Vragenlijst medewerkerstevredenheidsonderzoek, 7 tips

Annette Capelle

Het opstellen van een vragenlijst voor een succesvol medewerkerstevredenheidsonderzoek is niet eenvoudig. In dit artikel krijg je 7 tips om een goede en kwalitatieve vragenlijst op te stellen, zodat je daadwerkelijk met resultaten aan de slag kunt gaan.

7 tips: Vragenlijst voor medewerkerstevredenheidsonderzoek

Tip 1: Kies hoofdonderwerpen

Vanuit jullie onderzoeksdoelstellingen en het belang van iedere betrokkene, heb je een beeld van de belangrijke onderwerpen die je kunt opnemen in de medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst. Alle professionele bureaus beschikken over een onderzoeksmodel om de belangrijkste werkbelevingsonderwerpen in kaart te brengen.

Ons model kent acht hoofdonderwerpen en een uitgebreide set aan onderliggende vragen die, afhankelijk van het doel van jullie onderzoek, kunnen worden opgenomen. Zo neem je alleen relevante vragen op om uiteindelijk een beknopte vragenlijst uit te zetten onder medewerkers.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Tip 2: De juiste vraagformulering

De formulering van de vragen bepaalt voor een deel jullie scores. Het is vooral belangrijk om de keuze voor een positieve, neutrale of negatieve formulering af te wegen. Vermijd het combineren van diverse vormen zoveel mogelijk. Probeer daarbij de vragen zo te formuleren dat zij geen sociaal wenselijke antwoorden bij medewerkers uitlokken.

Tip 3: Kies een bijpassende antwoordschaal

Ook hier bestaan verschillende mogelijkheden:

  • Je laat medewerkers elke stelling waarderen met een cijfer van 1 tot en met 10; 
  • Je gebruikt de vierpuntsschaal. Hierbij worden medewerkers gedwongen een keuze te maken;
  • Je kiest voor de wetenschappelijke vijfpuntsschaal. Medewerkers hebben hierbij de gelegenheid een neutraal antwoord te geven. De vijfpuntsschaal wordt het meest gebruikt.

Tip 4: Maak een valide vragenlijst

Het is belangrijk dat je een gevalideerde vragenlijst gebruikt. Dan weet je zeker dat je de vragen stelt, die daadwerkelijk meten wat je wilt meten. Omdat voor de validatie van vragenlijsten onderzoeks- en bedrijfsgegevens nodig zijn, is het voor veel bedrijven efficiënter om gebruik te maken van een beproefde set vragen. Je kunt er dan van op aan dat je de juiste vragen stelt.

Verbeter je employee experience in 3 stappen

De employee experience is de nieuwste trend op HR gebied. In dit whitepaper vertellen we je er graag meer over.

Download

Tip 5: Geef ruimte voor opmerkingen

Er zijn medewerkers die meer kwijt willen dan de vragenlijst mogelijk maakt. Om ze deze kans te geven, kun je open vragen opnemen. Het grote voordeel is de extra informatie die je krijgt. Het nadeel is de extra ruimte die nodig is. De vragenlijst oogt hierdoor langer. Beperk het aantal open vragen. Doorgaans volstaat één open vraag aan het eind. Bijkomend voordeel is dat de resultaten hierdoor veel leuker om te lezen zijn!

Tip 6: Maak een aantrekkelijke vragenlijst

Inhoud 

Bij het zien van de vragenlijst moeten medewerkers zin krijgen om de vragenlijst in te vullen. Houd de vragenlijst daarom beknopt. Richt je op de hoofdzaken. Neem alleen stellingen op over zaken waar je aan kunt werken. Gebruik geen extra vragen waarmee medewerkers kunnen aangeven of ze bepaalde zaken wel of niet belangrijk vinden. De vragenlijst wordt hierdoor onnodig lang en je krijgt onbetrouwbare informatie.

Vorm

Zorg er bovendien voor dat de vragenlijst er aantrekkelijk uitziet. Gebruik bijvoorbeeld de kleuren en het logo van jullie huisstijl. Je maakt het herkenbaar en hierdoor neemt de respons aanzienlijk toe. 

Tip 7: Vragenlijst in verschillende talen

De medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst stel je op in de taal die medewerkers spreken. Indien buitenlandse medewerkers de Nederlandse taal niet (volledig) beheersen, kunnen de antwoorden bij een Nederlandse vragenlijst onbetrouwbaar zijn. In dit geval gebruik je de voertalen die normaal gesproken worden gebruikt binnen jullie bedrijf.

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen