele organisatie in beweging hoeft te zetten. U realiseert hiermee relatief eenvoudig grote verbeteringen.