Spannend, de resultaten van het medewerkersonderzoek zijn bekend!

Annette Capelle

Het medewerkersonderzoek is uitgevoerd en de resultaten zijn bekend. Voor elke organisatie is dit een spannende periode. Hoe scoort de organisatie en hoe scoren de teams? Waar kunnen we trots op zijn en waar kunnen we verbeteren? Er ligt een schat aan informatie klaar over wat er goed gaat binnen de organisatie en wat er beter kan. Hoe ga je met de resultaten van het medewerkersonderzoek aan de slag? Hoe begin je? In vier stappen helpen we je om van de resultaten naar succesvolle verbeteracties te komen. 

Spannend, de resultaten van het medewerkersonderzoek zijn bekend!

Stap 1: De resultaten zijn binnen

Het is zover, de uitkomsten van het medewerkersonderzoek zijn bekend. Je gaat naar het Customer Extranet en opent de resultaten. Hier vind je een samenvatting hoe jouw organisatie scoort op thema’s als bevlogenheid (hebben medewerkers passie voor hun werk), betrokkenheid (hebben medewerkers hart voor de organisatie) en medewerkerstevredenheid. In de samenvatting zie je waar medewerkers het meest trots op zijn, bijvoorbeeld de sfeer binnen de organisatie of de samenwerking. Ook zie je op welke onderwerpen de organisatie kan verbeteren, bijvoorbeeld op werkdruk of een duidelijke visie.

resultaat-en-actie-samenvatting

Vanuit de samenvatting kun je doorklikken in de resultaten. Bijvoorbeeld om te kijken wat de meeste opvallende scores zijn organisatiebreed. Ook kun je op teamniveau kijken hoe er gescoord wordt en wat per team de interessante resultaten zijn. Hiermee krijg je een goed beeld van wat er speelt, waar en in welke mate. Opvallende scores op elk niveau kun je bewaren (‘pinnen’). Hier ga je in de volgende stap mee aan de slag.

Stap 2: Aan de slag

Vanuit de resultaten kun je naar stap 2: Aan de slag. Hier vind je alle onderwerpen die je interessant of opvallend vond en die je gepind hebt. Je bepaalt met welke onderwerpen je daadwerkelijk aan de slag wilt gaan door ze in de rechter kolom te zetten.

Praktische tips voor een succesvol medewerkersonderzoek

Stap 3: Actieplan 

Vanuit Aan de slag kun je vervolgens naar stap 3: Actieplan. Per geselecteerde score kun je hier één of meerdere acties formuleren en een verantwoordelijke aanwijzen. Alle acties worden opgenomen in je actieplan, dat je per mail kunt delen. Per actie kun je aangeven wat de status is. Is een actie afgerond? Dan kun je dit aangeven en het plan opnieuw delen.

resultaat-en-actie-actieplan

Stap 4: Voortgang van acties

In Resultaat & Actie kan elk team de eigen acties vastleggen en zijn de acties ook gemakkelijk met elkaar te delen. Een handige omgeving om als team je eigen actieplan te beheren. 

In dit laatste overzicht zie je in één oogopslag hoeveel acties er binnen een team zijn aangemaakt én hoeveel procent van deze acties is afgerond. Op deze manier houd je gemakkelijk vinger aan de pols én stimuleer je teams om de afgesproken acties ook vast te leggen. In de praktijk merken we namelijk dat acties die daadwerkelijk zijn vastgelegd én worden gemonitord veel meer kans van slagen hebben!

Welk medewerkersonderzoek past bij je organisatie?

Sta je nog voor de keuze om een medewerkersonderzoek uit te voeren? Bedenk dan welk medewerkersonderzoek het beste bij je organisatie past. Ben je op zoek naar een onderzoek dat een compleet inzicht geeft en veel analysemogelijkheden biedt, of juist een compact en praktisch onderzoek? Of wil je medewerkers juist uitdagen om mee te denken over oplossingen?

We kijken samen welke aanpak het beste bij je organisatie past. Welke aanpak je ook kiest, het is altijd belangrijk dat er voldoende draagvlak is voor het onderzoek. Hier besteden wij dan ook veel aandacht aan. Het moet zowel voor directie, leidinggevenden als medewerkers duidelijk zijn wat het meedoen aan een onderzoek voor hen oplevert, maar ook wat er van hen verwacht wordt.