Medewerkersonderzoek beweegt mee!

Floor Pannekoek

Een medewerkersonderzoek van Effectory maakt feedback en ideeën van medewerkers op een heldere, leuke en soms confronterende manier inzichtelijk. Hiermee stimuleren we organisaties, teams én individuen om zichzelf continu te verbeteren.

Medewerkersonderzoek beweegt mee!

Je wilt als organisatie informatie boven tafel krijgen waar je direct mee aan de slag kunt. Informatie die aansluit op jouw situatie, herkenbaar is voor je medewerkers en die teams op scherp zet. Samen bekijken we welke informatie voor jou gewenst is en welke vorm en frequentie van onderzoek daar het beste bij past.

  • Wil je één keer per jaar een volledige doorlichting van de organisatie?
  • Wil je frequent vinger aan de pols houden?
  • Of wil je teams zelf laten beslissen wanneer én wat ze willen meten?

Effectory biedt vrijwel onbegrensde mogelijkheden op het gebied van medewerkersonderzoek.

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is een beknopt boekje vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

De wensen van onze klanten op het gebied van meetfrequentie, de inhoud van de vragenlijsten en de doelgroep of scope van het onderzoek veranderen. Wij volgen deze veranderingen op de voet en passen onze dienstverlening hier continu op aan.

1. Meetfrequentie

Organisaties willen vaker inzicht

Voorheen werd het medewerkersonderzoek eens per jaar of eens per 2 jaar uitgevoerd. Maar door de steeds snellere opeenvolging van ontwikkelingen binnen én buiten organisaties onstaat frequenter behoefte aan feedback van medewerkers. Hoe kan de organisatie volgens hen innovatief en succesvol blijven? Een medewerkersonderzoek met een meer continu karakter maakt dit inzichtelijk. Hiermee worden actuele thema’s voortdurend onder de aandacht gebracht. Zo kan hier adequaat op geanticipeerd worden!

Welke frequentie wil je aanhouden? Het belangrijkste is dat deze past bij het verbetertempo van jouw organisatie. Dit is voor elke situatie uiteraard uniek maar in het algemeen geldt het volgende:

  • Om organisatiebrede thema’s onder de aandacht te brengen is een jaarlijkse meetfrequentie het meest gebruikelijk. Het realiseren van verbeteringen op dit soort thema’s vergt namelijk wat tijd.
  • Voor meer teamgerichte of persoonlijke thema’s kan een hogere frequentie gewenst zijn. Deze zaken zijn namelijk vaak makkelijker en directer op te pakken. Onze ervaring is dat een frequentie van maximaal 4 keer per jaar reëel is.

Frequent meten kan een zeer positieve uitwerking hebben op het totale verbeterproces uw organisatie:

  • Elke meting is een bron voor nieuwe acties of kan bestaande acties nieuw leven in blazen.
  • Elke meting geeft de mogelijkheid tot tussentijds bijsturen; zijn jullie op de juiste weg?
  • Je kunt verdiepende informatie boven tafel krijgen.

2. De inhoud

Teams willen zelf bepalen wat ze willen weten

Daarnaast zien we dat er meer behoefte is aan onderzoek op maat. De inhoud van het werk en de thema’s die spelen kunnen per organisatieonderdeel of team verschillen. Daarom is het belangrijk dat de vragenlijst aansluit op de situatie van een specifiek team en de mogelijkheid biedt om eigen vragen op te nemen. Zo worden relevante onderwerpen aangesneden en kunnen teams gericht met hun eigen resultaten aan de slag. Onderzoek op maat maakt de vragen en rapportages voor iedereen binnen de organisatie aansprekend en prikkelend.

Onze ervaring is dat de juiste mix van een aantal vaste essentiële vragen plus aantal specifieke vragen zorgt voor:

  • Een helder totaalbeeld, inclusief de mogelijkheid tot onderlinge vergelijking. Zo kunnen teams van elkaar leren.
  • Een specifiek beeld per team, dat precies aansluit op de eigen situatie.

Hierdoor ontstaat er binnen de verschillende teams veel draagvlak voor het onderzoek en zijn medewerkers en leidinggevenden sneller bereid om met de resultaten aan de slag te gaan.

3. Doelgroep of scope

Organisaties willen soms de hele organisatie bevragen en soms alleen een onderdeel of een team

Wil je feedback van één of meerdere teams of wil je de gehele organisatie bevragen? Het is belangrijk om voor de start van het onderzoek te bepalen wat het doel is en welke feedback daarvoor nodig is.

Om in beeld te krijgen waar de organisatie staat en wat er binnen de verschillende teams speelt, kiest het management doorgaans voor een organisatiebrede meting. Maar wanneer er specifieke thema’s binnen een team spelen, is het ook mogelijk om een onderzoek hier specifiek op in te richten.

Ook kun je de frequentie van meten per onderdeel of team laten variëren. Zo kun je bijvoorbeeld één keer in de twee jaar een uitgebreide organisatiescan doen én de teams die hier behoefte aan hebben kunnen tussentijds één of meerdere extra metingen uitvoeren om zo vaart in het verbeterproces te houden.

Welke frequentie of invulling je ook kiest: altijd geldt dat de informatie die uit het onderzoek voortkomt aansluit bij jullie specifieke situatie. Zodat het onderzoek werkelijk impact heeft en jouw organisatie, teams en medewerkers vooruit helpt!