Effectory’s top 10 thema's voor medewerkersonderzoeken in 2023: Inzichten en vooruitzichten voor 2024

Sophie Corlay

Terwijl het einde van 2023 nadert, zien we een belangrijke verschuiving in de wereld van medewerkersonderzoeken. Dit duidt op een verandering die de dynamiek in de werkomgeving opnieuw vormgeeft. 

Effectory’s top 10 thema’s voor medewerkersonderzoeken in 2023: Inzichten en vooruitzichten voor 2024

Onderzoek van McKinsey voorspelt dat 80% van de SaaS-bedrijven tegen 2025 AI-gedreven onderzoeken zal omarmen, wat de weg vrijmaakt voor grote veranderingen in 2024. 

Naast technologische trends onthult dit artikel de top 10 belangrijke thema’s voor medewerkersonderzoeken van dit jaar. Effectory verzamelt jaarlijks 50 miljoen reacties van klanten in allerlei branches waaronder gezondheidszorg, financiën, technologie, detailhandel, overheidsinstellingen en NGO’s.  

De ultieme HR-gids voor medewerkersonderzoeken

Ontdek de sleutel tot succesvol medewerkersonderzoek! Ontvang inzichten, tips en advies om eenvoudig een MTO op te zetten.

Download

In 2023 zagen we in het landschap van medewerkersonderzoeken een kritische verschuiving, die een diepere focus op bevlogenheid, marktaanpassingsvermogen en organisatorische veerkracht weerspiegelt. Binnen de evoluerende werkplekken zijn deze onderzoeken essentiële hulpmiddelen geworden om de complexiteit van moderne bedrijfsdynamiek te navigeren. 

Gallup’s onderzoeksresultaten over dalende medewerkersbevlogenheid in de VS en Europa  benadrukken de noodzaak voor bedrijven om de verbinding met medewerkers nieuw leven in te blazen. Werkgevers moeten begrijpen wat medewerkers drijft om zich dieper te verbinden met hun werk en de missie van het bedrijf. 

Nu op afstand werken en hybride modellen vaker voorkomen, zijn medewerkersonderzoeken prominent geworden om te evalueren in welke mate medewerkers en organisatorische praktijken zich aanpassen aan deze verschuivingen. In 2024 wordt een toename van medewerkersonderzoeken verwacht, met een verschuiving naar meer dynamische, real-time feedback om snel in te spelen op de behoeften van medewerkers.

De rol van medewerkersonderzoeken verandert van een reactieve dataverzameling naar een proactief en strategisch middel dat onmisbaar is voor het begeleiden van bedrijven naar moderne werkplekken. Terwijl bedrijven zich voorbereiden op 2024, zullen de lessen uit de onderzoeksdata van het afgelopen jaar van onschatbare waarde zijn bij het vormgeven van een meer bevlogen, flexibele en aanpasbare organisatiecultuur. 

Top 10 thema’s voor medewerkersonderzoeken in 2023

De medewerkersonderzoeken van 2023 benadrukken belangrijke onderwerpen die de veranderende prioriteiten binnen moderne werkplekken weerspiegelen: 

 1. Bevlogenheid  
 1. Werkgeverschap   
 1. Psychologische veiligheid 
 1. Ondersteuning   
 1. Afstemming   
 1. Duidelijke rollen definiëren  
 1. Inclusie  
 1. Teamleiderschap 
 1. Klantgerichtheid  
 1. Autonomie   

Deze top 10 komt voort uit een beweging naar holistische medewerkerservaringen, welzijn op de werkplek, en een meer empathische, inclusieve en dynamische werkcultuur. Dit suggereert een groeiende bewustwording van de menselijke elementen die zakelijk succes aansturen, verder dan alleen operationele resultaten en technologische vooruitgang. 

Feedback vragen aan je medewerkers

De checklist is beknopt maar vol handige tips voor het opzetten van een succesvol medewerkersonderzoek!

downloaden

Hoe de top 10 thema’s van 2023 in 2024 van invloed zijn 

 • Bevlogenheid: Bevlogen medewerkers zijn 21% productiever (Gallup), wat het belang van bevlogen medewerkers voor bedrijfsprestaties benadrukt. 
 • Werkgeverschap: Een sterk werkgeversmerk is belangrijk voor het aantrekken en behouden van talent in een concurrerende markt. 
 • Psychologische veiligheid: Dit beïnvloedt innovatie en aanpassingsvermogen, essentieel om te bloeien in veranderende markten. 
 • Ondersteuning en afstemming: Medewerkers ondersteunen bevordert efficiëntie en helpt hen bij het afstemmen van hun doelen met bedrijfsdoelstellingen om strategisch succes te bereiken. 
 • Duidelijke rollen definiëren: Helderheid in rollen verbetert de werktevredenheid en operationele efficiëntie en vermindert ook conflicten en misverstanden 
 • Inclusie: Diverse en inclusieve werkplekken presteren 35% beter dan concurrenten (McKinsey), en bevorderen innovatie en betere besluitvorming. 
 • Teamleiderschap: Effectief leiderschap correleert met een toename van 20% in organisatorisch succes (Gallup), essentieel voor het leiden van teams en het bereiken van doelstellingen. 
 • Klantgerichtheid: Focus op klanttevredenheid leidt tot loyaliteit en groei, en beïnvloedt de bottom line. 
 • Autonomie: Het bevorderen van autonomie verhoogt tevredenheid van medewerkers en stimuleert een innovatieve cultuur wat cruciaal is voor het aanpassingsvermogen

In onze vooruitblik voor 2024 zijn er verschillende trends in medewerkersonderzoeken die zullen herdefiniëren hoe organisaties omgaan met het begrijpen van medewerkers. Deze trends weerspiegelen de evoluerende behoeften van moderne bedrijven en bieden daarnaast een leidraad voor organisaties die als pioniers een dynamische werkplek willen creëren. 

1. Verbeterde AI-integratie: De toekomst van medewerkersonderzoeken zal sterk worden beïnvloed door kunstmatige intelligentie en machine learning. Deze technologieën veranderen de manier waarop we feedback van medewerkers verzamelen, analyseren en interpreteren, en bieden diepere inzichten en voorspellende mogelijkheden. Deze verschuiving naar AI-gestuurde analyse zal bedrijven in staat stellen complex medewerkerssentiment effectiever te begrijpen en hun strategieën dienovereenkomstig aan te passen. 

2. Focus op mentale gezondheid en holistisch welzijn: Een belangrijke trend die aan momentum wint, is de focus op mentale gezondheid en het welzijn van medewerkers. Medewerkersonderzoeken bevatten steeds meer aspecten die emotionele en psychologische gezondheid onder de loep nemen, wat een breder begrip geeft van wat een gezonde en productieve werkomgeving vormt. 

3. Opkomst van Pulse-onderzoeken: Er is een merkbare trend om traditionele jaarlijkse onderzoeken aan te vullen met frequente pulse-onderzoeken. Deze kortere, regelmatige medewerkersonderzoeken zijn essentieel in hybride en flexibele werkomgevingen, en bieden tijdige inzichten die onmiddellijke actie kunnen informeren. 

4. Doorlopende feedbackcyclus: In 2024 zal de nadruk liggen op het creëren van een doorlopende feedbackcyclus. De nieuwe norm is om medewerkersbevlogenheid met verschillende onderzoeken te meten gedurende het jaar, om een real-time weergave van het medewerkersbestand te verkrijgen. Deze aanpak zorgt ervoor dat organisaties tijdig kunnen anticiperen op problemen en trends wat een dynamische en aanpasbare werkplek creëert. 

5. Verder integreren van data punten: De overlap tussen medewerkersonderzoeken met andere HR-processen wordt duidelijker. Door feedbackhulpmiddelen te integreren met andere HR-aspecten, zoals prestatiebeheer en personeelsplanning, krijgen organisaties een holistischer beeld van de medewerkerservaring. Deze geïntegreerde aanpak is van belang voor het opbouwen van een uitgebreid ‘sense and respond’ systeem dat werknemerssentimenten afstemt op bredere bedrijfsdoelstellingen.

6. Synergie tussen werknemer-klant ervaring:  Een andere trend is het verkennen van het snijvlak tussen de ervaring van medewerkers en die van klanten. Begrijpen hoe deze twee gebieden elkaar beïnvloeden, kan leiden tot samenhangende strategieën die zowel de tevredenheid van werknemers als de loyaliteit van klanten versterken. 

Het evoluerende landschap van medewerkersfeedback

De inzichten uit de medewerkersonderzoeken van 2023 zijn cruciaal voor bedrijven om de evoluerende bedrijfsdynamiek van 2024 te begrijpen. Strategieën afstemmen op deze inzichten positioneert bedrijven voor succes in een veranderende bedrijfsomgeving. 

Belangrijke trends zoals AI in sentimentanalyse, wendbare feedbackmechanismen en het integreren van de “stem van de werknemer” (in het engels: Voice of Employee) met HR-processen laten een fundamentele verschuiving in de organisatorische respons op behoeften van medewerkers zien

Naarmate 2024 nadert, dienen bedrijven hun onderzoeksstrategieën te beoordelen. Vangen ze een uitgebreid sentiment van medewerkers op en gebruiken ze geavanceerde tools voor analyse? Vertalen ze deze inzichten in concrete veranderingen? Effectory, met meer dan 1.200 klanten, biedt al meer dan 20 jaar expertise op dit vlak. Ontdek de beste oplossing voor jouw organisatie. 

Medewerkersonderzoeken 2024: Strategische planning voor zakelijk success  

Medewerkersonderzoeken zijn in rap tempo van traditionele feedbacktools naar strategische oplossingen voor zakelijk inzicht en succes aan het ontwikkelen. Het benutten van deze inzichten zal in 2024 het verschil maken om de complexiteit van de moderne werkplek te verkennen en duurzame groei en resultaten te bereiken. 

Wil je effectieve medewerkersonderzoeken uitvoeren?

Ontdek alles over onze oplossingen in de demo

Wil je meer weten én zien van onze feedbacktools? Vraag een demo aan.

Aanvragen