Wat levert werkgeluk op?

Suzanne Mancini

Werkgeluk is hot. Google de term en je vindt pagina’s vol over dit onderwerp. Is het een hype of levert werkgeluk echt resultaat op voor je organisatie?

Wat levert werkgeluk op?

Wat is werkgeluk?

Laten we starten met de vraag: wat is werkgeluk precies? Er zijn meerdere definities beschikbaar, maar op basis van onze onderzoeken onderscheiden we bij gelukkige medewerkers drie duidelijke kenmerken die definiëren hoeveel werkgeluk iemand ervaart. Zij zijn tevreden, bevlogen en betrokken. Wat houden deze drie factoren precies in?

Medewerkertevredenheid is -zoals de naam al zegt- de mate waarin medewerkers tevreden zijn over een aantal basisaspecten van hun werk. Dit zijn bijvoorbeeld werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, werkdruk, collega’s, hun leidinggevende, organisatie & cultuur, ontwikkelingsmogelijkheden en beloning.

Gratis checklist voor het opzetten van een MTO

Praktische tips voor het opzetten van een medewerkertevredenheidsonderzoek. Vraag de gratis checklist aan.

Downloaden

Bevlogenheid is net even iets anders. Bevlogen mensen zijn niet alleen tevreden, maar hebben ook passie voor hun werkzaamheden. Ze houden van hun vak en voeren dit met liefde uit. Een bevlogen medewerker stelt zich effectief, efficiënt en klantgericht op.

Betrokkenheid ten slotte is de mate van verbondenheid met de organisatie. Een betrokken medewerker is loyaal aan zijn werkgever en heeft een hoog kwaliteitsbewustzijn. Het ziekteverzuim is laag. Door de toegenomen individualisering is betrokkenheid minder vanzelfsprekend dan vroeger, toen mensen vaak hun hele leven bij dezelfde organisatie bleven werken.

wat-levert-werkgeluk-op-bevlogenheid-nederland.png

In de infographic is te zien hoe Nederlanders scoren op betrokken- en bevlogenheid. Ruim 42 procent is zowel bevlogen als betrokken. Ongeveer 35 procent is alleen betrokken en een krappe 4 procent is enkel bevlogen. Een groep van ruim 18 procent is niet bevlogen en betrokken. De verwachting is dat deze mensen ook laag scoren op werkgeluk.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Waarom is werkgeluk belangrijk?

Waarom is werkgeluk momenteel zo’n veelbesproken onderwerp? De Amerikaanse werkgeluk-goeroe Jacob Morgan is stellig in zijn overtuiging dat werkgeluk winstgevend is voor organisaties. Uit onderzoek dat hij deed voor zijn boek The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces They Want, the Tools They Need, and a Culture They Can Celebrate, blijkt dat organisaties die investeren in de employee experience vier keer meer winst maken en een veertig procent lager personeelsverloop hebben. In deze video vertelt hij hier meer over:

Daarnaast heeft werkgeluk een positief effect op de klanttevredenheid. Gelukkige medewerkers stralen positiviteit uit naar klanten. Zij ervaren hierdoor meer service en een betere dienstverlening, wat leidt tot een hogere tevredenheid. Ook zien we dat werkgeluk een positief effect heeft op verzuimcijfers. Doordat gelukkige medewerkers minder werkdruk en stress ervaren, lopen ze een lager risico om uit te vallen door ziekte of burn-out klachten.

Autonomie & werkgeluk

Voldoende autonomie is een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk. Medewerkers die autonoom kunnen handelen, voelen zich eigenaar van hun werk. Ze hebben de ruimte om hun eigen grenzen aan te geven en keuzes te maken die bij hen passen. Dit heeft volop impact op werkgeluk en is voor klanten ook direct merkbaar.

Als je een organisatie binnenloopt weet je onmiddellijk of medewerkers vrijheid en autonomie ervaren. Gaan ze goed om met vragen die buiten de gebaande paden liggen? Of durven ze uit angst voor represailles alleen de voorgeschreven stappen uit een vaststaand draaiboek te volgen? Als medewerkers voldoende ruimte krijgen om hun werk te doen op een manier waar ze zelf achter staan, zal dat als vanzelf leiden tot meer werkgeluk.

Vragenlijst werkgeluk

Er zijn diverse vragenlijsten over werkgeluk in omloop. Hoe onderscheid je het kaf van het koren? Een goede vragenlijst heeft een aantal kenmerken:

  • Er wordt een flexibele vragenset gebruikt die maatwerk mogelijk maakt. Vaak bestaat de set uit een overkoepelend deel (geschikt voor de hele organisatie) aangevuld met keuzevragen voor teams of afdelingen. Zo zorg je er enerzijds voor dat feedback van alle medewerkers wordt verzameld, terwijl je tegelijkertijd maximaal aansluit bij de belevingswereld van medewerkers in specifieke rollen en functies.
  • Er wordt gebruik gemaakt van een vijfpuntsschaal. Zo kan iedereen een neutraal antwoord geven. Professionele bureaus werken steeds vaker met speelse online varianten op de vijfpuntsschaal. Je kunt bijvoorbeeld een button verschuiven, een icoon aanklikken of een smiley aanpassen. Dit nodigt uit om feedback te geven en zorgt voor een hoge respons.
  • Er is een benchmark beschikbaar. Hiermee kun je de antwoorden van medewerkers vergelijken met die van andere organisaties uit jullie branche. Hoe is jullie werkgeluk score ten opzichte van branchegenoten?

