Aan de slag met de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Guido Heezen

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is pas effectief als er iets met de resultaten gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat binnen jullie organisatie daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de resultaten?

Aan de slag met de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadat het medewerkerstevredenheidsonderzoek is afgerond en de resultaten bekend zijn, begin je met het informeren van de mensen in de organisatie. Vervolgens bedenk je samen met de medewerkers hoe je actie kunt ondernemen. Het verdient aanbeveling om de voortgang te monitoren en opnieuw onderzoek uit te voeren om erachter te komen of de acties daadwerkelijk hebben geleid tot verbetering.

Informeren

Informeren op hoofdlijnen

Plan de eerste presentatie meteen na het opleveren van de resultaten. Als eerste presenteer je de resultaten aan de directie.

  • Bedenk of je extra presentaties wilt inplannen aan bijvoorbeeld de OR of de groep leidinggevenden;
  • Bepaal wanneer en op welke manier jullie een terugkoppeling willen geven aan alle medewerkers.

Informeren op groepsniveau

Na de bijeenkomst met de directie laat je medewerkers weten hoe het vervolgtraject eruit ziet. Duidelijke afspraken voorkomen dat het project verzandt.

  • Bedenk wie er verantwoordelijk is voor een terugkoppeling van de teamresultaten;
  • Bedenk wanneer en op welke manier je een terugkoppeling over de resultaten op groepsniveau geeft.

In actie komen begint met het informeren van de medewerkers. Wacht hier niet te lang mee en wees eerlijk. Medewerkers hebben het door als je er omheen draait. Hoe eerder je de resultaten toont, des te sneller kan er actie worden genomen. Sta niet alleen stil bij de problemen, maar juist ook bij de sterke punten. Daarnaast is het belangrijk om zaken die je niet kunt verbeteren goed met medewerkers te bespreken. De rapportage bevat zinvolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan en vervolgens samen actie te ondernemen.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Wat presenteer je?

Laat de cijfers en feiten zien. Maak er geen uitputtende lijst van. Laat alles weg wat niet relevant is, maar toon wel de lage en de hoge scores. Laat waar mogelijk referenties zien; referenties met andere bedrijven, andere landen, andere teams en overige vergelijkbare groepen.

De directie zal na het horen van de feiten direct zoeken naar verklaringen en oorzaken. Dat is prima. Je geeft de directie ‘huiswerk’ mee om de resultaten met elkaar te bespreken en verbeteringen concreet te maken. Zo vormen zich de organisatiebrede verbeterpunten.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

Aan de slag

Zodra de medewerkers geïnformeerd zijn over de uitkomsten van het medewerkersonderzoek, volgt het startschot om aan de slag te gaan. De basis is al eerder gelegd. Er is een heldere rapportage beschikbaar, voor ieder niveau. Nu is het zaak de resultaten uit het rapport naar concrete en overzichtelijke acties te vertalen.

  • Bedenk wie verantwoordelijk is voor het opstellen van actieplannen;
  • Bepaal voor welke datum de actieplannen moeten zijn opgesteld.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen