Effectory en Intermediair lanceren keurmerk voor goed werkgeverschap

Suzanne Mancini

Effectory en Intermediair lanceren dit voorjaar een gezamenlijk keurmerk dat organisaties ontvangen bij goed werkgeverschap. De beoordeling van organisaties door hun eigen medewerkers bepaalt of werkgevers het keurmerk krijgen. Alle organisaties met meer dan 100 medewerkers kunnen gratis meedingen naar het keurmerk. Effectory en Intermediair willen hiermee bijdragen aan een prettiger en transparanter werkklimaat in Nederland.

Effectory en Intermediair lanceren keurmerk voor goed werkgeverschap

Werkgevers ontvangen het keurmerk wanneer hun ‘Beste Werkgevers Score’ boven het gemiddelde ligt in de sector waarin zij actief zijn. Afhankelijk van de hoogte van de score krijgen werkgevers  1, 2 of 3 sterren. Het keurmerk is het vervolg op het succesvolle Beste Werkgeversonderzoek, dat inmiddels zestien keer uitgevoerd is en gratis toegankelijk was voor organisaties vanaf 1000 medewerkers. Vanwege de groeiende interesse vanuit de markt is besloten om vanaf dit jaar uit te breiden en te gaan werken met een officieel keurmerk, gratis toegankelijk voor alle organisaties vanaf 100 medewerkers.

Goede werkgevers trekken talent aan

Met het keurmerk willen Effectory en Intermediair een objectief oordeel vellen over werkgeverschap in Nederland. Guido Heezen, directeur en oprichter van Effectory, legt uit waarom dit belangrijk is. “Het is niet meer voldoende om te roepen dat je een fantastische werkgever bent. Het wordt pas geloofd wanneer je eigen medewerkers dit bekrachtigen. En het is ook absoluut in het belang van de organisatie om een goede werkgever te zijn. Het zorgt ervoor dat je talent aan je bindt en aantrekt. Organisaties die medewerkers in staat stellen om optimaal te presteren zijn het meest succesvol. Vandaag, maar ook op de lange termijn. Medewerkers ervaren hier het meeste werkgeluk. Zowel Intermediair als Effectory houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van medewerkers en het soepel functioneren van organisaties. Wij willen met de gratis scan in combinatie met het keurmerk bijdragen aan positief werkklimaat in ons land.”

Ben jij een World-class Workplace? Laat je medewerkers spreken!

Het World-class Workplace label is een eerlijk en gratis keurmerk dat alleen te behalen is, door wat eigen medewerkers over jouw organisatie zeggen als werkgever.

Aanmelden

Beste Werkgevers Score

De Beste Werkgevers Score van een organisatie wordt bepaald door een aantal essentiële elementen op het gebied van werkbeleving, zoals de mate waarin medewerkers achter de organisatiedoelen staan, de trots op de organisatie, het krijgen van voldoende ruimte en kansen om optimaal te presteren, tevredenheid over zowel de organisatie als de eigen werkzaamheden en het gevoel van waardering voor goed presteren. De uiteindelijke berekening van de Beste Werkgevers Score is op deze zes elementen gebaseerd. Medewerkers bepalen daarmee voor de volle 100% de score van hun eigen werkgever.

Toegankelijkheid

Elke organisatie met meer dan 100 medewerkers kan gratis deelnemen aan de Beste Werkgevers Scan. Bij een positief resultaat ontvangen werkgevers direct het keurmerk.