Werkgeluk onderzoek

Hoe scoort Nederland op werkgeluk? De vraag of medewerkers blij worden van hun werk hebben we eerder beantwoord in dit het artikel ‘Nederlanders ervaren het hoogste werkgeluk van Europa‘. Uit de data is gebleken dat werkgeluk in Nederland wordt beoordeeld met een 7,5. Het gemiddelde in Europa is een 7,3. We voelen ons relatief vrij om ons werk naar eigen inzicht uit te voeren (7,4 ten opzichte van een 6,9 gemiddeld in Europa) en kunnen ons werk emotioneel goed aan (7,5 ten opzichte van een 7,2 gemiddeld in Europa). De open, informele sfeer op de Nederlandse werkvloer draagt hier waarschijnlijk aan bij.

Onze collega’s beoordelen we met een 7,0, dat is gelijk aan het gemiddelde in Europa. Onze leidinggevende wordt iets lager gewaardeerd, het Europese gemiddelde is een 6,1, Nederland scoort hier met een 6,2 iets boven. Zoomen we tenslotte in op onze werk-privé balans, dan zien we ook hier een ruime voldoende: een 6,9. Het Europese gemiddelde is een 6,6. Onze flexibele werkuren, parttime banen en ouderschapsverlof worden erg gewaardeerd.

Werkgeluk vergroten

Kun je werkgeluk vergroten? Volgens het PERK-model van de universiteit Berkely zijn er vier pijlers van impact op iemands werkgeluk: Purpose, Engagement, Resilience en Kindness (in het Nederlands visie, bevlogenheid, veerkracht en vriendelijkheid). Doe je dingen waar je in gelooft en die aansluiten op je levensvisie? Ben je op een positieve manier emotioneel betrokken bij je werk? Kun je omgaan met tegenvallers en beren op de weg? En tenslotte, heb je een goed contact met je collega’s?

Als werkgever heb je hier tot op zekere hoogte invloed op. Vaak zit dat niet zozeer in de harde factoren, zoals salaris, secundaire voorwaarden en een goed ingerichte werkplek, maar meer in zachte factoren. Vrijheid in het werk, taken emotioneel goed aankunnen, prettige collega’s, een motiverende leidinggevende en een gezonde werk-privé balans zijn belangrijk. Daardoor ervaren mensen werkgeluk en voelen ze zich voldaan na een lange dag presteren. Goed werkgeverschap is belangrijk om deze zachte factoren te optimaliseren.

Rapport: Hoe HR zakelijk succes kan aanjagen

HR kan zakelijk succes aanjagen met een luistercultuur. Lees hoe in het rapport van Effectory.

Download

De impact van goed werkgeverschap op werkgeluk

Effectory doet jaarlijks onderzoek onder de medewerkers van ruim 800 organisaties. Hieruit blijkt dat de Beste Werkgevers van Nederland van Nederland zeven generieke kenmerken hebben, die bijdragen aan het werkgeluk van hun mensen:

1. Inspirerende directie

Beste Werkgevers hebben een inspirerende directie die zich begeeft onder de mensen, met hen praat en continu uitdraagt waar de organisatie voor staat.

2. Aansprekende richting

Veel medewerkers willen iets betekenen voor de maatschappij, ze zoeken zingeving. Beste Werkgevers formuleren hun maatschappelijke missie daarom glashelder.

3. Minder regels & bureaucratie

Beste Werkgevers sturen medewerkers aan op basis van vertrouwen in plaats van op controle. Medewerkers presteren optimaal als er zo min mogelijk regels en protocollen zijn.

4. Minder management

Beste Werkgevers hebben zo min mogelijk managementlagen. De managers die er wel zijn, delen informatie en zijn dienend.

5. Waarderen van specialisten

Vakmensen, die de organisatie haar bestaansrecht verlenen, worden door Beste Werkgevers maximaal gefaciliteerd.

6. Sociale innovatie

Beste Werkgevers maken slim gebruik van de denkkracht van hun medewerkers. Zij betrekken medewerkers actief bij de beleidsvoering en zijn zo duurzaam innovatief.

7. Delen van informatie

Beste Werkgevers zijn transparant in hun informatieverstrekking. Zij zorgen ervoor dat de medewerkers te allen tijde over informatie beschikken waarmee ze zichzelf én de organisatie naar een hoger niveau kunnen tillen.

Ben je benieuwd naar het werkgeluk van jouw medewerkers? Met ons Themaonderzoek kun je alleen dit thema snel en effectief onder de loep nemen. Vraag gerust meer informatie aan over de mogelijkheden! 

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen