Feedback verzameld? Tijd voor actie!

Marlies Pellikaan

Je hebt feedback van je medewerkers verzameld. Heel goed! Maar een feedbacktraject is natuurlijk pas effectief als er iets met de ideeën gebeurt. Hoe zorg je ervoor dat jullie verbetering gaan realiseren?

Feedback verzameld? Tijd voor actie!

Hier begint het echte werk! Je bedenkt samen met je medewerkers welke acties jullie gaan ondernemen. Houd in de gaten of opgestelde actiepunten echt worden uitgevoerd. In je volgende feedbacktraject kun je meten of er blijvende verbetering is.

Ideeën delen

Plan de eerste terugkoppeling direct nadat je klaar bent met de analyse van de feedback. Bespreek de ontvangen ideëen op hoofdlijnen met je medewerkers. De feedback zit boordevol zinvolle informatie om met elkaar in gesprek te gaan en samen actie te ondernemen. Welke ideëen ter verbetering zijn genoemd? Hoe kunnen jullie dit gaan oppakken? Het is ook belangrijk om zaken die niet of moeilijk te verbeteren zijn openlijk met elkaar te bespreken. Op basis van jullie prioriteitenlijst kun je samen beslissen of het de moeite waard is hier energie in te steken of dat het waardevoller is te focussen op andere zaken, waar jullie direct invloed op hebben.

Verbeteracties

Met gerichte, herkenbare verbeteracties kun je de bevlogenheid van je medewerkers verhogen. Waar zit jullie kracht en hoe kunnen jullie je nog verder ontwikkelen op dit gebied? Gerichte interventies zijn goedkoper en eenvoudiger uit te voeren dan grootschalige, organisatiebrede verbeterprogramma’s. En dat terwijl het effect groot is!

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Monitoren

Als je verbeteracties hebt gekozen, is het belangrijk om de voortgang te blijven volgen:

• Bedenk wie verantwoordelijk is voor het monitoren van elk actiepunt.

• Zorg dat de actiepunten worden meegenomen in jullie jaarplan. Zo blijft de feedback geen doel op zich maar worden deze ideëen geïntegreerd in jullie strategie.

• Communiceer regelmatig over de voortgang van de verbeteracties. Dit motiveert en helpt iedereen om scherp en alert te blijven.

Frequentie

Hebben jullie acties tot positieve resultaten geleid? Het volgende feedbacktraject is het ideale moment om dat vast te stellen. Je weet dan ook hoe waardevol je investeringen en inzet geweest zijn. Wanneer het tijd is voor een volgend feedbacktraject, kunnen jullie het beste samen beslissen. Medewerkersonderzoeken beperken zich traditioneel vaak tot een jaarlijkse of tweejaarlijkse ronde. Maar de meningen van medewerkers zijn natuurlijk het hele jaar door waardevol, vooral als er constant veranderingen op de agenda staan. Maatwerk is hierin belangrijk, jullie feedbackfrequentie moet passen bij organisatie of het team.

Door feedback in te zetten als een duurzaam instrument, is de kans groter dat jullie blijven verbeteren en op tijd anticiperen op zaken die scherper kunnen. Zo blijft je organisatie wendbaar en flexibel.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Richt flexibel je eigen medewerkersonderzoek in. Jij kiest de inhoud, doelgroep en timing!

bekijk nu