Wat is medewerkerstevredenheid en hoe meet je het?

Iulia Bogyo

Hoe meet je het succes van je organisatie? Een cruciale graadmeter die HR vaak hanteert, is medewerkerstevredenheid. Wat houdt dit precies in en hoe kun je het meten en verbeteren binnen je organisatie? Je ontdekt het in dit artikel.

Wat is medewerkerstevredenheid?

Inhoud:

 1. Wat is medewerkerstevredenheid en waar heeft het invloed op?
 2. Waarom is medewerkerstevredenheid zo belangrijk?
 3. Hoe meet je de tevredenheid binnen jouw organisatie?
 4. Hoe krijg je inzicht in medewerkerstevredenheid?
 5. Hoe verhoog je de medewerkerstevredenheid?
 6. Oplossingen voor het meten en verhogen van medewerkerstevredenheid

Wat is medewerkerstevredenheid en waar heeft het invloed op?

Medewerkerstevredenheid, vaak ook aangeduid als personeelstevredenheid, is een belangrijke factor binnen elke organisatie. De term medewerkerstevredenheid verwijst naar het niveau van geluk of bevrediging dat medewerkers ervaren in hun baan en werkomgeving. Deze tevredenheid is afhankelijk van meerdere facetten van de werkervaring, waaronder het loon, secundaire arbeidsvoorwaarden en de bedrijfscultuur.

Andere aspecten die medewerkerstevredenheid beïnvloeden zijn communicatie met leidinggevenden en collega’s, erkenning en waardering, werk-privébalans, kansen voor persoonlijke en professionele groei en de kwaliteit van de fysieke en psychologische werkomgeving.

Medewerkerstevredenheid heeft invloed op de totale werking en het succes van een organisatie. Het raakt vrijwel elk aspect van de bedrijfsvoering, van de interne dynamiek tot de externe reputatie.

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

Dit zijn de belangrijkste gebieden waar medewerkerstevredenheid invloed op heeft in jouw organisatie:

Retentie: Hoge retentie komt voor wanneer medewerkers tevreden zijn. Dit werkt kostenbesparend op het gebied van werving en training van nieuwe medewerkers. Tevreden medewerkers zijn minder geneigd om te zoeken naar nieuwe kansen buiten de organisatie, wat leidt tot een ervaren en stabieler medewerkersbestand.

Productiviteit: Tevreden medewerkers zijn productiever. Hun tevredenheid vertaalt zich in een hogere mate van motivatie en betrokkenheid bij hun werk, wat leidt tot betere prestaties en efficiëntie. Een positieve werkhouding stimuleert individuele productiviteit en bevordert een productievere werkomgeving.

Klanttevredenheid: Er is een directe correlatie tussen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid. Tevreden medewerkers zijn doorgaans meer betrokken en bereid om zich extra in te zetten voor klanten. Dit resulteert in betere klantenservice en hogere klanttevredenheid, wat kan leiden tot een sterkere klantenbinding en een positief bedrijfsimago.

Innovatie en creativiteit: Tevredenheid op de werkvloer creëert een omgeving waarin medewerkers zich veilig voelen om ideeën te delen, innovatief te denken en proactief te handelen. Een positieve en open bedrijfscultuur moedigt creativiteit aan, wat cruciaal is voor groei en ontwikkeling in de huidige dynamische markten.

Een krachtig werkgeversmerk: Een sterk werkgeversmerk is essentieel in competitieve arbeidsmarkten. De tevredenheid van medewerkers beïnvloedt hoe een organisatie extern wordt waargenomen. Organisaties met hoge niveaus van medewerkerstevredenheid worden vaak gezien als aantrekkelijke werkgevers, wat toptalent aantrekt.

Als een organisatie bekend staat om haar uitstekende werkomgeving, die zowel werkgeluk als de relatie met klanten en stakeholders versterkt, draagt dit bij aan langdurig succes en financiële stabiliteit. Al deze elementen dragen bij aan het creëren van een cultuur waarin werknemers zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om samen te groeien.

Kerngebieden die beïnvloed worden door medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid speelt een sleutelrol bij het vormgeven van de werkbeleving. Hieronder delen we vier essentiële pijlers van medewerkerstevredenheid die de werknemerservaring vormgeven.

