Een 4,7 voor productiviteit? Zorg voor energie en richting!

Guido Heezen

Gebruiken uw medewerkers hun tijd nuttig en komen zij tot de best mogelijke prestaties? De kans is groot dat u deze vraag niet met een volmondig ‘ja’ beantwoordt. En waarschijnlijk klopt uw gevoel. Uit onderzoek van Effectory blijkt namelijk dat medewerkers in Nederland van mening zijn dat de mate waarin efficiënt gewerkt wordt binnen hun organisatie onvoldoende is. Hieronder lijden de prestaties van de totale organisatie.

Productiviteit zegt iets over de mate waarin de beschikbare arbeidstijd in uw organisatie efficiënt benut wordt. Gemiddeld wordt deze beoordeeld met een 4,7. In het noorden van het land ligt de score iets hoger (gemiddeld 5,1), het zuiden van het land geeft slechts een 4,4. Midden en west Nederland scoren met een 4,7 en een 4,6 gemiddeld. Zware onvoldoendes, al met al een zorgelijk resultaat.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Sociale innovatie

Het aanpakken van de productiviteit kunt u doen door sociaal te innoveren. Hier kijken managers en medewerkers samen hoe het anders kan. Want met sturen op kosten en output alleen komt u er niet! Tal van studies ondersteunen het idee hierachter; productiviteit stijgt niet met het aantal gewerkte uren of het vergroten van het aantal taken. Integendeel: te lange en zware werkweken kunnen juist tot leegloop, vermoeidheid en dus een lagere productiviteit leiden. Managers moeten zoeken naar creatieve oplossingen om het werk slimmer te organiseren. Mensen moeten mee kunnen denken. Dát is sociaal innoveren. Medewerkers in Nederland beoordelen de stelling ‘Bij het nemen van beslissingen wordt mijn inbreng gevraagd’ gemiddeld met een 6,0. Een krappe voldoende, maar wat een verspilling van waardevol menselijk kapitaal. Hier valt absoluut winst te behalen!

Laat uw medewerkers daarom aan het woord. Een goed opgezet medewerkersonderzoek biedt uitkomst. Daarmee heeft u een compleet beeld van wat er in uw organisatie speelt, vanuit het perspectief van degenen die daar het meest over kunnen vertellen: uw eigen mensen. Verzamel concrete gegevens over afdelingen waar bijvoorbeeld sprake is van rolonduidelijkheid, slecht leiderschap, ongemotiveerde medewerkers, een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Zoom in op elke afdeling, de oorzaak kan immers per team verschillen. Benchmarkcijfers zijn belangrijk: daaruit kunt u afleiden wat uw collega’s of andere organisaties anders doen en beoordelen of dat wél werkt.

Energie en richting

Om sociaal te innoveren, kunt u zich richten op twee pijlers die de productiviteit van uw medewerkers positief beïnvloeden. Deze begrippen zijn in veel publicaties onder allerlei termen terug te vinden, maar samenvattend komt het hierop neer: energie en richting.

Energie krijgen mensen vooral van een stimulerende werksfeer, van collega’s waarmee ze ontspannen kunnen samenwerken en van leidinggevenden die ze motiveren. Maar ook van duidelijkheid over hun verantwoordelijkheden. Een energieke medewerker is letterlijk in beweging en voelt dat hij of zij er echt toe doet. Richting hebben medewerkers als zij weten waar de organisatie staat en naartoe wil. Maar ook als ze weten wat ze zélf kunnen doen om de organisatie vooruit en richting het doel te helpen.

Bespreek met uw medewerkers wat hun ideeën zijn. En geef hen informatie. Samen slimmer organiseren is een basisvoorwaarde voor innoveren en juist dát heeft u nodig om de energie en richting in uw organisatie te verhogen.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen