Druk op de truck: werkdruk onder chauffeurs

Kevin Konings

Chauffeurs zijn voor een transportbedrijf wat verplegers zijn voor een ziekenhuis en leraren voor een school. Zij houden zich bezig met de kerntaken van de organisatie, die haar bestaansrecht ontleent aan deze taken. Daarom is feedback van deze medewerkers enorm waardevol.

Druk op de truck: werkdruk onder chauffeurs

Uitdaging: chauffeurs zijn lastig te bereiken, doordat ze veel onderweg zijn. Effectory besloot ze daarom persoonlijk op te zoeken. Ter hoogte van hectometerpaatje 104.3 op verzorgingsplaats de Lucht installeerden we ons op de parkeerplaats voor vrachtwagens. Twee dagen lang stelden we zo’n honderd chauffeurs van verschillende transportbedrijven vragen over hun werkbeleving, waaronder de (ervaren) werkdruk.

Werkdruk: individuele verschillen, maar bijna overal een issue

Werkdruk – laag of hoog – is bij veel organisaties een thema. Bij duurzaam succesvolle organisaties is de werkdruk grotendeels in balans. Natuurlijk, een piek omhoog of omlaag op z’n tijd is geen probleem. Dit kan zelfs gunstig zijn. Maar is de werkdruk constant te hoog of te laag, dan heeft dit een negatief effect op het succes van de organisatie.

Iedere medewerker ervaart werkdruk anders. Wat de een als dagelijkse kost ziet, voelt voor de ander als pure stress. Los van deze perceptie, spelen meerdere factoren een rol. Zo hangt werkdruk af van het moment, de functie en werkomgeving.

 

7 tips voor een Medewerkersonderzoek

Staat er een medewerkersonderzoek bij je op de planning of ga je binnenkort op een andere manier aan de slag met feedback van je medewerkers?

Downloaden

Knikkenbollen achter het stuur

Je herkent het vast wel: nét iets te lang doorrijden op de weg terug van vakantie. Knikkenbollen achter het stuur zorgt voor onveilige situaties. Een te hoge werkdruk werkt verlammend: het demotiveert en zorgt voor ontevredenheid en (meer) verzuim. Dat niet alleen, voor vrachtwagenchauffeurs is er nog een bijkomend effect: het vergroot de kans op ongelukken.

Maar wat leidt dan precies tot werkdruk bij de ondervraagde chauffeurs? De druk vanuit ‘het hoofdkantoor’ wordt vaak als bepalende factor genoemd. Niet verrassend, want een medewerker ervaart vaak werkdruk wanneer hij het gevoel heeft dat hij geen invloed op de situatie heeft. Door medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven, binnen afgesproken kaders, is dit effect terug te dringen.

Van alle chauffeurs die we spraken, gaf niemand aan dat de werkdruk te laag of veel te laag was. Het omgekeerde werd wel genoemd. Ruim 28% ervaart de werkdruk als te hoog of veel te hoog. Deze resultaten verschillen niet significant van wat andere medewerkers in de Transport en Logistiek aangeven, maar wijken wel af naar boven. Van de medewerkers die niet dagelijks op de weg zitten, geeft bijna 4% aan een te lage werkdruk te ervaren. Een te hoge werkdruk wordt door minder dan 25% ervaren. Een ander cijfer dat naar boven afweek, is de beoordeling van de balans tussen werk en privé. Chauffeurs geven dit een 6.5, waar het gemiddelde in de Transport en Logistiek op 6.8 ligt. De top 3 van logistiek dienstverleners scoort zelfs een 7.7.

Geen reden tot zorg, wel tot actie

De cijfers die we in dit artikel met je delen, geven geen aanleiding tot zorg. Daarvoor bieden ze te weinig inzicht. De feedback komt namelijk van zo’n honderd medewerkers van verschillende organisaties. Een te kleine en te diverse groep om echt harde conclusies te trekken. Dit doen we dan ook niet. Wat de ondervraagden wél met elkaar gemeen hebben is dat zij hetzelfde werk doen.

De resultaten bieden dus interessante inzichten en geven een idee van wat er leeft. Om hier echt inzicht in te krijgen en conclusies aan te verbinden voor jouw organisatie of team kun je het beste aan je eigen medewerkers vragen hoe zij hun werk ervaren. De verschillende feedbackinstrumenten van Effectory helpen je hierbij.