 • Werkgeluk: de relatie tussen medewerkerstevredenheid en werkgeluk is onmiskenbaar. Tevreden werknemers ervaren een verhoogd gevoel van voldoening en plezier in hun werk, wat essentieel is voor een gezonde en stimulerende werkomgeving.
 • Werkstress: een effectieve aanpak van medewerkerstevredenheid kan helpen bij het verminderen van werkstress. Door te focussen op het welzijn van werknemers, kunnen organisaties de druk verminderen en een meer ondersteunende omgeving creëren, waarin werknemers zich minder overweldigd voelen.
 • Bevlogenheid: er is een sterk verband tussen medewerkerstevredenheid en bevlogenheid. Wanneer werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, zijn ze meer geneigd om zich volledig in te zetten en passie voor hun werk te tonen, wat leidt tot betere prestaties en innovatie.
 • Betrokkenheid: betrokken medewerkers presteren beter. De mate van betrokkenheid bij de organisatie wordt ook significant beïnvloed door hoe tevreden medewerkers zijn met hun werk en werkomgeving. Tevredenheid bevordert een sterke verbondenheid met de organisatie, wat essentieel is voor het behoud van talent en het stimuleren van een positieve bedrijfscultuur.

Grip op medewerkersbehoud

Ontdek de huidige stand van zaken op het gebied van medewerkersbehoud. In dit rapport vind je de actuele cijfers, krachtige strategieën en concrete stappen.

Download

Waarom is medewerkerstevredenheid zo belangrijk?

Een ontevreden vertrekkende medewerker kost gemiddeld een bruto jaarsalaris, maar de kosten kunnen oplopen tot 213% van een gemiddeld jaarsalaris. Acquisitie van een nieuwe medewerker en de investering in onboarding is slechts één onderdeel van deze kostenpost. Daarnaast verlies je kostbare kennis (over je organisatie en over klanten).

Om ontevredenheid bij medewerkers te transformeren moet je eerst de redenen van de ontevredenheid achterhalen. Ontevredenheid kan onder andere ontstaan door hoge werkdruk, een niet inclusieve omgeving en een gebrek aan flexibiliteit. Door de oorzaken van ontevredenheid aan te pakken, kunnen organisaties het welzijn van medewerkers verbeteren. Tevreden medewerkers ervaren namelijk minder werkstress.

Echter, als medewerkers ontevreden zijn, kan dit verhoogde werkstress veroorzaken, wat kan leiden tot verzuim. Volgens onderzoek van het TNO verzuimde medewerkers in Nederland 11 miljoen dagen in 2022 met werkstress als oorzaak.

Naast medewerkerswelzijn kan het aanpakken van ontevredenheid de negatieve impact op de organisatie minimaliseren. Langdurige onvrede raakt namelijk niet alleen individuele medewerkers. Een ontevreden medewerker kan een domino-effect hebben op het gehele team en de organisatie.

Tevredenheid van medewerkers is een voorwaarde voor goede prestaties, klanttevredenheid en gezonde financiële resultaten. Om dit te realiseren zul je eerst medewerkerstevredenheid in kaart moeten brengen. 

Medewerkerstevredenheid wordt in kaart gebracht aan de hand van de volgende onderwerpen: werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, werkdruk, collega’s, leidinggevende, organisatie & cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning.

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom tevredenheid van medewerkers cruciaal is voor jouw organisatie:

 • Hogere productiviteit: een tevreden werknemer is een productievere werknemer. Factoren zoals een positieve bedrijfscultuur, eerlijke beloning, en goede ontwikkelingsmogelijkheden verhogen de motivatie en betrokkenheid, wat direct leidt tot betere prestaties en efficiëntie op de werkvloer.
 • Bedrijfscultuur: de cultuur binnen een organisatie heeft een diepgaande invloed op hoe medewerkers zich voelen en presteren. Een cultuur die betrokkenheid en waardering promoot, creëert een omgeving waarin medewerkers zich ondersteund en gemotiveerd voelen, wat essentieel is voor het behouden van talent en het stimuleren van innovatie.
 • Gezondheid en welzijn: een hoge medewerkerstevredenheid heeft een positieve invloed op de gezondheid en het algemene welzijn van medewerkers. Tevredenheid in het werk kan bijdragen aan het verlagen van stressniveaus en het voorkomen van burn-outs, wat resulteert in minder ziekteverzuim en een gezondere werkomgeving.

Bovenstaande aspecten zijn onlosmakelijk verbonden met het vermogen om te groeien, te innoveren, en uiteindelijk te floreren in een competitieve markt. Door te investeren in het welzijn en de tevredenheid van medewerkers, leggen bedrijven de basis voor duurzame prestaties, klanttevredenheid en financiële gezondheid.

Meten is weten. Om verbeteringen door te kunnen voeren, moet eerst duidelijk zijn wat de status van tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers is. Door het uitvoeren van een MTO verkrijg je inzichten in de gebieden waar verbetering mogelijk is. We bespreken de methodes en oplossingen die je kunt gebruiken om medewerkerstevredenheid effectief te meten.

Employee Experience Review

Ontdek hoe medewerkers over de hele wereld verschillende delen van de employee experience ervaren en hoe dit de employee experience beïnvloedt.

Download

Hoe meet je de tevredenheid binnen jouw organisatie?

Het verhogen van tevredenheid van medewerkers begint met de huidige situatie in kaart brengen. Een effectief medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) biedt inzicht in de factoren die bijdragen aan de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers binnen je organisatie. Het meten van medewerkerstevredenheid helpt bij het identificeren van verbeterpunten en het ontwikkelen van een gerichte aanpak om de tevredenheid te verhogen. De volgende stappen zijn van belang voor het opzetten van een effectief MTO.

Stap 1. Bepaal het doel van je medewerkerstevredenheidsonderzoek
Vraag je af wat je met het medewerkersonderzoek wilt bereiken. Wil je inzicht krijgen in algemene tevredenheid, specifieke aspecten van het werk onderzoeken, of het effect van recente veranderingen meten? Dit bepaalt de focus van je MTO.

Stap 2. Kies een geschikt onderzoeksmodel
Er zijn verschillende modellen en methoden om tevredenheid te meten. Kies een model dat past bij je doelen en de cultuur van je organisatie. Overweeg of je een standaard vragenlijst gebruikt of een aangepaste versie ontwikkelt.

Stap 3. Identificeer de KPI’s voor medewerkerstevredenheid
Bepaal welke Key Performance Indicators (KPI’s) je gaat gebruiken om medewerkerstevredenheid te meten. Dit kunnen aspecten zijn zoals algemene tevredenheid, tevredenheid over het management, werkplezier, en kansen voor persoonlijke ontwikkeling.

Stap 4. Voer het onderzoek uit
Zorg voor een efficiënte distributie van je onderzoek, of dit nu digitaal of op papier is. Communiceer duidelijk het doel van het onderzoek en hoe de resultaten gebruikt gaan worden om de werkomgeving te verbeteren.

Stap 5. Analyseer de resultaten en onderneem actie
Nadat de gegevens zijn verzameld, analyseer je de resultaten om trends en gebieden voor verbetering te identificeren. Ontwikkel actieplannen om de medewerkerstevredenheid te verhogen op basis van de feedback.

Het ondernemen van acties op basis van de onderzoeksresultaten bevordert een positieve werkomgeving. Door medewerkers actief te betrekken bij de implementatie van acties die voortvloeien uit onderzoeksresultaten, creëer je een omgeving waarin mensen zich gehoord en gewaardeerd voelen. Dit proces helpt bij het verbeteren van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en draagt bij aan het succes en de duurzaamheid van de organisatie.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO): effectieve strategieën en praktische tips

Vervolgens wil je meer inzicht verkrijgen in medewerkerstevredenheid. Een goed beginpunt is onderzoek doen naar de definitie van medewerkerstevredenheid binnen jouw organisatie.

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

Hoe krijg je inzicht in medewerkerstevredenheid?

Voorafgaand aan je onderzoek is het belangrijk om te bepalen over welke aspecten van medewerkerstevredenheid je inzichten wilt verkrijgen. Gaat het puur om medewerkerstevredenheid meten of ook om andere HR-thema’s? Een goede voorbereiding is cruciaal voor het succesvol in kaart brengen en verhogen van de medewerkerstevredenheid.

Bij de keuze van een methode om medewerkerstevredenheid te meten, is het belangrijk een model te hanteren dat past bij de structuur en cultuur van je organisatie. Of je nu kiest voor een centrale of decentrale aanpak voor het verzamelen van feedback, het doel blijft hetzelfde: inzicht verkrijgen in medewerkerstevredenheid en het identificeren van verbeterpunten om de tevredenheid binnen je team of organisatie te verhogen.

Vervolgens, voor het effectief monitoren en verbeteren van tevredenheid op de werkvloer, zijn de volgende medewerkerstevredenheid KPI’s (Key Performance Indicators) onmisbaar:

 • KPI 1. Specifieke tevredenheidsscores per afdeling of team: dit biedt inzicht in hoe verschillende delen van de organisatie presteren op het gebied van werknemerstevredenheid. Het stelt je in staat om verbeteringen specifiek daar aan te brengen waar ze het hardst nodig zijn.
 • KPI 2. Tevredenheid over specifieke aspecten: denk aan werk-privébalans, leiderschapskwaliteit, en ontwikkelingsmogelijkheden. Door te focussen op specifieke aspecten van de werkomgeving, krijg je helder overzicht van wat medewerkers waarderen of waar ze verbeteringen wensen.
 • KPI 3. Het percentage medewerkers dat deelneemt aan trainingen en ontwikkelingsprogramma’s: actieve deelname aan dergelijke programma’s kan duiden op een hogere tevredenheid en betrokkenheid, aangezien medewerkers kansen voor persoonlijke en professionele groei waarderen.

Door deze KPI’s te integreren in het proces van het meten van medewerkerstevredenheid, kunnen organisaties gerichte acties ondernemen om de tevredenheid te verhogen. Het begrijpen en verbeteren van medewerkerstevredenheid is een doorlopend proces dat bijdraagt aan een positieve werkomgeving en de algehele prestaties van de organisatie.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Hoe verhoog je de medewerkerstevredenheid?

Nu je meer helderheid hebt over welke sleutelaspecten gemeten worden in een MTO, is het tijd om actie te ondernemen. Hier zijn zeven tips om je te helpen medewerkerstevredenheid binnen je organisatie naar een hoger niveau te tillen:

Tip 1. Luister naar je medewerkers
Implementeer regelmatige onderzoeken en feedbackmechanismen zoals een MTO. Onderneem vervolgens doelgerichte stappen op basis van de verzamelde feedback. Dit toont aan dat je waarde hecht aan hun meningen en bereid bent om verbeteringen door te voeren.

Tip 2. Bied ontwikkelingsmogelijkheden aan
Medewerkers willen zich gewaardeerd voelen en kansen krijgen om te groeien. Bied trainingen, workshops, en loopbaanontwikkeling aan die hen helpen hun vaardigheden en carrières te ontwikkelen.

Tip 3. Erken en waardeer
Regelmatige erkenning en waardering voor het harde werk en de prestaties van medewerkers verhogen hun tevredenheid en motivatie. Dit kan variëren van verbale erkenning in teamvergaderingen tot formele beloningssystemen.

Tip 4. Promoot een positieve bedrijfscultuur
Een cultuur die teamwork, diversiteit, inclusiviteit, en een goede werk-privébalans promoot, draagt bij aan de tevredenheid van medewerkers. Organiseer teambuildingsactiviteiten en sociale evenementen om de banden tussen collega’s te versterken.

Tip 5. Bied competitieve compensatie en voordelen
Zorg ervoor dat je salarissen en secundaire arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn binnen je sector. Dit kan ook flexibele werkuren, hybride werkmodellen, gezondheids- en welzijnsprogramma’s omvatten.

Tip 6. Creëer een veilige en gezonde werkomgeving
Een veilige fysieke omgeving en een ondersteunende sfeer waarin medewerkers zich psychologisch veilig voelen om ideeën te delen en fouten te maken zijn essentieel voor medewerkerstevredenheid.

Tip 7. Betrek medewerkers bij besluitvorming
Geef medewerkers een stem in beslissingen die hun werk en de werkomgeving beïnvloeden. Dit kan via deelname aan werkgroepen, onderzoeken of regelmatige bijeenkomsten waarin ze hun ideeën en suggesties kunnen delen.

Door deze tips te implementeren, kun je de medewerkerstevredenheid binnen je organisatie aanzienlijk verbeteren. Vergeet niet dat het verhogen van medewerkerstevredenheid een doorlopend proces is.

Oplossingen en productenoverzicht van Effectory

Maak gebruik van innovatieve oplossingen voor een effectief en efficiënt MTO

Het evalueren van tevredenheid van medewerkers is een doorlopend proces waarbij je continu poolshoogte neemt om op de hoogte te blijven van de voortgang.

Investeer in de toekomst van je organisatie door de medewerkerstevredenheid op een professionele manier te meten en te analyseren. Ontdek hoe een gespecialiseerde oplossing voor medewerkerstevredenheidsonderzoek je kan ondersteunen bij het bouwen aan een sterk, betrokken en tevreden team.

Effectory biedt flexibele en effectieve oplossingen voor medewerkersonderzoeken, waarmee je de tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid binnen je organisatie effectief kunt meten en verbeteren.

Het MyEffectory platform stelt je in staat om onderzoeken op maat te creëren, afgestemd op de specifieke behoeften van jouw organisatie. Onze oplossingen helpen je bij het faciliteren van de dialoog tussen management en medewerkers, bieden waardevolle inzichten in verbeteringsmogelijkheden en ondersteunen je bij het ontwikkelen van actieplannen.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen